fredag, oktober 31

ROSOR från RADIO TUFF (1374) 2-16 nov 2014 till....

ROSOR från RADIO TUFF (1374) 2-16 nov 2014 till....
.till
Strandskolan i Tyresö som vid sitt Öppet hus för Tuffs indiska projekt den 23 okt. slog ett nytt rekord genom att jobba in ca 50 000 kr. Det gjorde elever och personal på ett par tre timmar genom genom underhållning, servering av mat och kaffe samt andra begivenheter. Jätteduktigt! Detta innebär att Tuff också i år kan skicka över 200 000 kr till driften av de sex ”Tuff-skolorna” i tidigare så bortglömda Dharampur i Indien.

.till
Tuffs indiske partner sedan 1979, Bhikhu Vyas, som redan skrivit och tackat Strandskolan och berättat om alla förbättringar för skolorna och de hundratals fattiga byarna som Strandskolans fina insats möjliggör.

.till
de tre andra skolor som i år och förut i många år genom dagsverken gjort strålande insatser för tusentals fattiga indiska barn. Det är Kumla skola (Tyresö), Tyresö skola och Alléskolan i Lerum. Den sistnämnda fick i våras Tuffs pris för ”berömvärt lokalt freds- och solidaritetsarbete.” Dessa 9000 kr finansierar delvis två av Alléskolans lärares resa till de indiska projekten. De åker i andra hälften av november.

.till
krönikören Stina Oscarson som i DN.Kultur (29/10) skriver under rubriken ”ICKEVÅLD ÄR STÖTANDE FÖR ATT DET ÄR INTE TILLRÄCKLIGT LÖNSAMT”. Nu när svensk krigsmakt just fått ytterligare 700 miljoner kr av skattebetalarna anser hon följande: ”Man skulle kunna tänka sig att hälften av försvaret utgjordes av en kvalificerad ickevåldsstyrka.”

.till
fredsveteranen Tomas Magnusson, tidigare under sex år ordförande i Svenska Freds och sedan i flera år president i Internationelle Fredsbyrån, som en gång mottog Nobels fredspris. Tomas var journalist till yrket och skriver nu om sina nutida kollegors fantasier om ”ryska ubåtar” i Stockholms skärgård:: ”Som vanligt undrar man vad vi har media till, om dom inte gör självständiga analyser och bedömningar.”

.till
journalisten och författaren Lars Borgnäs, som kommenterar mediernas vilda spekulationer med anledning av ”ubåtsjakten” i skärgården Han skriver: ”Det krävs endast att Försvarsmakten skickar ut ett par hundra man och ett pressmeddelande, så är vi tillbaka i 1980-talets ubåtshysteri. Baserad liksom då på ytterst vaga uppgifter om vad det egentligen handlar om, vad som har setts och eventuellt hörts, och hur det ska tolkas”. Han slutar sin artikel med följande ord: ”Var finns motfrågorna från journalisterna? Var finns modet att inta en kritisk hållning till försvarets vaga uppgifter? Var finns den sunda misstron mot de politiska och militära egenintressena? Natovännerna vill se Sverige ta de sista stegen in i Nato. Man vill få ett avgörande skifte i opinionen åt det hållet. Försvaret vill ha mer pengar till utrustning.” Hela artikeln av Borgnäs kan läsas på http://www.svt.se/opinion/svenska-medier-har-hamnat-i-en-krigspsykos

.till
den tyske journalisten Udo Ulfkotte, som arbetat 17 år på den stora och
ansedda tidningen Frankfurter Allgemeine. Nu har han skrivit en sensationellt avslöjande bok med titeln ”Gekaufte Journalisten” (Köpta journalister) och med undertiteln ”Wie Politiker, Geheimdienste und Hochfinanz Deutschlands Massenmedien lenken” (Hur politiker, underätteletjänster och storfinans styr Tysklands massmedier). I boken avslöjar han att han själv tagit emot mutor och räknar upp många andra andra liknande fall. Han påstår att journalister lär sig att berätta historier som främjar spänningar och krig och även ger en antirysk och proamerikansk vinkling. Efter en vecka av mediernas andfådda rapporter om – påstådd rysk – undervattensverksamhet i skärgården undrar man ängsligt vad det är som påverkar svenska journalister att ensidigt och spekulativt larma.

.till
filmen Wolfskinder (Vargbarn) som nu visas på tyska biografer. Den är gjord av Rick Ostermann, men handlar inte om någon fantasieggande tillvaro hos någon vargflock . Vargbarn blev beteckningen på massor av de ofta föräldralösa tyska barn som åren 1945-1947 försökte överleva genom att i konkurrens med Königsbergs råttor likt hungriga små vargar rota igenom avskrädeshögar och ruiner efter något ätbart. En del av dessa barns mödrar hade dött av hunger, ofta i förening med sjukdomar, tvångsarbete, misshandel, våldtäkter eller sedan de vräkts från sina bostäder. Deras fäder hade mestadels stupat, var i fångläger eller hade deporterats till Sovjetunionen.

.till
tre professorer i folkrätt och internationell rätt, nämligen Ove Bring, Said Mahmoudi och Pål Wrange. I en debattartikel i Dagens Nyheter (20/10) slår de fast: ”Palestinierna har en statsbildning som hade varit effektiv (i vart fall på Västbanken) om det inte varit för Israels olagliga ockupation. Israel har ingen folkrättslig rätt som kan kränkas av att det bildas en palestinsk stat på ockuperade områden eller av att en sådan stat erkänns. Palestina bör alltså kunna erkännas.”

....till
de allt flera solidariska människor som stöder Tuffs arbete mot krig och våld och gillar Tuffs envetna biståndsarbete genom att ansluta sig till Tyresö Ulands- och Fredsförening (TUFF) genom att på Tuffs plusgiro 16 01 37 -6 betala medlemsavgiften på 200 kr.

.till
dem som löser sina presentproblem genom att köpa Tuffs mangogram som finns för att gratulera och för att hedra någon avlidens minne. Hittills har bland 200 fattiga indiska byar planterats över 100 000 mangoträd. (Beställ t ex av Monica Schelin( 08 -712 2581 eller monica.schelin@brevet.nu )

.till
Ingemar Myhrberg, som redan 1985 i sin banbrytande bok UBÅTSVALSEN avslöjade de många ubåtslarmen på 80-talet: Under ”ubåtsjakten” nyligen skrev han bland annat: Jag skäms när jag öppnar tidningarna. Hela svenska journalistkåren har fått fnatt och tokspel. Inga fantasier, påhitt och lögner är för stora för att inte tryckas. Utifrån hittills obefintliga bevis för att något över huvud taget inträffat är man tvärsäkra. Det är en ubåt och den är rysk.” Alldeles strax läser han upp sin artikel här i Radio Tuff
- - - - - - - - - - - - - - - – - - - - –
(Sänds i Tyresö Ulands- och FredsFörenings Radio TUFF från 2 november på www.tyresoradion.se )


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar