söndag, april 17

Varför TUFF?

(En kort krönika för att få plats i Radio Tuff)

I nära ett halvsekel har nu Tyresö Ulands- och Fredsförening (TUFF) jobbat på frivilligt. Vi har ännu över 400 medlemmar som stöder TUFF genom att erlägga årsavgiften 200 kr på Tuffs plusgiro 16 01 37 -6.

Ingen i TUFF är avlönad. Inte heller i Radio Tuff sedan drygt 30 års sändningar utbetalas något arvode. Likadant är det med  biståndsverksamheten. Vartenda öre – och ofta mer därtill – av insamlade medel för skolor och andra projekt i Indiern och bland fattiga i andra länder skickas iväg. Vi är noga med att följa upp projekten, så varje krona från Tuffs insamlingskonto (plusgiro 79 36 36 – 2) används mycket väl.

Fredsfrågor är för våra medier inte alls aktuella. Ändå finns det – för att ta bara ett exempel – kärnvapen i tillräcklig mängd för att döda allt mänskligt liv på jorden. I det Sverige som ofta beskrivs som ”avrustat” kostar vårt huvudsakligen militära försvar över 40 miljarder kr och det ökas nu på.

Utslaget per svensk blir det ca 5000 kr, inräknade barn, åldringar och andra icke förvärvsarbetande.

Välkommen i Tuff genom att bara betala 200 kr per år.

Kommande månads program

Lördag den 23 april kl 11-14
Besök Tuff-aktivister vid bokbord i Tyresö Centrum

Onsdag 27 april kl 19
Caroline Wikström inleder ett möte i Tuff-lokalen Myggdalsv. 80 om organisationen Econef som stöder barn i Tanzania-

Tisdag den 17 maj kl 19
Möt Maj Britt Theorin, bl a tidigare nedrustningsambassadör, som i Kulturcaféet (Kvarnhjulet) inleder om dagens påstådda ”hot”, de högljudda kraven på medlemskap i Nato och militärt svensk deltagande utomlands m m

Och förstås ett nytt Radio Tuff på 91,4 MHz och www.tyresoradion.se  varannan söndag: 1/5, 15/5 osv


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar