torsdag, september 25

TUFF-bladet hösten 2014

TUFF-bladet
Tyresö Ulands- och FredsFörening,
Myggdalsv 80, 135 43 Tyresö
Tel 742 1442 (ordf), 712 2581.
Tuffs plusgiro: 16 01 37-6.
Insamlingskonto: pg 79 36 36 - 2
Hemsida: www.tuff.nu
Senaste projektet i IndienDenna byggnad i en av Tuffskolorna i Indien har fått namnet Bengt Girls' Hostel. Det är en samlingssal för kvinnliga elever. Har fått sitt namn för att hedra minnet av Tuff-aktivisten Bengt Citron, som avled i vintras. Hans många vänner satte då på Tuffs insamlingskonto pg 79 36 36 -2 in 17400 kr och duktiga partners i Indien lät bygga huset på ett par månader.Skolors jättefina insatser! I slutet av vårterminen gjorde tre skolor väldigt fina insatser genom dagsverken för jämnåriga i fattiga indiska byar. Sammanlagt jobbade de in 118 411 kr. De tre skolorna som är värda stort beröm är Alléskolan i Floda, Tyresö skola och Kumla skola i Tyresö. Eftersom ingen i Tuff är avlönad sänds varenda krona oavkortat till våra duktiga gandhianska partners i Indien.Gynna Strandskolan 23 okt Torsdagen 23 oktober sker Strandskolans sed-vanliga ”Öppet hus” med underhållning, kaffe- och matservering med mera. Avkastningen går via Tuff till systerskolorna i Indiens fattiga byar. Välkommen kl 16-18.30 eller sätt in ett belopp på Tuffs insamlingskonto,pg 79 36 36 -2 Den perfekta presenten I indiska Dharampurs många små fattiga byar led folket länge av bland annat nattblindhet till följd av vitaminbrist. Sedan många år har ett avTuff-projekten varit att plantera mangoträd i byarna. Nu finns där 125 000 mangoträd . Inteminst Tuffs mangogram, ”den perfekta gåvan” har bidragit till det. De finns ”För att gratulera”, ”I stället för blommor” och ”Till minne av”. De kan beställas av bland annat Monica Schelin, tel 08 – 712 2581 och på tuffmail@spray.se  Mycket TUFF-information Om de många Tuffprojekten i Indien och andra länder kan mycken information inhämtas på den omfattande hemsidan www.tuff.nu Radio Tuff tuffar vidare på 91,4 MHz och på www.tyresoradion.se Tuff medlemsberoende Tuff har inte några offentliga bidrag, men trots att alla i Tuff och Radio Tuff jobbar helt oavlönat har vi kostnader i form av hyran för Tuff-lokalen, Myggdalsv. 80, telefon, porto med mera. Föreningen är helt beroende av sina många medlemmar. Tack och lov går Tuff mot trenden, som är att lokalföreningar får allt svårare. Tvärtom har Tuff ökat sitt medlemstal de senaste två åren. Värva någon bekant! Du känner säkert någon som gärna skulle vilja ansluta sig till Tuff. Övertala hen att sätta in 200 kr på Tuffs plusgiro 16 01 37 -6 och 80 kr för annan på samma adress (familjemedlem). Stort tack för gåvor! Oerhört uppmuntrande för de hårt kämpande aktivisterna är att Tuff ibland får gåvor både till insamlingskontot och föreningskontot (se ovan) Alléskolan fick Tuffs pris Sedan 20 år tillbaka har Tuff vartannat år delat ut ett pris för ”berömvärt lokalt freds- och solidaritetsarbete”. Lokala fredsföreningar har fått det men också skolor som har bidragit till projekten i Indien. I år gick priset på 9000 kr till Alléskolan i Lerum. Pengarna kommer från de belopp som Tuff-aktivisten Åke Sandin fått som ”present” vid sina jämna födelsedagar. Se gärna Indienprojekten! Priset till Alléskolan bekostar nu delvis två av skolans lärares besök av de indiska projekten under senhösten. Många har tidigare besökt dem, blivit imponerade av hur mycket det blivit för Tuff-pengarna och åtnjutit våra partners gästfrihet. Du är också välkommen i Indien! Tuff Friendship House Besökare från Tuff och de solidariska skolorna blir inhysta i Tuff Friendship House. Detta hus är granne med våra partner Bhikhu och Kokila Vyas' hem i den lilla staden Valod, 5-6 mil inåt landet från miljonstaden Surat, ca 20 mil norr om Bombay. De får också i Tuff-jeepen ta sig till Tuff-skolorna i det bergiga och fattiga Dharampur och se många av projekten där.Spännande Tuff-möten Offentliga Tuff-möten fortsätter under parollen ”Face to Face är bättre” än Facebook. I Tuff-kalendariet kan du se att mötena handlar om dem som i år drabbats av krig, dvs palestinier, irakier och ukrainare. Fika och gemyt ingår alltid i dessa offentliga Tuff-möten. Hjärtligt välkommen!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar