lördag, augusti 23

Internationellt TUFF-bistånd unikt

Redan för 40 år sedan uppfördes i nordvästra Indien för pengar från Tyresö Ulands- och FredsFörening (TUFF) tre byggnader. Det var två skolhus med sammanlagt 10 klassrum. De fick namnen Kumla Wing och Nyboda Wing efter de Tyresöskolor, som genom dagsverken jobbat in pengar för ändamålet. Dessutom byggdes vid den indiska skolan ett bibliotek och försågs med 5000 böcker. Det fick namnet Tuff Library & Reading Hall.

MÅNGA BRA PROJEKT I INDIEN
Det här var början på de hundratals projekt Tuff sedan finansierat med indiska gandhianer som duktiga och genomhederliga partners. I 12 år kunde de för Tyresöpengar hålla i gång ett 50-tal tältskolor för barn till familjer, som under skördesäsongen högg sockerrör och som bodde i eländiga läger. Uppåt 3000 barn fick tack vare det undervisning.

Ett annat stort projekt har sedan 15 år varit sex skolor i Dharampur, ett bergigt område bebott av tribals (stambefolkningen). De kallas ofta för de fattigaste av de fattiga och har tidigare varit tragiskt försummade. Nu har tusentals av deras barn fått undervisning, även på gymnasienivå. Hundratals brunnar har grävts, över 100 000 mangoträd har planterats och andra förbättringar för människorna i de många fattiga byarna har åstadkommits.

Mangoträden finansieras genom det som kallas den ”perfekta presenten”. Det är Tuffs mangogram, ett diplomliknande blad, som säljs i olika varianter: ”För att gratulera”, ”I stället för blommor” eller ”Till minne av”, dvs för att hedra någon bortgången.

TUFF-BISTÅNDETS FÖRDELAR
På flera sätt är Tuffs biståndsverksamhet unik. Ordföranden Sylvia Ljungdahl förklarar:
  • Eftersom alla i Tuff och Radio Tuff jobbar helt oavlönat går varenda krona oavkortat till ändamålet. Dessutom är vi måna om att efteråt berätta om resultaten av våra insatser. Det sker bland annat med hjälp av Radio Tuff, som nu säkert slagit rekord genom att ha hörts varenda vecka i 29 år. Ofta besöks de indiska projekten av lärare och Tuff-aktivister, som kollar upp projekten. Skolor har delvis finansierat sina Indienresor genom att ha fått Tuffs pris för ”lokalt freds- och solidaritetsarbete”. Det kommer från pengar som Tuff-aktivisten Åke Sandin mottagit vid sina jämna födelsedagar.

I vintras gick Bengt Citron bort. I många år hade han varit en ytterst värdefull Tuff-aktivist. För att hedra hans minne satsade hans många vänner sammanlagt över 17 000 kr. Med berömvärd snabbhet har nu indiska partners uppfört en samlingssal med namnet Bengt Girls Hostel i en av Dharampurs Tuff-skolor. Förhoppningsvis följer Strandskolan sina stolta traditioner och gör ett ”Öppet hus” till hösten för indiska systerskolor.

IRAK, KONGO, BOLIVIA
I år har Tuff till Indien kunnat skicka 240 000 kr. Sedan har för Indien 141 000 kr kommit in på Tuffs insamlingskonto plusgiro 79 36 36 – 2. Det mesta är från dagsverken i Kumla och Tyresö skolor och i Alléskolan i Lerum.

Samtidigt har i år från Tuff skickats 12 000 kr till de barnbibliotek som Svensk-Irakiska Solidaritetskommittén driver i krigsdrabbade Iraks huvudstad Bagdad. 10 000 kr har skickats för ett skolbygge bland Bolivias indianer och 5000 kr till fattiga och krigsdrabbade gamla i Belgrad.

Nu har ett av de två planerade skolhusen bland Kongos fattiga byar blivit färdigt. Det är resultatet av ett initiativ från Trollbäckenborna Miza och Marcus Landström. Detta hus har i stort sett finansierats av Tuff, som bidrog med 100 000 kr.
--------------------
PS: Välkommen som TUFF-medlem. Vi är helt beroende av våra medlemmar. Du är hjärtligt välkommen att använda Tuffs plusgiro 16 01 37 -6 och som medlemsavgift betala 200 kr. Gåvor mottages också tacksamt, bland annat på Tuffs insamlingskonto 797936-2 !

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar