torsdag, augusti 21

ROSOR från RADIO TUFF (nr 1369) 22/8-7/9 2014 till ....

.till
Tuffs indiska partners, som redan i en av Tuffskolorna i tidigare så gudsförgätna Dharampur har ett nytt hus färdigbyggts. På väggen finns skylten BENGT GIRLS HOSTEL. Den syftar på den i vintras bortgångne Tuff-aktivisten Bengt Citron. Hans många vänner samlade för att hedra hans minne in 17 400 kr och de har nu i Indien använts för att ge fattiga flickor vid en av skolorna ett uppehållsrum och härbärge. Det har blivit det senaste av de hundratals projekt Tuff har finansierat i Indien. Eftersom Bengt i så många år var så aktiv i Tuff är det med sorgblandad glädje vi känner att hans minne lever vidare till och med i Indien.

.till
Fårdalabon Åsne Liedén, som hörs i augusti på Radio Tyresö 91,4 Mhz eller (www.tyresoradion.se) ). Där berättar hon bland annat om sitt långvariga engagemang för Tuff. Också om boken ”Fredspolitik – civilmotstånd”, som hon skrev med maken Lennart och två andra. Det var på 60-talet en banbrytande bok om icke-våldsförsvar, i dag en alltför försummad metod trots alla hyllningar till Gandhi, Martin Luther King med flera.

.till
förra försvarsministern Thage G Peterson, som menar att det inte går att uppnå lösningar

av konflikter
genom att bomba sönder barn och deras föräldrar och hem. Det man uppnår är hat. Det går inte heller att bomba bort hatet. Konfliktförebyggande och fredsbyggande är i stället den bästa och mest kostnadseffektiva vägen mot en varaktig fred. Han skriver: "Det hävdas i dag att Sverige har levt i 200 år utan krig. Men det är inte sant! Sanningen är att Sverige har varit i krig i snart 13 år. Inte i vårt närområde visserligen. Men Sverige har varit i krig i Afghanistan."

….till
den norske läkaren Mads Gilbert, som under bombardemanget av Gaza på plats hjälpte många av de tusentals skadade. Han önskar nu att Norge ska ta hand om skadade palestinier . Han framhåller att minst hälften av de många skadade är kvinnor och barn. Uppåt 3000 barn behöver läkarvård i det Gaza där sjukhusens kapacitet minskat genom bombningarna. Många av dem behöver medicinsk intensivvård.

….till
Abu Muhammed Parrouh, som i 34 år arbetat på bårhus i Gaza. Han har under det senaste kriget där fått ta hand om hundratals döda kroppar och säger uppgivet: Snälla Gud, gör mig arbetslös!” Han har varit med i många år men säger sig aldrig tidigare ha upplevt ett så ursinnigt dödande som nyligen. Varje morgon stod ambulanserna i kö vid de överfulla bårhusen.

.till
två prominenta internationella politiker, Jimmy Carter och Mary Robinson, som i den brittiska tidningen The Guardian (5/8) skriver under rubriken ”Gaza blockade must end”. (Carter var USA:s president 1977-1981 och erhöll 2002 Nobels fredspris. Robinson var Irlands första kvinnliga president 1990-1997) De skriver bland annat: ”Det finns inget humant eller legalt rättfärdigande för hur den israeliska armén har bedrivit kriget genom att pulverisera stora delar av Gaza med bomber, missiler och artilleri, inklusive tusentals hem, skolor och sjukhus, tvingat familjer på flykt och dödad palestinska civila. Mycket av Gaza har förlorat tillgång på vatten och elektricitet. Det är en humanitär katastrof. Det finns ingen ursäkt för avsiktliga attacker mot civila i en konflikt utan det är krigsförbrytelser. Det gäller båda sidorna. Hamas' godtyckliga siktande mot israeliska civila är lika oacceptabelt. Emellertid har två israeliska civila och en utländsk gästarbetare dödats av palestinsk eld jämfört med den överväldigande majoriteten dödade bland palestinierna som är civila, bland annat över 400 barn.”

.till
Dagens Nyheter, som (21/8) har rubriken ISRAELISKA FREDSAKTIVISTER FÅR TA EMOT ANONYMA DÖDSHOT. De som kritiserat det israeliska kriget mot Gaza lever farligt, eftersom den överväldigande majoriteten har anammat den officiella krigspropagandan. De som trots allt försöker demonstrera mot kriget mottar spottloskor, glåpord och till och med dödshot mot sig själva och sina släktingar.

.till
Läkare mot kärnvapen och Stockholms domkyrkoförsamling som på Hiroshimadagen den 6 augusti minneshöll atombomberna över två japanska städer 1945. Det var tal av bland andra biskop Eva Brunne. 2014 års anti-atombombsdiplom utdelades ”för betydande insatser för en kärnvapenfri värld” till Hans Blix. Välförtjänt!

.till
den israeliska journalisten Gideon Levy, som är bland dem som utsätts för dödshot för sin kritik av den militaristiska politiken. I den liberala israeliska tidningen Haaretz ställde han frågan till det israeliska flygets piloter: ”Hur sover ni egentligen?” Den 10 juli skrev han i samma tidning: ”Den som vågar kritisera ockupationspolitiken stämplas som antisemit”.

.till
DN.Debatt (25/7) som publicerade en läsvärd artikel, skriven av Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg. Den har rubriken ”Skydd av palestinierna – en plikt vid skapandet av Israel”. Hon påminner alltså om att Israel en gång skapades efter ett FN-beslut. Det grundades på att icke-judars rättigheter i området också skulle garanteras. Hon åberopar FN-deklarationen om de mänskliga rättigheterna och skriver: ”Dessvärre måste konstateras att Israels agerande inte är förenligt med internationell rätt. Upprepade och allvarliga brott mot mänskliga rättigheter förekommer dagligen”. Jo, hon är medveten att hon därmed bestiger minerad mark och tillägger: ”En iakttagelse är att kritiska synpunkter på den israeliska regeringens agerande medför att kritikern blir uthängd som antisemit. Och det vill ingen. Detta retoriska skamgrepp är oacceptabelt.”
(Detta ”skamgrepp” påminner om den lögnaktiga smutskastning, som tre lokala moderater med kommunalrådet Saweståhl i spetsen bestod mig med i fjol sommar. Den ”mängd av antisemitisk propaganda” de då beljög denna radio med har de inte sedan dess kunnat ge ett enda exempel på bland mina 5000 radioprogram. Inte heller har de följt klarsynta och hederliga partivänners råd att be om ursäkt)

.till
SvT:s program DOKUMENT UTIFRÅN, som (6/8) sände ett program om den amerikanska användningen av drönare, obemannade flygplan. De har särskilt i Pakistan och Yemen dödat hundratals oskyldiga civila.

.till
Gabor Steingart, utgivare av den ledande tyska affärstidningen Handelsblatt, som ställer två intressanta frågor: Började allt med den ryska invasionen på Krim eller hade väst dessförinnan verkat för destabilisering i Ukraina? Vill Ryssland expandera västerut eller Nato österut?” Han konstaterar att inrikespolitiska kampanjer i USA - som när Hillary Clinton jämför Putin med Hitler – leder till katastrofala felslut när de påtvingas Europa. Syrligt tillägger Steingart att Hitler väl i stort sett är den enda utlänning amerikanerna i gemen hört talas om. Han anser att "inget tvingar Europa att krypa för USA". Och han tillägger: "Vi kan inte se på Ryssland med Tea Party-rörelsens ögon". Steingart dömer ut ekonomiska sanktioner som i grunden felaktiga: "Om de ekonomiska relationerna tidigare byggdes till ömsesidig nytta, innebär det oundvikligen ömsesidig nackdel att avbryta dem. Idén att tvinga Ryssland på knä genom ekonomiska påtryckningar och politisk isolering är ogenomtänkt…. Till vad behöver vi ett Ryssland på knä? Hur kan vi leva tillsammans i ett europeiskt hus med ett förnedrat folk vars valda ledning behandlas som paria och vars medborgare man möjligen måste ställa fram soppkök till under den kommande vintern."

.till
Karim Maatallah, som rapporterar att han under bara en vecka i sitt gamla hemland Tunisien upplevde att över 4000 libyska flyktingar vällde in. De flydde undan de helt laglösa och krigiska förhållandena som nu råder i Libyen. Natointerventionen – med svensk hjälp – som 2011 fick så stor positiv uppmärksamhet, ledde som så många andra krig till ett totalt fiasko. Ont blev bara värre i det arma landet. Det lär ju finnas grader också i helvetet.

.till
Radio Tuff, som nu i augusti har hörts varenda vecka i hela 29 år. Det är en del av det omfattande frivilliga arbete som görs i Tyresö Ulands- och FredsFörening (TUFF), som är utan offentliga bidrag och därför beroende av många solidariska medlemmar. Du behövs i Tuff! Medlem blir man genom att sätta in 200 kr på Tuffs plusgiro 16 01 37 -6. Hjärtligt välkommen!
.till

fredsforskaren Jan Öberg som bland annat skriver: Ukraina-krisen startades av NATO/USA och EU, inte av Ryssland. Man kan bara undra varför demokratierna har så unikt höga militärutgifter om de bygger på dialog som det hävdas. Rysslands militära utgifter utgör 8% av NATOs.” Han avslutar sin artikel med: ”Den enda upprustning som behövs är intellektuell Öberg hörs alldeles strax här i Radio Tuff.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar