fredag, mars 4

"ROSOR" från RADIO TUFF (1409) den 6/3 2016 till....

till….   Thage G Peterson, som nu  kallas ”försvarsministern som blev fredsaktivist”. Han reser land och rike runt och agiterar kritiskt mot värdlandsavtalet och svenskt Natomedlemskap, med möten inbokade ända fram till midsommar. ”Det talas allt mer om krig. Ordet fred har satts på undantag. var finns fredens och förnuftets röster”, undrade han härom sistens. Han påpekade vidare: ”I vår tid bryr sig inte många om FN-stadgans våldsförbud, det FN där Sverige länge – med stort folkligt stöd – spelade en aktiv roll i arbetet för att förhindra krig och motverka fattigdom.”

Om Nato och alliansfriheten yttrade Thage G Peterson:

 ”Alliansfriheten har varit oss till gagn, med folkligt stöd. Ett medlemskap i Nato kommer att försämra Sveriges säkerhetspolitiska läge. Det påverkar Östersjön negativt, havet blir en konfrontationsyta, där incidenter kan skapa ökad spänning. Vid två tillfällen fick Ryssland löfte om att Nato inte skulle utvidgas österut. Båda löftena bröts. När Tyskland återförenades garanterades Gorbatjov att Nato inte skulle utvidgas österut. 1997 övertalade Clinton Polen, Tjeckien och Ungern att gå med i Nato men lovade Ryssland att det inte skulle bli fler. Sedan dess har tolv medlemmar tillkommit, alla från det tidigare östblocket. Jag är bedrövad över Natos östpolitik, med stora militära övningar helt nära den ryska gränsen. Natoutvidgningen är efterkrigstidens största politiska misstag. Som Natoland blir Sverige en del av Natos kärnvapendoktrin. Dessutom kommer våra militära kostnader att öka kraftigt, liksom kraven på att medverka i Natos krigsinsatser. I dag kostar försvaret 1.1 procent av vår BNP. Natos mål är två procent. Dagens 45 miljarder kan bli 85 miljarder i militära utgifter.”

Och om värdlandsavtalet är Thages åsikt:

”Närmast kommer frågan om det långtgående värdlandsavtalet att avgöras i riksdagen. Avtalet kommer att antas sedan S och MP i dagarna gjort upp om det. Den dag då värdlandsavtalet antas blir en sorgens dag. Vår neutralitet kommer att undermineras med allvarlig krigsrisk som följd. Sverige blir mera osäkert. Men alla vi som är mot svenskt Natomedlemskap kommer inte att ge upp kampen.”
(Citaten hämtade från Sören Sommelius blogg www.nyakultursoren.se )

….till   Pierre Schori som på DN-Debatt (28/2) under rubriken ”Fullfölj Palmes oavslutade kamp för kärnvapenfrihet” bland annat  skriver. ”Vem vet vad en annan regering, som består av partier som alla är för Natomedlemskap och mot kärnvapenfria zoner, svarar en USA-president av Donald Trumps eller Ted Cruz´ snitt som begär, att värdlandsavtalets paragraf om tillgång för Nato till baser på svensk mark behövs i ett läge som USA anser vara spänt”. Om det aktuella värdlandsavtalet skriver Schori: ”Ett värdlandsavtal, som inte klart markerar för ’oinskränkt kärnvapenfrihet’ skulle bryta mot den svenska nedrustnings- och avspänningspolitiken och i stället öppna för spekulationer och felbedömningar om Sveriges militära alliansfrihet och bidra till en farlig försämring av vår säkerhetspolitik och stabiliteten i Norden.”

….till   professor Anders Romelsjö som på bloggen www.jinge.se skriver:  
”Medan dagens socialdemokratiska ledning utan skam sätter sig i knäet på USA, världens i särklass mest brutala krigarstat detta millenium (Irak, Afghanistan långt utöver FN-mandat, Libyen via NATO långt utöver FN-mandat, Syrien via allierade och terroristorganisationer) protesterade Palme skarpt mot USA:s brutalitet i t.ex. Vietnamkriget. USA har stött många statskupper i demokratiska länder. Utrikespolitiskt har USA tydligt visat att landet inte är för demokrati. Man kan kritisera och angripa diktaturer som står självständiga i förhållande till USA, som Irak, Libyen och Syrien men inte andra (Egypten, Tunisien, Bahrain, Saudiarabien, Pinochets Chile och alla de militärdiktaturer som USA stött/etablerat i Sydamerika och även i Sydostasien.)”

….till   historikern Folke Schimanski, docenten och fredsforskaren Jan Öberg (www.transnational.org) och kulturjournalisten Sören Sommelius, som i Aftonbladet (1/3) skriver under rubriken  De har fel – vår 200-åriga alliansfrihet är ingen död doktrin”. De vänder sig emot tre ambassadörers artikel i AB. Den hade rubriken ”Släng gamla doktriner – nu går vi med i Nato”. Där skriver de bland annat: ”Vi ser ingen anledning till att se tillbaka på en tid då Sveriges socialdemokratiska statsminister hyllades i diktaturens Moskva men var persona non grata i Washington” Schimanski, Öberg och Sommelius kommenterar detta uttalande med: ”En märklig tribut till 30-årsminnet av mordet på Olof Palme och Palmes antikrigsengagemang under Vietnamkriget. Vår 200-åriga alliansfrihet är levande politik, ingen död doktrin”.  

….till   Fria Tidningen som (2/3) har rubriken ”Sverige ska driva på för kärnvapenförbud”. Den handlar om Humanitarian pledge (humanitär utfästelse) som 125 stater har enats om att arbeta för. Det handlar om kärnvapenförbud. Av länderna i Europa är det bara Österrike, Malta, Irland och Sverige som anslutit sig. Josefin Lind från Svenska läkare mot kärnvapen säger: ”Jag hoppas att Finland går med nu när Sverige gör det. Och det ska bli intressant att se om några Nato-stater kommer att ansluta sig även om de flesta har en annan syn på kärnvapen. Men jag tror att Sveriges anslutning sänder en viktig signal”.

….till   Tyresöbon Karin Perjus, som i åtta år varit diakon i Gustavsberg. Hon har följt sitt kristna diakonlöfte om att hjälpa utsatta människor. Nu blev hon avskedad, när hon bland annat hjälpte en hjälpsökande och papperslös eritreansk flykting med 210 kr och ett busskort. Händelsen berättas i tidningen Dagen under rubriken ”Diakon hjälpte fattiga – fick sparken”.

----till   Radio Tyresö 91,4 MHz eller www.tyresoradion.se med många hörvärda program. Från 14 februari - 6 mars hördes till exempel Eddy Nzeyimana, tidigare fritidsledare i Tyresö men uppvuxen i det afrikanska landet Burundi, sedan länge plågat av krig. Han berättar för Ann Sandin-Lindgren om krigets verklighet. Säger att han mår illa när han ser vapen och han vill kräkas när han känner lukten av en pistol. I slutet av radiosändningen kritiseras de många krigsförhärligande programmen i TV och andra medier.

….till   TUFF, som envetet fortsätter med att ordna offentliga möten, nästa gång onsdagen den 16 mars kl 19 i TUFF-lokalen, Myggdalsvägen 80. Då är Bangla Desh ämnet, ett folkrikt land som vi inte hör så mycket om. Inledare är Shafiqul Islam, uppvuxen i Bangla Desh  men sedan 80-talet läkare i Sverige. Han berättar bland annat om nobelpristagaren Rabindranath Tagore och dennes beundran för den unge svensken Karl Erik Hammargren, kallad ”den indiske filosofen”. Shafiqul berättar om sina planer på ett bibliotek med fritidsgård i Pabna, Bangla Desh.
Fika, gemyt och debattglädje ingår som vanligt.

….till    Tuffs årsmöte, det 50:e i ordningen om man räknar med det årsmötet vid Tuff:s grundande 1967. Det äger rum lördag den 19 mars kl 10 i Tuff-lokalen Myggdalsv. 80.  Medlemmar är hjärtligt välkomna att väljas in i styrelsen. Ju flera vi är i styrelsen, desto bättre. Kontakta gärna valberedningens Åke Sandin, telefon 712 4463, så blir han jätteglad


(Tyresö Ulands-och Fredsförenings Radio Tuff hörs lokalt på 91,4 MHz och världsvida på www.tyresoradion.se )

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar