lördag, september 6

ROSOR från RADIO TUFF (nr 1370) 7-21/9 2014 till....

.till
lokaltidningen Tyresö Nyheter som delas utt till alla hushåll i Tyresö. Den har i sitt senaste nummer en artikel om Tuffs omfattande internationella bistånd. Där nämns finansieringen av hundratals projekt för fattiga i Indien, vilka Tuffs gandhianska partners genomfört så skickligt och hederligt. Tuffs bistånd till Irak, Bolivia och Kongo nämns också.

Det framhålls att Tuff-projekten är unika genom att varje insamlad krona oavkortat går till ändamålet, vilket beror på att alla i Tuff och Radio Tuff jobbar oavlönat. Artikeln illustreras med ett foto på det senaste indiska projektet, som fått namnet Bengt Girls Hostel, ett hus med samlingssal för kvinnliga elever i Dharampur. Det har fått namnet för att hedra minnet av den i vintras bortgångne Tuff-aktivisten Bengt Citron.

.till
Tyresö kommunfullmäktiges skicklige ordförande, folkpartisten Jan Larsson, som i Radio Tyresö bland annat berömmer denna radio ( www.tyresoradion.se ) och tycker att kommunens moderata makthavare borde tillse att de tusentals programmen arkiveras.

.till
den perfekta presenten” som Tuffs mangogram kallas. Det är diplomliknande blad som finns för att gratulera eller till minne av någon bortgången. För 200 kr blir det 40 mangoträd bland indiska Dharampurs många utfattiga byar, där redan 115 000 mangoträd är planterade.

.till
Fredsrörelsen på Orust, vars mötesprogram denna höst får Tuffs mötesanordnare att få mindrevärdeskomplex. Till den vackra ön vid västkusten kommer oktober-november som inledare av offentliga möten bland andra, Maj-Britt Theorin, Pierre Schori och Maria-Pia Boethius. Med Erni och Ola Friholt i spetsen delar denna fredsrörelse också ut ”Folkets Nobelpris”, som vi ska tala mera om i kommande Radio Tuff. Priset är delvis ett svar på att det stora nobelpriset för fred alltför ofta delas ut till människor som inte alls uppfyller kraven i Nobels testamente.

.till
Bo Hellgren, varm anhängare av ”Klarspråk”, som bland annat skriver: ”Militärt våld löser inga konflikter i världen. Det skapar ännu mera våld i världen. Konflikter måste i slutändan alltid lösas med fredliga medel. Svensk utrikespolitik har under de senaste dryga 20 åren inriktat sig på att använda krig istället för fredliga metoder för att lösa konflikter i världen.”

.till
Sveriges Televisions program Agenda (31/8) om att mediabevakningen av demonstrationerna mot Svenskarnas parti delvis var kontraproduktiva. All heder åt dem som uttryckte sin motvilja mot partiet, men på grund av en liten klick våldsbenägna demonstranter fick partiet oförtjänt stor uppmärksamhet, som annars hade uteblivit.

Partiet fick sammanlagt ynka 181 röster vid förra valet. Något som svenska och västliga medier i stort sett mörkar är att högerextrema från olika länder, däribland Sverige, frivilligt strider för ukrainska armén i dess anfall mot de ryskspråkiga så kallade separatisterna

.till
Sven Hofman som i Tidningen Kulturen skarpt kritiserar den ensidiga rapporteringen i svenska medier om Ukraina-konflikten. Han tycker att de har ”varit ensidigt och enstämmigt Rysslandshatiska i en omfattning som saknar motstycke”. Han anser att vi utsätts för hjärntvätt och påminner om Göran Palms klassiker från 1968. Den hade titeln ”INDOKTRINERINGEN I SVERIGE”

.till
den finländske generalen Gustav Hägglund, tidigare rentav landets ÖB (Inte ofta generaler får rosor i Radio Tuff) som i Sveriges Radios program Studio Ett (2/9) tycker att det är ”en storm i ett vattenglas”, som han uttrycker det, när alarmister menar, att Ukraina-konflikten kan leda till storkrig. Han anser att Ryssland och Ukraina har så mycket gemensamt historiskt, religiöst med mera att det finns ingen anledning att ängsligt varna för det som startade 1914 och 1939.

....till
Sveriges Radios progrram Studio Ett som (29/8) lät sin Tysklandskorrespondent Angela Wiese intervjua 80-åriga Ingrid Kozelnik. Som 10-åring 1945 blev Ingrid tvungen att fly med sin mor och bror från Ostpreussen. Hom tillhörde alltså de ca 12 miljoner tyska civila som vid krigsslutet etniskt rensades från områden deras förfäder hade bott i sekler.

Någon miljon av dem dog eller dödades, massor av kvinnor och flickor efter otäcka våldtäkter. Senast siffran 12 miljoner bekräftades av en seriös vetenskapsman var den 20 juli i år när den israeliska historikern Yuval Noah Harari nämnde den i en artikel i Dagens Nyheter. (Mera propagandistiska skribenter undviker att nämna antalet som dog, till exempel Jonathan Leman i Expo som dessutom felaktigt påstod att det bara var 2 miljoner som etniskt rensades.)
.till
Pierre Schori, en av de mest erfarna svenska diplomaterna, som varit både kabinettssekreterare, biträdande utrikesminister, FN-ambassadör med mera. Nyligen kom hans politiska memoarer under ut under titeln ”Minnnet och elden”. Nu skriver han i tidskriften Dagens Arena (31/8) under rubriken ”Utan protester blir vi medskyldiga till mardrömmen i Gaza”

Schori är nu inte längre involverad i den pågående utrikespolitiken utan kan uttrycka sig mera fritt. Alltså skriver han bland annat: ”Det kan inte finnas en folkrätt för Israel och en annan för alla oss andra. I detta tredje anfallskrig på sex år mot Gaza finns det bara en otvetydig vinnare: den israeliska vapenindustrin, som arbetade i skift dygnet runt. Speciellt framtagen ammunition, som likt de förbjudna klusterbomberna exploderar högt över marken, användes för första gången i massiv skala också mot civilbefolkningen. Så även nya tunga betongkrossande bomber och nattliga kikarsikten för prickskyttar. Israel toppar trion av länder som exporterar mest vapen per invånare. De två andra är Sverige och Ryssland”.

Pierre Schori citerar den israeliska krönikören i tidningen Haaretz, Gideon Levy, som inte skräder orden: ”Vi gick i krig efter år av uppeggande, hjärntvätt, demonisering av palestinierna, av högerregeringar och lagar som avlegitimerar vänstern, ickestatliga och mänskliga rättighetsorganisationer.”

Schori själv slår fast: ”Fred kan aldrig uppnås utan att den nu 47-åriga ockupationen upphör. Israel är den enda återstående ockupationsmakten som ständigt och illegalt utvidgar sitt territorium.” Det är nog ingen tillfällighet att Schori var en av Palmes närmaste medarbetare.

....till
Sveriges Radios program OBS som (2/9) släppte fram Per Gahrton. Han redogjprde för en bok av Jean Ping med titeln "Var det nödvändigt att döda Gadaffi?". Författaren är afrikan från Gabon och har haft höga poster i den afrikanska unionen och i FN:s generalförsamling-. .

Gahrton undrar vart vi är på väg; kanske mot globala krig och blodbad istället för en global rättsstat. Nu rapporteras ju om Libyens totala kaos och laglöshet med blodiga strider i de två största städerna Tripoli och Bengazi. Den libyska regeringen har förlorat kontrollen över de flesta departement och över den största flygplatsen. Han frågar:

"Var det inte meningen att militärinterventionen 2011, som också Sverige bidrog till med åtta JAS-plan, skulle göra Libyen till en fredlig demokrati efter 42 år med Muammar Qadhafis enmansvälde?"

Varken Ping eller Gahrton är några beundrare av Qadhafi. Ändå känner de inte ett spår av tillfredsställelse över att Qadhafi blev dödad av segerrusiga rebeller den 20 oktober 2011. Det som då skedde var enligt Ping en brutal lynchning som visserligen utfördes av libyer, men i praktiken var det beställt av NATO. Så kan ett globalt rättssamhälle inte se ut, hävdar han.

Per Gahrton sammanfattar: "Jean Pings bok borde vara en viktig tankeställare för alla som kräver utländska militärinterventioner för att störta diktatorer, skydda civila, skapa fred och demokrati. Otaliga gånger har krig igångsatts av välmenande skäl och lett till att förtryckta och förföljda människor kastats ur askan i elden."

Libyen är det senaste tragiska exemplet på ett krigiskt fiasko, trots att det nu så uppskrivna Nato var huvudaktör. Man förstår att militarister inte gärna vill resultatvärdera krig.

.till
författaren Gunnel Wahlström, som kallar sig ”fri skribent”. Hon skriver nu under rubriken ”Stölden av Irak. Massakern på dess kultur” och recenserar boken ”Kriget mot Iraks kultur”, skriven bland annat av tre irakiska professorer. Den handlar om den ohyggliga verklighet som blev följden av västmakternas illegala ockupation av Irak 2003 och som i förlängningen nu lett till fanatiska IS(is) vidriga illdåd.

Boken beskriver bland annat hur många av Iraks akademiker mördades, men också oljans betydelse och neokonservativa amerikaners ledande roll i USA:s aggressiva krigspolitik. I förordet hävdas att ett starkt Irak var ett hinder för USA:s stormaktsplaner och för Israels strävan att ha hegemoni i Mellanöstern.

...till
tappra Tuff-aktivister som inledde höstens verksamhet med att ha loppmarknad den regniga lördagen 23 augusti och delta i Tyresöfestivalen den 6 september.

.till
dem som på gatorna demonstrerar mot olika våldsideologier men som ibland blir komprometterade av en liten klick maskerade våldsmän. Den radikale botanikprofessorn Bengt Lidforss talade för drygt 100 år sedan om ”lössen i den röda fanans veck”.

Ännu mera konkret visar man sin avsky mot våld och sitt stöd till internationell solidaritet genom att bli medlem i Tyresö Ulands-och FredsFörening (TUFF). Hjärtligt välkommen som medlem genom att sätta in 200 kr på Tuffs plusgiro 16 01 37 -6 !!! Du behövs.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar