fredag, november 13

"ROSOR" från RADIO TUFF (nr 1401) 15-29/11 ....till

….till    Tyresöradions styrelse, som firade radions 30-årsjubileum med ett jättefint möte den 6 november i Fårdala skolas matsal efter det att fritidsgårdens stora sal Nyfors i Kvarnhjulet hade blivit flyktingförläggning. Det kom ca 70 personer till denna tillställning som förgylldes av Tyresö Jazzband, bland annat med Jörgen Toressons fina sång ”Trivsamma  Tyresö….”. De flesta av Radio Tyresös många programmakarna fanns på plats. Från TUFF deltog Sylvia Ljungdahl, Lena Sandin, Hampus Eckerman, Monica Schelin och Åke Sandin. Den sistnämnde höll tal där han nämnde sina 1400 program för Radio Tuff och sina 3600 halvtimmesprogram med alla slags människor.

….till    fredsveteranen Tomas Magnusson som den 8 november inledde ett TUFF-möte om flyktingar i krig och svensk krigsinblandning. Han tog bland annat upp Natos anfall på Libyen 2011 och följderna av kriget. Libyen är nu ett land utan centralregering, ett land i kaos med laglösa miliser och med hänsynslösa människosmugglare som orsakat många tusen människors död i Medelhavet. Dessutom har islamiska jihadister, typ IS, fått insteg där och bland annat mördat  ett 30-tal kristna egyptiska kopter och den amerikanska ambassadören Christopher Stevens. 
Ola Tunanders Libyenbok: Tomas nämnde bland annat professor Ola Tunanders bok ”Libyenkrigets geopolitik - Humanitär intervention eller kolonialkrig?”. Denne redogör också för förspelet till Natoinsatsen, som sades förhindra Muammar Gaddafis påstådda övergrepp på människor från östra Libyen . Tunander påminner om Gaddafis beslut som ingicks redan 2008 med Italien att förbjuda smuggeltrafik med flyktingar över Medelhavet. Det ledde till förlorade inkomster och därmed missnöje hos folk i Benghazi och andra östliga kuststäder.
Flygförbudszonen gällde inte Nato. Det ledde till att FN:s säkerhetsråd bestämde att dessa människor skulle skyddas genom en flygförbudszon. Den gällde dock inte Nato, som under flera månader bombade Libyen med många civila offer och
 med svensk hjälp i form av spaningsflyg. Man slutade, när man hade lyckats lyncha Gaddafi.
Krigets eländiga resultat: Natoingripandet, som dock inte Tyskland med flera länder  deltog i, har märkligt nog undgått kritik, trots att det ledde till kaos, illegala miliser och en återupptagen omfattande människohandel, som vållat många tusen flyktingars död på Medelhavet. I en intervju sammanfattade professor Tunander Natos insats: ”I praktiken fungerade Natos flygvapen som al Quaidas, och människosmugglarnas flygvapen

….till    Radio Tyresö sänder Tomas Magnussons hela halvtimme på 91,4 MHz och www.tyresoradion.se fram till den 6 december. Den handlade förutom Libyen också om Syrien och Irak.

….till    nästa lockande Tuff-möte. Det sker i Tuff-lokalen, Myggdalsvägen 80 onsdagen den 25 nov kl 19. Det handlar om alla ubåtsmyter vi lurats av. Inledare är Ingemar Myhrberg, som redan 1985 i sin bok ”Ubåtsvalsen” avslöjade många av dåtidens ubåtslarm som medieskrönor. Hjärtligt välkomna! Fika och debattlusta ingår.

….till    förre ambassadören Sven Hirdman, som i TV:s Aktuellt den 10 nov argumenterade för att Sverige skulle undvika medlemskap i Nato. Han menade att det räckte med att de baltiska staterna var medlemmar och att vi borde trappa ner spänningarna med Ryssland i stället för att öka dessa.

….till    Stina Oscarson som på DN-Kultur den 11/11 skriver under rubriken ”Just nu gråter pojken för alla pengar som i tysthet investeras i vapen”. Hon berättar om en skulptur av en gråtande pojke och beklagar att hon inte vet mera om det hypermoderna förarlösa planet Neuron, som Sverige har satsat 750 skattemiljoner på och som just nu testas.

….till    visselblåsaren Edward Snowden, världsberömd avslöjare av NSA:s och CIA:s massövervakning av medborgarna och nu i asyl i Ryssland undan hårda straff i USA, som nu i DN (7/11) säger om drönarna, de förarlösa plan, som USA flitigt använder: ”Drönarprogrammet skapar flera terrorister än det dödar”  Detta bekräftas i en DN-artikel av Erik Ohlsson som skriver om att knappt en femtedel av de av drönarna dödade är tänkta ”måltavlor”. Den övervägande majoriteten av offren är oskyldiga civila.   världsberömd enfördrivning skapaar bör visa en särskild sensibilitet för det nuvarande lidandet, som flykt och fördrivning skapa

….till    Jenny Nordberg, som i Svenska Dagbladet skriver under rubriken ”Krig och flyktingar hänger inte ihop för USA”. Efter att ha konstaterat att USA hittills har tagit emot lika många syriska flyktingar som Sverige gör på en dag slutar hon så här: ”USA sköter krigen. Sverige är bland de västländer som tar emot flest flyktingar som flyr från  Afghanistan, Irak, Syrien. Och nu från IS som till stor del växte fram ur det misslyckade Irakkriget. Sverige har haft soldater i Afghanistan i mer än i ett decennium, på amerikansk begäran, och nu även i den USA-ledda insatsen i Irak. Men när USA talar om gemensamma insatser och hur viktigt det är att solidariskt delta, så handlar det mindre om de mänskliga konsekvenserna av kriget, när folk desperat försöker ta sig därifrån”

….till    generalsekreteraren för de tyska katolikernas centralkommitté, Stefan Vesper, ättling till en av de ca 12 miljoner tyskar som kring krigsslutet 1945 fördrevs och tvangs att fly från sina hem i östra Europa. Han säger nu i den nuvarande flyktingkrisen med massor av människor som väller in i Tyskland: ”Just fördrivna och deras ättlingar bör visa en särskild sensibilitet för det nuvarande lidandet, som flykt och fördrivning skapar.”

….till    alla solidariska människor som stöder TUFFs arbete genom att bli medlemmar. De sätter in 200 kr (plus 80 kr för familjemedlem?) på plusgiro 160137-6 och de stöder TUFFs projekt för Indiens fattiga eller flyktingar i Sverige genom insättningar på Tuffs insamlingskonto plusgiro 79 36 36 -2. En perfekt present är Tuffs mangogram som bidragit till att över 125 000 mangoträd planterats i fattiga indiska byar. Mangogram finns för att gratulera eller ”till minne av” någon avliden.


….till    Radio Tuffs man i San Francisco, Bengt Svensson, har skickat oss en rapport om den 11 november som är Veterans Day i USA. Han skriver: ”Överallt organiseras parader för att hedra före detta soldater, levande och döda. Tusentals soldater har förstås dött i de senaste 15 årens krig i Mellanöstern. Men en annan kategori döda soldater är mångdubbelt större. Det är de som begår självmord efter att de kommit hem och försökt återgå till ett normalt civilt liv.” Han presenterar följande otäcka statistik: ”Varje dag tar 22 amerikanska krigsveteraner livet av sig, dubbelt så ofta som hos befolkningen i stort. Sedan 2010 har siffran ökat från 18 till 22. Bara de sista tre åren har över 27 000 veteraner tagit livet av sig, mångdubbelt fler än som dödats av fienden. Detta kan ju tyckas vara ett stort nationellt problem, men förvänta er inte att landets politiker ska bekymra sig om saken”

(Radio Tuff hörs bland annat på www.tyresoradion.se )

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar