fredag, mars 18

ROSOR från RADIO TUFF nr 1410 den 20/3 till....

….till   borgmästaren  Spiros Galenos på den grekiska ön Lesbos, dit många flyktingar kommer över havet. Han säger om den så kallade ”flyktingkrisen” att ”flyktingar inte är problemet utan: Problemet är att det faller bomber på deras hus”.

….till   den vapenvila som nu sedan några veckor tycks ha hållit i Syrien, där under fem års krig minst en kvarts miljon människor dödats och många miljoner flytt. Man får verkligen hoppas att de fredssamtal som inletts i Geneve blir framgångsrika och att inblandningen från utlandet upphör, den som så otäckt eldat på kriget.

....till    Johan Croneman, vars krönika (15/3) i DN har rubriken ”Jag blir illa berörd av rädslan att vara kritisk mot Melodifestivalen”. Han skriver bland annat: ”Att högt kritisera, klaga på eller avsky Melodifestivalen tolkas som rent folkförakt. Men det finns en koppling mellan den sjukliga svenska schlagerhysterin och ett relativt ointresse för världens tillstånd”

…. till   25 Uppsalabor som i tidningen UNT (12/3) kritiserar värdlandsavtalet, som de beskriver:
Meningen med avtalet är att Sverige ska underlätta för Nato att agera i Sverige under fredstid som förberedelse för kris- och krigssitua­tioner. Natotrupper ska kunna stationeras, baser och förråd ska kunna byggas, vapen av alla typer som ingår i Natos arsenal ska kunna placeras på svensk mark. Inklusive kärnvapen.”
Om det mångomtalade ”hotet från Ryssland” skriver de:
”Ryssland är den stormakt som USA (Nato) ser som sin främsta konkurrent om inflytande i Europa och Mellanöstern. Ett nytt kallt krig är under uppsegling. I detta spänningsfält ska Sverige behålla sin neutralitet, precis som vi gjorde under det förra kalla kriget. Allt annat är äventyrligt och spänningsskapande. Ryssland är visserligen en militär stormakt, men mycket liten jämfört med Nato.”
….till   Sveriges Radios program Studio Ett som (9/3) har tio minuter om icke-våldsmetoder. Där framträdde Jamila Raqib från Albert Einsteins institut i Boston. Hon anser att ickevåldsstrategier som tillämpas med disciplin i många fall har betydligt större chans att skapa långsiktig fred. Hon påstår att det finns en slags tro på våld som den ultimata metoden för att uppnå de mål vi har, trots att det finns mycket bevis för motsatsen och tillägger:
”Frågan för mig är vad målet är, om det är att straffa ett land eller bygga förutsättningar för demokrati".
Docenten och fredsforskaren Isak Svensson är inne på samma linje och säger:
”De studier som har gjorts systematiskt finner att ickevåldsstrategier oftast är mer effektiva”.
….till   SvT:s program Vetenskapens värld som från 7/3 handlar om uranets historia. Hur det utvecklades från den drake i marken som Australiens urbefolkning varnade för till den dödliga kärnvapenbomben. En lysande pedagogisk timme, som bland annat talade om den amerikanska Titanbomben, som var 650 gånger starkare än den bomb som utplånade Hiroshima 1945. Det framhölls att det nu finns ca 16000 kärnvapen i världen, tillräckligt många cch starka för att släcka ut allt mänskligt liv på jorden

….till   fredsaktivisten från Nässjö Farshid Ardabili Farsi som säger:
"Mina kära landsmän, börja tänka till innan det blir försent! Börja agera och protestera och höj er RÖST MOT NATO!!! Vi riskerar vår säkerhet och bidrar med enorm försämring av fred och säkerhet i vårt närområde och Europa och i VÄRLDEN!!! Agera och säg NEJ TILL VÄRDLANDSAVTALET OCH NATO!!!"
Farshid hörs om en stund i detta Radio Tuff.

….till   de tidningar som i motsats till Sveriges radio och TV berättar om att den i Sverige åtalade syriern tillhörde den så kallade Fria syriska armén, som anses moderat och därför stöds av USA och andra västländer.  Åtalet gäller morden på sju bakbundna syriska soldater.

….till   den irländska mottagare av Nobels fredspris, Mairead Maguire som bland annat säger under sitt besök i Sverige i slutet av februari:

”Folken står inför ett val. Är vi för militarism och ett stärkande av Nato, är vi för att skapa nya fiender? Eller ska vi verka för fred, samarbete och diplomatiska lösningar och ta pengarna från det militära för att möta människors behov av trygghet, mat, vatten och utbildning?”

Flera av Maguires uttalanden återges i krönikan i detta Radio Tuff.

….till   Issa Touma,  syrisk fotograf, som just fått skydd som  s k fristadsartist  i Gävle under två år. Han välkomnade försöken till ökad demokrati i Syrien men menar att demokrati måste genomföras med fredliga medel. Kriget i Syrien däremot har på båda sidor bara skapat förlorare, menar han. Hans inställning gjorde honom obekväm för alla stridande, så han valde att för säkerhets skull lämna landet.
           
….till   Tyresö Nyheter, var sida om Tyresöradion har en stor bild på Radio Tuffs båda programledare under rubriken ”Den evigt tuffa radion” och med texten:
Varje vecka i över 30 år har Radio TUFF sänt på Tyresöradion. I mars blir det program nr 1410, vilket är ett oslagbart rekord. Åke Sandin och Monica Schelin delar som vanligt ut många ´rosor´ till personer som sagt kloka saker och i programmet hörs intervjuer som verkar för fred och internationell solidaritet. Åke Sandin läser sina krönikor, som finns på hans blogg ´Förbannad pacifist´( www.tuffsandin.blogspot.se )

….till   Det intressanta Tuff-mötet den 16 mars med Shafiqul Islam,  som bland annat talade om nobelpristagaren i litteratur Rabandranath Tagore, han som framhöll: ”Denna värld är inte till för demoner och rövare. Detta är en värld för människor. Och dessa människor kommer att segra till slut.”

….till   Sylvia Ljungdahl som på årsmötet (19/3) åtog sig att vara ordförande för TUFF ett år till. Hon är också i ledningen för Tyresö kvinnojour så hon gör skäl för beteckningen ”Tyresödemokratins grundbult”


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar