fredag, juli 25

Israelisk historiker om Palestinakonflikten

I DN (20/7 2014) skriver den israeliske historikern Yuval Noah Harari om den globala ordningen, som inte riktigt gäller i det forna Palestina. Han kallar det en anomali att miljoner människor bor i Judéen, Samarien och Gaza utan att tillhöra någon stat.

ÄNNU ”FLYKTINGAR”
En annan konstigt förhållande finner han i att de fem miljoner palestinierna som bland annat finns i Libanon, Syrien och Jordanien ännu har flyktingstatus, trots att det är 66 år sedan ca 700 000 av dem kördes iväg av israelerna, det som palestinierna ännu betecknar som ”nakba”, katastrofen. Efter andra världskriget tvingades många andra folk att fly, t ex många judar från arabländerna, men de har rotat sig på sina nya boplatser.

Harari nämner som exempel den största etniska rensningen i Europas historia: Tolv miljoner tyskar, mestadels kvinnor och barn, fördrevs kring krigsslutet 1945 från östra Europa, där deras förfäder hade bott i sekler.
(En svensk journalist, lika okunnig som osaklig, skrev 2010 att jag hade påstått att bara två miljoner fördrevs. Jag hade sagt att uppåt två miljoner dog/dödades på kuppen, men att lögnaktigt minska tyskars lidanden är kosher bland etnocentriker och selektiva ”antirasister” i självaste tidningen Expo.)

JÄMFÖRELSE MED TYSKLAND
För att åskådliggöra palestiniernas situation skriver han:

Anta att Tyskland hade slagit fast flyktingstatusen för de 12 miljoner tyskar som tvångsförflyttades från Östeuropa i mitten av 1940-talet. Hur skulle europeisk politik se ut om Berlins och Münchens utkanter i dag befolkades av 30 miljoner tyskar som levde i plåtskjul och lerhyddor och led av fattigdom och hopplöshet, och drömde om den dag de kunde återvända till sina mor- och farmödrars hus i Königsberg (Kaliningrad), Breslau (Wroclaw), Danzig (Gdansk) eller Karlsbad (Karlovy Vary)?

ENKEL LÖSNING?
Harari menar att konflikten om Palestina är ”skenbart enkel” att lösa:

Israels grannar bör erkänna dess existens; den israeliska ockupationen bör upphöra, och de palestinska flyktingarna bör tillåtas rota sig”

Hoppas att den israeliska historikern har rätt. I dag verkar lösningen inte alls enkel. Uppåt 800 Gazabor har på några veckor dödats, de flesta civila. På Västbanken, som nu tycks koka av ilska, har fem palestinier i dag dödats.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar