fredag, juli 25

"Retoriska skamgrepp" m m

ISRAEL OCH PALESTINA ”MINERAD MARK”
På DN.Debatt i dag (25/7) finns en läsvärd artikel, skriven av Advokatsamfundets sekreterare Anne Ramberg. Den har rubriken ”Skydd av palestinierna – en plikt vid skapandet av Israel”. Hon påminner alltså om att Israel en gång skapades efter ett FN-beslut. Det grundades på att icke-judars rättigheter i området också skulle garanteras.

Hon åberopar FN-deklarationen om de mänskliga rättigheterna och skriver:

Dessvärre måste konstateras att Israels agerande inte är förenligt med internationell rätt. Upprepade och allvarliga brott mot mänskliga rättigheter förekommer dagligen”.

Jo, hon är medveten att hon därmed bestiger minerad mark:

En iakttagelse är att kritiska synpunkter på den israeliska regeringens agerande medför att kritikern blir uthängd som antisemit. Och det vill ingen. Detta retoriska skamgrepp är oacceptabelt.”

EFFEKTER PÅ UNGA PALESTINIER?
Anne Ramberg oroas av hur unga palestinier påverkas. Hon skriver:

Kosekvenserna av den diskriminering och de övergrepp som under lång tid har fått fortgå är svåra att överblicka. Risken torde vara stor att de unga palestinier som har sett sina föräldrar, syskon och barn skjutas till döds, som fått sina hem skövlade och som systematiskt har diskriminerats endast kan känna hopplöshet och – sannolikt – hat. Ur denna hopplöshet springer ingen långsiktig fred”

VÄRLDSSAMFUNDETS ANSVAR. FREDLIGA MEDEL.
Ramberg tycker att västerlandets ”relativa tystnad” är besvärande. Genom att Israel tillkom efter ett beslut av FN anser hon, att världssamfundet har ett särskilt ansvar för att garantera ”inte bara staten Israel skydd utan också det palestinska folket”.

Hon framhåller att ”kampen för upprätthållandet av mänskliga rättigheter måste föras av alla med brukandet av alla de fredliga vapen som ståt till buds.”

Enligt henne är dessa vapen ”ord och sakargument” (fetstilat här).
Hela Anne Rambergs artikel kan läsas om du klickar på

http://www.dn.se/debatt/skydd-av-palestinierna-en-plikt-vid-skapandet-av-israel/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar