fredag, april 15

"ROSOR" från RADIO TUFF (nr 1412) den 17/4 till....

….till             Pierre Schori och Maj Britt Theorin som i Expressen (13/4) skriver under rubriken ”Prata hellre med Ryssland än gå med i Nato” .De framhåller bland annat: ”I stället för att gå med i Nato borde Sverige återta dialogen med Ryssland. Mellanfolkliga vänortsavtal är bättre än militära värdlandsavtal. Den svenska positionen till Nato har inte varit tydlig under ett antal år. I olika avtal, övningar och konflikter, som i Afghanistan och Libyen, har Sverige knutits allt närmre Nato. Men allvarligast är värdlandsavtalet som skapar möjligheter för vapen och trupp från Nato på svenskt territorium.”

(Maj Britt Theorin inleder ett Tuff-möte i Kulturcaféet den 17 maj.)


….till             Hans Blix, bland annat svensk utrikesminister (fp) 1978-1979. I Svenska Dagbladet (22/1) skriver han: Det vore ett misstag att tro att den ryska ledningen är omedveten om att dess makt är ekonomiskt och militärt begränsad. Även med den mångomskrivna upprustningen anges Rysslands mili­tära årsbudget i dag av Sipri uppgå till cirka 80 miljarder dollar – medan England och Frankrike vardera spenderar cirka 60 och USA cirka 600. Den ryska insatsen i Syrien är knappast tecken på irratio­nalitet eller äventyrlighet. Kanske den, liksom tidigare samarbetet med USA om att eliminera Syriens kemiska vapen och den färska uppgörelsen med Iran kan komma att visa att Ryssland är berett att inte bara försvara vad man ser som vitala egna intres­sen utan också att medverka till att lösa internationella konflikter.”

….till             SIPRI, Stockholms internationella fredsforskningsinstitut, som gjort en sammanställning över olika staters satsningar på militära rustningar 2015. USA:s militärutgifter är de klart högsta och uppgår till 598 miljarder dollar, ca 5000 miljarder kr. De utgör 36 % av världens totala militärutgifter i ett land med 5 % av världens befolkning. Som tvåa kommer Kina med 215 miljarder dollar. För första gången sedan 2011 ökar nu militärutgifterna, i centrala Europa med 13 %.

 

….till             Venezuela, det land som minskat sina militärutgifterna mest – med 77 %!

 

….till             professor Anders Romelsjö, som med SIPRIs siffror påpekar att Saudiarabien nu efter USA och KIna ligger på 3:e plats i fråga om militärutgifter, Landet  har 6 gånger större militärutgifter per invånare än Ryssland. I sin fullmatade och läsvärda blogg www.jinge.se  skriver Romelsjö:

Saudiarabien bedriver ett brutalt krig mot Jemen. Landet stödjer också terrorister som al-Qaida och IS inte bara ideologiskt utan också med vapen.  Sverige har en stor och omdiskuterade vapenexport till Saudiarabien, vilken uppgick till motsvarande drygt 5 miljarder kronor 2010-2014. Som vi påvisat vågar och vill Sveriges regering inte kritisera landet. Det finns belägg för att svenska vapen används av Saudiarabien i kriget i Jemen.”
På tal om USA:s rustningar påminner Romelsjö om att amerikanerna har 700 militärbaser runtom i världen. (Han intervjuas om en stund i detta Radio Tuff)

 

….till            Oisin Cantwell som i oktober  i Aftonbladet  bland annat skrev:
”Att vapenexporten är det svenska hyckleriets paradgren är ingen nyhet. Det finns således ingen anledning att förvånas över att ett radarsystem från Saab är en viktig del av Saudiarabiens grymma krig i Jemen.” Cantwell skriver vidare om Jemen:Ett stort antal män, kvinnor och barn har förlorat livet. Civila dör i korselden. Situationen är fruktansvärd: 1,5 miljoner invånare i Jemen är på flykt, vartannat barn är undernärt och 80 procent är beroende av internationellt bistånd för att överleva. Detta i ett land som redan innan kriget bröt ut var ett av Mellanösterns fattigaste.”

….till            debattören och statsvetaren Aras Amin, som I Aftonbladet (30/3) skriver under rubriken Stoppa saudiskt stöd till religiösa i Sverige  bland annat följande:
Sedan 70-talet har Saudiarabien försökt att sprida sin nationella ideologi, wahabism och salafism, runt om i världen. De sistnämnda är de mest extrema ’tolkningar’ av islam. En tolkning där en tydlig majoritet av världens muslimer, inklusive jag och andra svenska muslimer, inte stödjer. En tolkning som är grundpelare för terror- organisationer som IS eller al-Qaida. En tolkning som har lett till terrordåden i bland annat Paris, Istanbul och nyligen Bryssel. Spridning av dessa ideologier sker via missionärskontor som finns över hela världen samt finansiering av stora som små projekt.”
         Han slutar sin artikel med följande ord: 
”Roten till radikalismen är ideologier som wahabismen och salafismen. Ideologier som hjärntvättar individer och tvingar en del unga till exempelvis terrorresor. Vi måste göra vårt bästa för att förebygga radikalismen då dessa unga är Sveriges framtid.”

….till             Sven Hirdman, före detta statssekreterare i försvarsdepartementet och Moskvaambassadör, som skriver i Svenska Dagbladet bland annat:
”Det finns inte några sakliga eller andra skäl, inte heller några indikationer, till att tro att Ryssland oprovocerat – det vill säga utanför ramarna av ett otänkbart europeiskt storkrig – skulle vilja angripa ett land som är medlem av EU eller Nato, till exempel någon av de baltiska staterna. …Vi skall inte utgå från att ryssar är idioter….Ett  svenskt medlemskap i Nato vore ett kraftigt brott mot en 150-årig era av svensk militär alliansfrihet. Det skulle i grunden förändra det säkerhetspolitiska läget i Nordeuropa genom att Nato och Ryssland, vilka bägge betecknar varandra som poten­tiella fiender, skulle komma betydligt när­mare varandra och vidta militära dispositioner därefter. Den utrikespolitiska spänning som skulle ­följa av detta skulle göra Sveriges läge mer utsatt och osäkert. Skulle krig följa, skulle vi för första gången på århundraden bli ett förstahandsmål för de stridande. Därför är Sverige inte betjänt av ett medlemskap i Nato.”

….till             Göran Rosenberg, som nu skriver:

”Den från Jerusalem propagerade föreställningen att judarna inte har någon framtid i Europa är tills vidare inte ett sakligt konstaterande utan ett politiskt och ideologiskt ställningstagande. Det är därmed också ett politiskt och ideologiskt ställningstagande att vägra låta sig skrämmas, att vägra packa väskorna, att klart och tydligt deklarera att ’det judiska folket’ inte har någon framtid i Netanyahus apartheidstat, att Europas mångkulturella verklighet, på gott och ont, också är dess judars.”

….till             regissören och filmprofessorn Ruben Östlund, som på sin 71-åriga mors uppmaning gör en politisk filmsnutt och förklarar:
Jag tycker mammas och de andras engagemang i Nej till NATO är beundransvärt och viktigt. Inte minst när jag slås av frånvaron av kritik och debatt kring Värdlandsavtalet och Sveriges neutralitet i svenska medier.”

 ….till            Anja Björk Rudberg, föreståndare på hemmet för ensamkommande flyktingungdomar på Villa Victoria i Tyresö. Hon inledde den 13 april ett TUFF-möte och beskrev konkret och livligt arbetet bland de 14 pojkar som hon och hennes medarbetare har hand om. Bland annat beskrev hon ungdomarnas glädje över de 500 kr var som de i höstas fick av TUFF. (Tyvärr var vi alltför få som hörde henne)

….till             de många solidariska människor som nu erlägger medlemsavgift till TUFF, Tyresö Ulands- och Fredsförening, genom att sätta in 200 kr för enskild (plus 80 kr för annan på samma adress) på Tuffs plusgiro 16 01 37 -6 och/eller ger gåvor till Tuffs insamlingskonto, plusgiro 79 36 36 -2

….till             Tuff-aktivisterna Bitte, Lena och Monica, som såg till att Tuff kunde göra ett utskick till sina drygt 400 medlemmar.

(           


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar