lördag, april 9

Att döda för att komma in i paradiset?

Häromdagen berättade medierna om en svensk i 20-årsåldern. Han hade försökt att ansluta sig till Islamiska Staten (Daesh) i Syrien men blivit hemskickad från Turkiet. I Sverige hade han samlat på sig ämnen som tydde på att han tänkte tillverka en bomb.

”Jag tänker ta livet av mig men också av dem som är emot Daesh och därmed bli en martyr som kommer till paradiset”, lär han ha sagt till sina anhöriga.

Det är en ofta förekommande förklaring från unga jihadister, att de offrar sitt eget liv som martyrer kampen, som de anser förs för det ”sanna och rätta”. Därmed tror de sig komma till paradiset, där villiga oskulder lär vänta på dem.

Det förekommer uttalanden från ledande muslimer att Islamiska statens synpunkter inte alls stämmer med islams sanna lära, att det är fråga om en fruktansvärd irrlära. Islam står för fred och människokärlek, säger kritikerna, som dock är alldeles för få eller får höras för lite.

Det vore bra om flera imamer och andra muslimska ledare här talade klartext. Inget vore bättre för att förhindra ökningen av antalet jihadister -- eller terrorister.

Det är obegripligt att somliga lär ut att man kommer till paradiset för att man mördat sina medmänniskor och sig själv.

Ingen värre hädelse i religioners namn är att tro på det.


PS: Förr i världen kallades de som tog sitt get liv för ”självspillning” och fick inte begravas på kristna kyrkogårdar.    

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar