söndag, september 21

Gorbatjov och Schori -- och SD

GLASNOST OCH PERESTROJKA
Det är nu 25 år sedan Berlinmuren föll och ungefär lika länge sedan Michail Gorbatjov, Sovjets siste president, införde glasnost (=öppenhet) och perestrojka (=nydaning). 1990 fick Gorbatjov välförtjänt Nobels fredspris.

Sovjetunionen upplöstes liksom den sovjetdominerade militäralliansen Warszawapakten. Flera sovjetrepubliker blev egna stater, såsom Ukraina, Vitryssland, Estland, Lettland och Litauen. Det sägs att USA då lovade det nya Ryssland att Nato inte skulle utvidgas österut. I så fall är det ett ”aggressivt” löftesbrott att alla forna Warszawapakts-stater utom Ryssland nu är bland de 28 medlemmarna av Nato, liksom de tre baltiska staterna.

I dag säger den 83-årige Gobatjov:

Jag fördömer dagens politik som ökar spänningen mellan öst och väst.... Efter det kalla kriget har människor märkt att det går att leva och arbeta fredligt tillsammans. Det går att lösa konflikter, skära ner arméerna och kapa försvarsbudgetarna.... Nu vill man plantera idén om ett nytt krig. De kretsar som intresse av rustningarna försöker skapa intrycket att situationen är skrämmande.Men i själva verket vill de att vi ska vänja oss vid tanken på ett nytt krig.....Man provocerar Putin för att kunna upprätthålla kapprustningen.... Det största hotet kommer från de militära-industriella komplexen.”

PIERRE SCHORI: ”BEVARA ALLIANSFRIHETEN!”
En av Sveriges mest erfarna inom utrikespolitiken är Pierre Schori, som hördes här i Radio Tuff i fjol. Han har varit internationell sekreterare inom socialdemokratin och Palmemedarbetare, kabinettssekreterare, biståndsminister och FN-ambassadör. Nu har han skrivit självbiografin ”Minnet och elden”, som inte minst handlar om hans många år inom utrikespolitiken.

Han slutar den omfattande boken med att prisa den svenska alliansfriheten. Schoris tes är att det är den som möjliggjort en självständig och bra freds- och utrikespolitik. Han beklagar att denna självständighet nu hotas genom de ökade kraven på en svensk Natoanslutning.

SD VILL ÖKA SVENSK KRIGSMAKT
Bara sällan nämndes ju utrikespolitik i den intensiva svenska valrörelsen men varje gång den kom på tal varnade partiledarna för den ”ryska aggressiviteten”. Till och med vänsterledaren Jonas Sjöstedt jamsade med.

Valets segrare Sverigedemokraterna vill ju öka miljarderna till den svenska militären. Aldrig under det besvärliga regeringsbildandet nu nämns att SD också har varit vågmästare i riksdagen under de senaste åren. Det har knappast märkts, eftersom partiet nästan alltid snällt stött alliansregeringen.

Hörs i Radio Tuff på 91,4 MHz och på webben www.tyresoradion.se


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar