tisdag, oktober 21

Varför skulle Putin vilja skrämma oss?

Vilken enorm hysteri skapas inte i detta annars förnuftiga land i dessa dagar! Främmande undervattensverksamhet –oftast betecknad som rysk -- förekommer i Stockholms skärgård trumpetar våra medier ut. Ser i Aftonbladet, som den 20/10 hade 11 helsidor i ämnet, att ledarsidan dominerades av rubriken ”PUTIN VILL ATT VI SKA VARA RÄDDA”.

Jaså! Varför vill han då det?. Vill han verkligen hjälpa svenska militarister att inför svensk regerings budget om några dagar fä höjda anslag till krigsmakten? Är han oroad över att det ibland antimilitaristiska Miljöpartiet nu fått plats i regeringen? Eller vill Putin hjälpa de alltmer högljudda som vill att Sverige ska med i Nato som dess 29:e medlem?

PUTIN JÄTTEKORKAD?
Våra medier har det senaste året tävlat om att fördöma den ryske presidenten och kallat honom för allt möjligt negativt. Tror de nu också att han är så korkad, att han vill skrämma svenskarna och alltså öka vår traditionella rysskräck, därmed påverka oss att överge vår alliansfrihet och öka våra militära rustningar.

Förr i världen talades det om budgetubåtar. Vilka har nu ett begripligt intresse av att Rysslands påstådda ”aggressivitet” dag efter dag skall dominera medierna samma vecka som regeringen skall lägga fram en ny budget?

VILKA GAGNAS AV SVENSK MEDIEHYSTERI?
De antika romarnas fråga ”cui bono” (vem gagnas?) blir aktuell, alltså vilka vill att vi ska rusta upp och att vi ansluter oss till den väldiga militäralliansen Nato? Många minns väl ännu de många svenska ”ubåtsjakterna” på 80-talet och några år efteråt, vilka visade sig vara allt annat än främmande farkoster.

Professor Ola Tunander vid norska fredsinstitutet PRIO påstår att Caspar Weinberger, amerikansk försvarsminister 1981-1987, öppet medgav att USA regelbundet testade svensk beredskap för att vässa den svenska vaksamheten.

UKRAINA OCH BALTIKUM
Putin får skulden för det mesta i europeisk utrikespolitik. Även de flesta svenska bedömare och medier jamsar med. Visst, han lät annektera Krim från Ukraina. Men de flesta på denna mestadels rysktalande halvö tycks tacksamt ha välkomnat detta.

Pengarna styr tyvärr det mesta. Invånarna på Krim visste eller trodde att de skulle få det bättre i Ryssland än om de tillhörde konkursboet Ukraina, ”I Ryssland har man högre pensioner än i Ukraina”, som gamla Krimbor förväntansfullt sade.

Detta kan vara lugnande för de tre baltiska länderna. Både i Estland och Lettland är minst var fjärde invånare rysktalande. Visserligen har dessa genom språket svårt att bli fullvärdiga medborgare, men så länge de har det ekonomiskt bättre i Baltikum än de skulle få i Ryssland har Moskva inget att hämta.

Dessutom är faktiskt de tre baltiska länderna Nato-medlemmar precis som de flesta staterna runt Östersjön.

Det var inte Putin som satte i gång de väststödda Maidan-demonstrationerna i vintras. Det var inte heller han som stödde den kuppartade avsättningen av den folkvalde ukrainske presidenten Janukovytj i februari. Det var inte han som tog med flera högerextrema i sin regering. Det är inte till Ryssland svenskar från Svenskarnas parti och andra högerextrema åker utan de beger sig till Ukraina för att stödja den ukrainska armén mot rysktalande ukrainska separatister.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar