lördag, december 27

ROSOR från RADIO TUFF (nr 1378) ....till

….till de många som under julens köphysteri i stället valde att ge bort Tuffs jul-mangogram, så nu blir det ännu flera än de 115 000 mangoträd som redan finns i hundratals fattiga byar i Indien. Andra mangogram finns som vanligt för att gratulera eller till minne av någon bortgången. Kan beställas av Monica Schelin på tel 08-712 2581 eller på e-post monica.schelin@brevet.nu

….till bohuslänska tidningar, som skrivit om ”Folkets Nobelpris för fred”, som den aktiva Fredsrörelsen på Orust delade ut den 6 december. Den ledande tidningen i landskapet, Bohuslännigen, hade en artikel om detta den 9/12, lokaltidningarna Stenungsund och Orust den 6/12 resp. 3/12. I alla tre tidningarna framhålls Tuffs och Radio Tuffs mångåriga insatser i Nobels anda för nedrustning och folkförbrödring.

….till Rebella, Helga Henschens tecknade figur, som bland annat slog fast: ”Frågan om liv och död är alltför allvarlig för att skötas av militärer och politiker”. (Konstnären och författaren Helga Henschen levde 1917-2002)

….till tyska postverket som med anledning av 100-årsminnet av det eländiga första världskrigets början nu givit ut ett frimärke med bild av Käthe Kollwitz (se nedan) med texten ”Nie wieder Krieg” = Aldrig mera krig. Kollwitz räknas som en av de mest betydande tyska konstnärerna under 1900-talet. Hennes radikalism gjorde att hon motarbetades av nazisterna, som fördömde hennes konst och gav henne utställningsförbud. Hon föddes i Königsberg (i dag det ryska Kaliningrad) 1867 och dog 1945, strax före andra världskrigets slut.


….till den amerikanska filmen ”Livet är underbart”, en julklassiker från 1947som SvT visade på juldagen. Faktum är att den under flera år ansågs vara ”oamerikansk” och listades av FBI som kommunistisk propaganda. I filmen driver bankdirektören Mr Potter nästan George Bailey, spelad av James Stewart, till både fattigdom och självmord. Enligt FBI var det ett ”uppenbart försök att misskreditera bankirer” och ”ett vanligt trick av kommunister”.

….till tysken Jürgen Todenhöfer, vilken är den förste västerländske journalist som återvänt med livet i behåll efter det att han under tio dagar släppts in på områden kontrollerade av Islamiska staten (IS). Han fann, att man i väst har underskattat IS på olika sätt och menar att inte enbart anfall på IS från luften kan leda till seger. Han berättar om IS-krigarnas entusiasm och att de får förstärkningar hela tiden från många länder av trosvissa islamiska fanatiker. För att inte bidra till den tyvärr grasserande islamofobin skriver han, att IS predikar en version av islam som 99 procent av världens 1,6 miljarder muslimer förkastar. För honom är det obegripligt att det IS lär ut kan ha något som helst med Koranen att göra. Den 74-årige Todenhöfer har en lång journalistisk och politisk karriär bakom sig.. Från 1972 till 1990 var han ledamot av den tyska förbundsdagen. Han tillhörde Tysklands ledande parti, det borgerliga CDU, men riktade en svidande kritik mot USA och England för det folkrättsvidriga anfallet 2003 på Irak. Ja, han menade att Bush och Blair skulle ställas inför den Internationerlla brottmålsdomstolen i Haag. Och han säger nu att IS är det största hotet mot världsfreden sedan det kalla kriget. "Vi får nu betala för George W. Bushs dårskap att anfalla Irak", hävdar han.

....till alla solidariska människor som under 2014 betalade medlems-avgiften till Tyresö Ulands- och FredsFörening (TUFF). De var över 400. Välkommen som medlem du också genom att på Tuffs plusgiro 16 01 37 -6 betala 200 kr för enskild plus kanske 80 kr för familjemedlem!Inga kommentarer:

Skicka en kommentar