lördag, mars 5

MEDIA MÖRKAR FRED OCH FOLKRÖRELSE

Jättefin fredskonferens i Götteborg
I Radio Tuff hördes fredsveteranen Tomas Magnusson, som berättade om den imponerande konferens som fredsrörelsen i Göteborg anordnade 27-28 februari. Huvudtalare var irländskan Mairead Maguire , som fick Nobels fredspris redan 1976 -- vid bara 33 års ålder.
Maguire har besökt Syrien flera gånger, senast i december, då hon mötte muslimska och syriska ledare för att tillsammans med dem söka hitta lösningar på konflikten utan våld. Hon anser att Syriens folk har plågats och i hundratusentals dödats på grund av andra makters inblandning.
Tomas Magnusson, som yrkesmässigt träffar många syriska flyktingar sade sig vara förvånad över den stora andelen av dem som ändå gillar president Assads sekulära  politik.
Medierna moltysta den här gången
I Göteborg framträdde förutom Maguire ett dussin av de främsta fredsaktivisterna från Norden. När ett liknande seminarium anordnades för 30 år sedan fick det massor av uppmärksamhet i media. Det finns ett 40-tal tidningsklipp från denna begivenhet, berättar Tomas.
Årets fredskonferens, som hade ännu flera prominenta fredsaktivister som inledare, fick däremot ingen uppmärksamhet i medierna alls. Det är tyvärr typiskt för den nuvarande mediesituationen. Det finns ingen plats för viktiga fredsfrågor, när det i stället gäller att skildra kungligheter, melodi- och grammisgalor, sexualproblem och liknande händelser. Eller rapporter från vårt mönsterland USA, så skjutglatt att ca 80 000 människor varje år dödas av skottlossning varje år.
Våld och krig är häftigare för våra journalister än de viktiga fredsfrågorna i vår värld, så nerlusad med kärnvapen. Just nu skildras Cold Response, en Natoövning i Norge där också 2000 svenska soldater deltar. TV översvämmas av krigsskildringar och våra ungdomar indoktrineras av våldsbefrämjande datorspel.
Folkrörelsernas kris?
Våra folkrörelser har bidragit till demokrati och välstånd under lång tid. Nu avtar dock intresset för att delta i föreningar. Medlemsantalet i våra politiska partier har mer än halverats under de senaste 30 åren.
Detsamma gäller i övriga av folkrörelsernas tidigare så aktiva föreningar. Många av de lokala fredsföreningarna har till exempel upplösts. I Svenska Freds finns nu ett fåtal kvar av de många som fanns på 70-talet. Däremot tycks riksorganisationen frodas tack vare statsanslag som avlönar en byråkrati, vars personalkostnader uppgår till åtskilliga miljoner kr.
Att vår vilja att jobba frivilligt i föreningar avtagit påtagligt de senaste åren, trots att vi fått det bättre ekonomiskt, är förstås lite märkligt. Men pengar tycks betyda allt mer som drivkraft.
Två föreningar, som jobbar oavlönat
I Tyresö finns bland annat två livaktiga föreningar som jobbar helt ideellt. Den ena är Tyresö närradioförening med Ann Sandin-Lindgren i spetsen. Hon sköter de många programmen och tar ledigt en dag i veckan från sitt avlönade jobb som datautbildare på SvT för att hinna med radion.
Den andra föreningen är Tyresö Ulands- och Fredsförening (TUFF) med ca 400 betalande medlemmar. En av dess många verksamheter är just Radio Tuff som nu hörs på 31:a året. Medlem i TUFF blir man genom att sätta in 200 kr på Tuffs plusgiro 16 01 37 -6.
Du är mycket välkommen som medlem! 

(Hörs i Radio Tuff 91,4 MHz eller www.tyresoradion.se )

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar