lördag, september 27

Välkommen på lockande möten!TUFF-kalendarium hösten 2014
Tyresö Ulands- och FredsFörening, Myggdalsv 80, 135 43 Tyresö
Tel 742 1442 (ordf), 712 2581. Tuffs plusgiro: 16 01 37-6. Tuffs insamlingskonto: pg 79 36 36 - 2
E-post: tuffmail@spray.se Hemsida: www.tuff.nu

onsdag   ISIS i Irak -- men också barnbibliotek i Bagdad
9 okt      Det ständigt krigsdrabbade Irak plågas nu av terroristerna i Islamiska staten
kl 19      (ISIS). WIDAD ZAKI, som i juli besökte Irak, berättar om sina erfarenheter. Hon är också
              aktiv i Svensk-Irakiska Solidaritetskommittén (SISK), vars barnbibliotek i Bagdad Tuff stöder
              ekonomiskt.Välkommen till ett mycket aktuellt och brännande ämne!
PLATS: Tuff-lokalen, Myggdalsv. 80

torsdag      Gynna Strandskolans Öppet hus för indiska barn!
23 okt.     Återigen gör Strandskolans personal och elever en afton med mat, kaffe, sång,
kl 16-19    framträdanden, försäljning mm för att samla pengar till Tuff-projekten för mycket fattiga 
                 indiska barn. (Bidra gärna på Tuffs insamlingskonto 79 36 36 - 2 !)
PLATS: Strandskolan, Tyresö

lördag         Bokbord i Tyresö Centrum
25 okt         Möt Tuff-aktivister vid bokbord i Tyresö Centrum! Hämta hem flygblad och
kl 11-14      annan fredsinformation. Fråga och diskutera.

onsdag               Palestinierna i Gaza och på Västbanken
5 nov.         Offentligt möte om palestiniernas svåra situation, nyligen aktualiserad genom
kl 19           kriget i Gaza. ANNA WESTER, informationsansvarig och sedan länge mycket aktiv i
                   Palestinagrupperna, inleder.
                                  Samarrangemang med Svenska kyrkan och ABF.
PLATS: Bollmoradalens kyrka, Församlingssalen.
.
tisdag                 Putins skuld till eländet i Ukraina?
25 nov.        Rysslandskännaren STEFAN LINDGREN frågas ut om Rysslands inblandning i
kl 19            Ukraina. Han har en delvis annan syn än västliga mediers rapporter. Tusentals människor
                    har dödats, nästan en miljon har tvingats fly.
PLATS: TUFF-lokalen, Myggdalsvägen 80

Massor av information om Tuff
finns på hemsidan www.tuff.nu och i
RADIO TUFF,som hörs flera gånger dygnet runt på 91,4 MHz
och närhelst på www.tyresoradion.se, i vars "Arkiv" tidigare Radio Tuff hörs .
Ett nytt Radio Tuff kommer varannan söndag kl 17 på 91,4 MHz, första gången
kl 17 söndagarna 5/10, 19/10, 2/12 osv och sedan 4 ggr per dygn.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar