tisdag, april 5

Om Tuff

 TUFF-bladet              Våren 2016
        Tyresö Ulands- och FredsFörening (TUFF)
            Myggdalsv 80,  135 43 Tyresö
Tel 742 1442 (ordf),  712 2581. Tuffs plusgiro: 16 01 37-6. Insamlingskonto: pg 79 36 36 - 2
         E-post: tuffmail@spray.se              Hemsida: www.tuff.nu

 ”Demokratins grundbult”
Vid Tuffs årsmöte åtog sig Sylvia Ljungdahl att vara ordförande ytterligare ett år. Hon har också länge varit aktiv för Tyresö Kvinnojour, så hon gör skäl för namnet Tyresödemokratins grundbult.

       14 i Tuff-styrelsen
Årsmötet utsåg 14 ledamöter till styrelsen med en majoritet av kvinnor: Monica Schelin blev vice ordförande, Erika Husberg sekreterare och Lena Sandin kassör-

   Kongo och Bangladesh         
Två nya i Tuffs styrelse blev Shafiqul Islam och Miza Landström,  uppvuxna i Bangladesh resp. Kongo. Miza har tagit initiativet till den skola i som med pengar från bl a Tuff byggts i Kongo för 245 barn. Shafiqul har planer på att göra ett bibliotek i sitt gamla hemland Bangladesh.

  Om alla mystiska ubåtar
En utökad utgåva av boken ”I mörka vatten --Hur svenska folket fördes bakom ljuset i ubåts-frågan”. Den är skriven av Mathias Mossberg som varit huvudsekreterare i 2001 års ubåtsutredning, så han är väl insatt. 
Hans ursprungliga bok handlar om alla falska larm om ryska ubåtar i svenska vatten under 1980-talet och att Nato hjälpte till att skrämma upp Sverige. Han  skriver  att ubåtsfrågan nu ”har bäring på diskussionen om Sveriges relation till Nato. I takt med att bilden av att Sverige fördes bakom ljuset av ledande Natoländer blir allt tydligare, blir det ju också svårare att bortse från det i den diskussionen. De oblyga försök som gjordes från marinens och medias sida 2014-2015 att göra en uppföljare enligt gamla beprövade manus, gav utdelning, ekonomiskt för marinens del och politiskt för dem som vill skrämma Sverige närmare Nato.”  Boken är pocket, kostar bara 49 kr. Kan köpas från Karneval förlag eller av Åke Sandin , tel 08- 712 4463
                        
                            Citat
Den engelska amiralen Ian Mc Geoch:
”Sverige lider av periskopsjuka
Ubåtsavslöjaren Ingemar Myhrberg:
”På 1600-talet skådade folk häxor och djävlar i varje mörkt hörn. Nu ser vi ryska ubåtar”  
    En demokratisk vädjan
Glädjande nog har inte TUFF drabbats av den kris som  lokalföreningar i  stolta folkrörelser av olika slag tyvärr nu lider av med sjunkande medlemstal och aktiviteter. TUFF hade också 2015 över 400 betalande medlemmar. Medlem blir man att som enskild betala 200 kr på Tuffs plusgiro 16 01 37-6 och gärna 80 kr för annan på samma adress (familjemedlem) .

     Försök värva yngre !
Tuff lider  dock av att medlemmarna blir allt äldre. Allt färre under 50-60 är blir medlemmar. Det vore jättebra om yngre kunde bli aktiva i TUFF. Om du vet någon som kan bli medlem, försök att värva den till Tuff

         Läsvärda citat
Professor Gunnar Adler-Karlsson:
”Alla dessa proklamationer, varningar och upplysningar ’von oben’ tjänar till intet, om de inte följs upp av arbete i de små grupper, på vilka den svenska demokratin är uppbyggd”.

Författaren Bosse Gustafson:
”Krig är numera ett enda helvete i vilket militärerna är de som har störst möjlighet att skonas i  sina bergrum och flygmaskiner”.

Brittiska vetenskapsmannen Robin Clarke:
”Under första världskriget var 5 % av dem som dödades civila, under andra världskriget 48 %, i Korea 84 % och i Vietnam var andelen ännu större”.

Nobelpristagaren Albert Szent-Györgyi:
”Varför skulle det direkta skjutandet på nära håll av civila vara värre än en flygattack, som tillhör det rutinmässiga handlandet? Just därför att piloten som släpper bomberna inte ser offren?”

Författaren Bengt Bratt:
”Det finns inte ett krig, som satts i gång av en förnuftig orsak, det kommer en order nånstans ifrån, sen sätter ett gäng idioter i gång och marscherar över en gräns, sen är saken klar”

      Fira Norge 17 maj….
…men kom kl 19 till Kulturcaféet och lyssna på
Maj Britt Theorin (se TUFF-kalendariet!)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar