söndag, december 28

2014, ett aktivt TUFF-år

REKORD FÖR FRIVILLIG RADIO?
Nu sänds alltså Tyresö Ulands- och FredsFörenings Radio Tuff nr 1378. Varje vecka sedan 1985 har detta program faktiskt hörts och gjorts av frivilliga krafter. Nu hörs den sista sändningen för år 2014. Den läggs på den 28 december och hörs till den 11 januari, när ett nytt Radio Tuff sänds.

Dags för en kort summering av år 2014:

MÅNGSKIFTANDE BISTÅND
Under 2014 fortsatte Tuff sitt bistånd till fattiga människor i olika länder. Till Tuff-skolorna i indiska Dharampurs byar skickades 210 000 kr, till barnbibliotek i krigshärjade Irak 12 000 kr, till skolbygge i Bolivia 10 000 kr, till funktionshindrade barn i Kongo 5 000 kr och till krigsdrabbade gamla i Belgrad 5 000 kr.

FÖRDELAR MED TUFFs BISTÅND
Eftersom allt arbete i Tuff och Radio Tuff är helt oavlönat går varenda insamlad krona till ändamålet i Indien och andra länder. Vi ser till att vi har hederliga och schyssta partners.

Dessutom kollas projekten upp regelbundet, till exempel nu av fyra Tuff-aktivister på besök bland de många projekten i Indien. Genom Radio Tuff och TUFF-bladet ges fortlöpande information om verksamheten och hur pengarna används.

TUFF EJ DRABBAT AV TRIST TREND
Det talas om lokalföreningarnas kris. Många läggs ner eller har tappat många av sina medlemmar. Tuff går motvinds –även i den här frågan. Efter att ha ökat med 20 medlemmar 2013 har vi fortfarande över 400 betalande medlemmar.

Trots att vi till riksorganisationen skickar 72 procent av medlemsavgifterna, kan vi tack vare våra många medlemmar och gåvor från solidariska betala hyran av Tuff-lokalen, Myggdalsvägen 80, Tyresö.

DU BEHÖVS ALLTSÅ SOM MEDLEM!
Tuff tänker fortsätta 2015 med samma höga aktivitet. Därför behöver vi många medlemmar, en förutsättning för att aktivisterna ska orka fortsätta sitt arbete för internationell solidaritet samt mot krig och och militarism, som slukar så många biljoner, som skulle kunna användas för människornas bästa.

Medlem blir man genom att på Tuffs plusgiro 16 01 37 -6 sätta in 200 kr (dessutom för familjemedlem 80 kr)

STORT TACK FÖR 2014
och
ETT RIKTIGT BRA 2015

önskar Tuff er alla genom Åke SandinInga kommentarer:

Skicka en kommentar