fredag, april 1

"ROSOR" från RADIO TUFF (nr 1411) från 3 april till....

….till   den syriska världsarvsstaden Palmyras befrielse från IS. Man får hoppas att syrierna kan återställa så mycket som möjligt av de stora skador mot gamla flertusenåriga monument som åsamkats av IS. Och att för det syriska folket fredsförhandlingarna i Genève blir framgångsrika,
….till   en insändare i Aftonbladet (28/3) av Carherine J:son, som skriver under rubriken ”Sluta sälja vapen till Saudiarabien” med följande ord:
”Det holländska parlamentet har röstat för vapenembargo mot Saudiarabien. Att inte sälja vapen till det land, som krossade Bahrains demokratisrörelse i blod och som driver ett brutalt krig I Jemen samt stöder de värsta jihadisterna i Syrien borde vara självklart även för Sverige”
….till   Eric Erfors, som i Expressen (24/3) skriver:
”Förra året utgjorde Mellanöstern en liten andel av den totala exportmarknaden, bara 2,5 procent i kronor räknat. Saudiarabien kunde 2015 köpa för 14 miljoner kronor, medan Förenade Arabemiraten handlade för 68 miljoner kronor. Men med stora vapenexportsystem kan affärerna växa snabbt. Myndigheten Inspektionen för strategiska produkter, ISP, har nu att ta ställning till om Förenade Arabemiraten ska få köpa Saabs radarsystem Erieye, en affär som är värd över 11 miljarder kronor. Förenade Arabemiraten är en lydstat till Saudiarabien och deltar nu i kriget i Jemen.”

….till   Jan Guillou, som inte skräder orden i sin syn på Saudiarabien som han anser styrs av den mest perversa sekt som någonsin uppstått inom islam, wahabismen. Han förklarar:

”Enligt wahabitiska föreställningar betyder den enskilde individen ingenting, stamtillhörigheten allt. Därför kan man, och bör, saklöst mörda alla fiendens kvinnor och barn, eftersom ingen av fiendestam kan vara oskyldig. Och vem är wahabiternas fiende? I tur och ordning alla shiamuslimer, judar och kristna. Alla dessa fiender måste dö därför att Gud vill det, sådan är den saudiarabiska tolkningen av jihad”.

….till   Bitte Hammargren, en av våra främsta kännare av mellanöstern, som i Svenska Dagbladet (23/3) skriver under rubriken ”Saudiarabien har spridit terrorns ideologi” bland annat :

För att gå till roten med det onda måste den jihadistiska ideo­login bekämpas.
Terror måste bekämpas med många medel: ekonomiska, sociala, integrationsfrämjande, juridiska, polisiära och på vissa håll även militära. Men snart femton års erfarenhet av ”kriget mot terrorn”, som startades av president Bush efter al-Qaidas terrordåd mot New York och Washington 2001, visar att militära ingripanden inte räcker. I värsta fall kan de bli kontra­produktiva, när de kränker internationell rätt, ­dödar civila och skapar ett maktvakuum som jihadister kan utnyttja.”
….till   Birger Schlaug, som i Fria Tidningen (30/3) kritiserar Dagens Nyheters ledarsida (20/3), som skrivit att försöka förstå sina fiender är detsamma som att bli deras stödtrupper.  Schlaug skriver under rubriken ”Att försöka förstå är inte att acceptera” bland annat följande:
”Just den inställning som DN intar är den som bidragit till att helvetes förgård också skapades i Bryssel. Utifrån denna grundsyn – att försöka förstå är dumt – går DN till angrepp mot ’exdiplomater och journalister’ som hävdar att man för att hantera Ryssland måste färstå hur regimen tänker och upplever verkliga eller overkliga hot. De som försöker förstå kallades, på det mest intellektuellt undermåliga sätt man kan tänka sig, för ’Putins stödbataljoner’. Förmodligen räknar man också in folkpartisten Hans Blix i stödbataljonen”.
….till   Ola Friholt som (30/3) var med i Ring P1 och som sa mycket kloka saker. Han påminde om att FN i sin första paragraf har förbjudit krig. Och han efterlyste Palmekommissionens betoning av gemensam säkerhet om vilket han sa:
 ”Om man har en fiende som man ser med misstänksamhet på så måste man omedelbart inleda ett samarbete för samförstånd med den fienden. Tanken är att man skall skapa avspänning genom att samarbeta med den som man är rädd för. På så sätt med handlel, kultur och annat utbyte och öppenhet skapa avspänning.”
På frågan om vilka makter vi bör handla så emot i dag svarade Ola:
 ”I dag ska vi till exempel sluta att förtala Ryssland varenda dag i våra medier och   skapa relationer. I stället gör vi tvärtom!”
Men Ryssland har ju brister i fråga om mänskliga rättigheter, invände programledaren och Ola svarade:
”Men i fråga om mänskliga rättigheter blir ju nästan ingen stat godtagen. Inte ens Sverige, eftersom vi brister på så många sätt gentemot flyktingarna i dag. Ryssland är ju ett litet land i förhållande till Nato, som ju har 60 procent av världens rustningar. Ryssland ligger på ungefär 8 procent av Natos militära förmåga.”
Ola Friholt kritiserade värdlandsavtalet, som inte har att göra med gemensam säkerhet, där alla parter ska känna sig säkra. Han slutade med att påminna om:
”De krig som har bedrivits av Nato och USA i 15 år har kostat 2 miljoner männsikor livet och det påstås att de ska skapa säkerhet. Dessutom har de skadat lika många psykiskt och fysiskt enligt en 100-sidig rapport från Physicians for Social Responsibility i USA, alltså amerikanska läkare mot kärnvapen”
….till   journalisten  Tomas Bresky som skriver under den ironiska rubriken ”Det stora fantomhotet från öst.”. Han kritiserar det ofta hörvärda radioprogrammet Studio Etts inslag om Säporapporten om rysk propaganda med följande ord:
”Man ska nog vara rejält indoktrinerad med rysslandsskräck för att så reservationslöst tala om en nära framtid med tusentals döda svenskar. Hur gick det till när Studio Etts i andra sammanhang, pålästa, kritiska journalister lät sig avväpnas? .... Det var bland det mest partiska och obehagliga journalistiska bottennapp jag hört på åratal ….  Inbjudna för att stryka under Säpochefen Anders Thornbergs rapport var säkerhetsexperten Joakim von Braun och Jan Leijonhielm, fd chef för Rysslandsstudierna vid FOI. De båda fick med hörbar förtjusning lägga ut texten som refereras i min inledning. Leijonhielm och von Braun talade om nättroll, nyhetssajten Sputnik och agenter vid Rysslands ambassad. Alla inriktade på att underminera vår försvarsvilja. Det märkliga är att inga konkreta exempel gavs.

 ….till  Karneval förlag som nu kommer med ny utökad utgåva av Mathias Mossbergs bok ”I mörka vatten” från 2009 med undertiteln ”Hur svenska folket fördes bakom ljuset i ubåtsfrågan”. Han var huvudsekreterare i 2001 års ubåtsutredning så han är väl insatt. Hans ursprungliga bok handlar om alla falska larm om ryska ubåtar i svenska vatten under 1980-talet och att Nato hjälpte till att skrämma upp Sverige. Nu skriver han att ubåtsfrågan nu ”har bäring på diskussionen om Sveriges relation till Nato. I takt med att bilden av att Sverige fördes bakom ljuset av ledande Natoländer blir allt tydligare, blir det ju också svårare att bortse från detta i den diskussionen. De oblyga försök som gjordes från marinens och medias sida 2014-2015 att göra en uppföljare enligt gamla beprövade manus, gav utdelning, ekonomiskt för marinens del och politiskt för dem som vill skrämma Sverige närmare Nato.”  
Boken kostar bara 49 kr och kan beställas från förlaget på kontakt@karnevalforlag.se eller av Åke Sandin, tel 08-712 4463
….till   Radio Tuffs man i San Francisco, Bengt Svensson, som skickat oss en text om det amerikanska presidentvalet . Den ska vi strax läsa upp.
….til      ….til    de många som redan erlagt medlemsavgiften till TUFF för år 2016 genom att sätta in 200 kr (plus för familjemedlem: 80 kr) på Tuffs pg 16 01 37-6
,,,,till    Anja Björk Rudberg som kommer till Tuff-lokalen kl 19 onsdagen den 13 april och berättar om ensamkommande flyktingungdomar på Villa Victoria i Trollbäcken. Alla hjärtligt välkomna!


(Hörs 12 min på Radio Tuff från 3 april. Klicka på www.tyresoradion.se för att höra hela programmet)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar