lördag, mars 19

En nobelpristagare talar klarspråk

Ständigt i fredens tjänst. Så kan man sammanfatta Mairead Maguires livsgärning. 40 år efter att hon som 33-åring mottog Nobels fredspris fortsätter hon sitt arbete mot krig och militarism. Ett engagemang som fört henne till många av världens krigshärdar från hemstaden Belfast i Nordirland.
”Där jag bor har vi inte ens vårdcentral och ungdomar flyttar för att det inte finns jobb. Samtidigt satsas miljarder brittiska pund på att uppdatera kärnvapensystemet Trident. Så kan det inte få fortsätta.”
Och hon fortsätter:
Trots brist på jobb och växande fattigdom insisterar ledarna på en politik till stöd för krig i andra länder istället för att ge trygghet åt EU-medborgarna. Vi i västvärlden måste göra oss av med den koloniala, imperialistiska attityden att vi vet vad som är bäst för Syrien och andra länder. Det är fel. Lösningen är att stoppa all militär intervention utifrån och lyssna till det syriska folket. Natoländer bär stor skuld till att Syrien och andra länder i Mellanöstern förvandlats till kaotiska krigszoner varifrån människor tvingas fly.
 Under sitt besök i Sverige i slutet av februari kommer Mairead Maguire in på svensk utrikespolitik:

”Jag hoppas att svenska riksdagen beslutar att inte godkänna värdlandsavtalet med Nato. Sverige borde istället återta sin roll som fredsmäklare och understödjare av fredsprocesser. Min uppfattning är att Nato borde ha upplösts samtidigt som Warszawapakten. Efter terrordåden 11 september har Nato och Natoländer spelat en destruktiv roll i Afghanistan, Irak, Libyen och Syrien. Det är vår utrikespolitik, våra satsningar på att bygga det militärindustriella komplexet, som ligger till grund för att miljoner människor nu är på flykt från dessa länder.
På det högljudda talet om hotet från Putin och det aggressiva Ryssland då, svarar hon:

”Det är struntprat, Jag har hört argumentet förr. Det är inte bara den svenska överheten som försöker skrämma folket att acceptera Nato och ökade militära satsningar. Rädslan sprids av de som anser att krig är nödvändigt. För det finns de som tjänar på krig och vapenhandel, som fruktar freden. Varje militärindustriellt komplex behöver en fiende. Jag ser ingen anledning att vara rädd för Ryssland. Problemet är att Nato inte följt de löften som gavs när Warszawapakten upplöstes, om att inte expandera mot Ryssland. När Nato utvidgas och stora militärövningar hålls vid Rysslands gränser, då sänder Nato hotfulla signaler.”

Om sanktionerna mot ryssarna och deras motaktioner säger Mairead Maguire:

”Det är det ryska folket som får betala priset för sanktionerna. Men de drabbar också Europas folk. Irland hade tidigare mycket handel med jordbruksprodukter med Ryssland. Bestraffningen av Ryssland ger sämre ekonomi och förlorade jobb på Irland. Och i andra lVirta löigt chans att skapa långasguireTuff.b som utplänade Hirshima 1945sciplin i många fall har betydligt chans att skapa långänder i Västeuropa”
På senare år har Mairead Maguire engagerat sig i konflikten i Syrien som hon besökt flera gånger, senast i november i fjol. I Damaskus, Homs, Latakia och andra syriska städer har hon mött hundratals syrier med olika bakgrund, politisk uppfattning och religiös tillhörighet. Om dessa möten säger hon:
”Sanningen är att jag blev nästan chockad av vad jag såg och vad folk sa. Det var något helt annat än mainstreammedias tal om att Assad måste bort och att krig och bombningar utifrån är lösningen. Det folk sa till oss, och vi mötte anhängare av regeringen, oppositionella och olika religiösa ledare, var att den utländska militära interventionen måste stoppas, att syrierna själva måste finna en fredslösning.
Hon anser att Syrien invaderats av tusentals utländska krigare, de allra flesta insläppta av Nato-landet Turkiet. Den vägen har också vapen och annat stöd förts in till al-Qaidaextremister och påstått moderata krigare av både syrisk och utländsk härkomst. Kriget med hjälp av ombud upprör Mairead Maguire:
”Att beväpna oppositionella styrkor för att störta ett annat lands regering, och det oavsett om styrkorna är moderata eller fundamentalister, är ett allvarligt brott mot internationell lag. Men det är vad Natoländer gjort tillsammans med Saudiarabien och Qatar. Jag är pacifist, jag är emot allt våld och för fredliga lösningar. Men när väst endast talar om Assad som problemet, så är det fel. Det som händer i Syrien är komplext och många är inblandade. Jag menar att Assad-regeringen måste vara en del av lösningen. Ryssland har hela tiden sagt detta, att den syriska regeringen och övriga parter måste lösa konflikten genom förhandlingar.
Trots allt uttrycker hon hopp och berättar:
”2014 åkte jag till Homs men tvingades lämna staden snabbt på grund av hot från utländska krigare. Vi åkte tillbaka i november förra året. Då mötte vi freds- och försoningskommittén i Homs gamla stad, ett område som under flera års tid kontrollerades av väpnade grupper. Arbetet leddes av två religiösa ledare, en muslimsk shejk och en kristen präst. De berättade om hur de gått in i områden kontrollerade av väpnade grupper och talat med dem, uppmuntrat dem att överlämna vapnen och acceptera regeringens amnesti och istället förändra Syrien med fredliga medel.”

Viktiga slutord från nobelpristagaren Mairead Maguire:


”Folken står inför ett val. Är vi för militarism och ett stärkande av Nato, är vi för att skapa nya fiender? Eller ska vi verka för fred, samarbete och diplomatiska lösningar och ta pengarna från det militära för att möta människors behov av trygghet, mat, vatten och utbildning?”

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar