söndag, april 3

100 år av misslyckade krig

Nu är det 100 år sedan första världskriget rasade och dödade miljontals unga män. De på den segrande sidan hade fått lära sig att kriget fördes för att göra världen säker för demokratin och för att göra slut på alla krig.

Men kriget ledde i stället till närmast en epidemi av diktaturer: Nazism, kommunism och fascism i olika former.

Och det krig, som skulle göra slut på alla krig ledde fram till det långt värre andra världskriget, då ca 50 miljoner människor dödades, därav nästan hälften barn, kvinnor och andra civila.

Sedan har det fortsatt med ständiga krig, vilkas usla resultat krigiska makthavare  förståeligt nog aldrig vill värdera resultaten av. Ett av de allra senaste var angreppet på Libyen 2011, då svenska JAS-plan till våra militärers stolthet också fick vara med på ett hörn.

Nato bombade, så att många tusen civila libyer dödades och bidrog till det brutala mordet på Libyens ledare Khadaffi. I början talades det lyriskt om att den ”arabiska våren” hade börjat.

Libyen hade varit ett av Afrikas mest välmående länder, men vad blev då krigets resultat? Jo, Libyen blev ett laglöst land, där illegala miliser härjade. Det blev också ett paradis för flyktingsmugglare. De senaste åren har också Islamiska Staten fått insteg i det kaotiska landet.

Två rivaliserande regeringar har förgäves försökt införa lag och ordning. I dagarna har världssamfundet inrättat regering nr 3 och Frankrike säger sig vara berett att ingripa militärt. Samtidigt anar de libyska smugglarna morgonluft, nu när man försöker stoppa flyktvägen över Egeiska havet.

Medan miljoner människor blir kanonmat vinner det mäktiga MIMAK, det militär-industriella-mediala-akademiska-komplexet, ständigt nya framgångar.

ÅKE SANDIN i Radio Tuff 1411
- - -- - - - - - - - - -- - - - -- - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - --  

(PS: Apropå MIMAK så kostar svensk krigsmakt över 40 miljarder kr per år. Det blir minst 5000 kr per svensk skattebetalare. Årsavgiften till det frivilligt jobbande Tyresö Ulands- och FredsFörening (TUFF) är på 200 kr. Välkommen som medlem!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar