onsdag, december 3

"Folkets Nobelpris för fred"

(I Tyresö finns lokaltidningen Tyresö Nyheter. Den delas beundransvärt nog ut av frivilliga till alla kommunens hushåll. I det senaste numret nr 8/2014 finns följande artikel:)

KÄND RADIORÖST
Han kanske har den mest kända rösten bland alla Tyresöbor. I över 29 år har varje vecka hans Radio Tuff hörts på 91,4 MHz och på www.tyresoradion.se Dessutom har han -- också helt oavlönat -- sedan 1995 gjort ca 4000 halvtimmesprogram på radion med människor i alla möjliga yrken, åldrar och med olika intressen, såsom politiska eller religiösa övertygelser.

Det handlar om Åke Sandin. Han brukar framhålla att den svenska demokratins grundbultar är de många frivilligt arbetande folkrörelserna. Alltså har han för Tyresöradion intervjuat många hundra aktivister från olika föreningar i Tyresö.

EN TUFF AKTIV FÖRENING
Själv har Åke i nästan ett halvsekel varit aktiv i Tyresö Ulands- och FredsFörening (TUFF). Medan andra lokalföreningar tyvärr har det svårt med att behålla medlemmar eller värva nya har TUFF ännu över 400, som betalar medlemsavgiften på 200 kr till Tuffs plusgiro 16 01 37 - 6

I decennier har TUFF finansierat skolor och andra utmärkta projekt i fattiga länder. I dagarna skickas 210 000 kr till Tuff-skolorna bland fattiga byar i Indien. Skolbyggen i Kongo har tidigare stötts med 100 000 kr och nu bidrar Tuff med ytterligare 5 000 kr.

ENLIGT NOBELS TESTAMENTE
I sitt testamente föreskrev Alfred Nobel att villkoret för hans fredspris skulle vara att mottagaren verkade för minskning av stående arméer, dvs nedrustning. Han bestämde att vederbörande skulle vara ”fredsförfäktare”, som han uttryckte det.

Den norska Nobelkommittén har fått befogad kritik för att de ofta gett fredspriset till människor som inte alls verkat för nedrustning. Det räcker med att nämna Obama, president i det mest militärt rustade landet i världen – eller EU med sina två kärnvapenländer Frankrike och England.

FOLKETS PRIS
Den beundransvärt aktiva Fredsrörelsen på Orust har tagit fasta på vad Nobel egentligen ville med sitt fredspris. I fjol delade de ut ”Folkets Nobelpris för fred” till fredsforskaren Jan Öberg i Lund. I år går priset till Åke Sandin med bland annat följande motivering:

2014 års pris tilldelas ÅKE SANDIN, mångårig antimilitarist och aktivist i Tyresö U-lands- och Fredsförening (TUFF). Åke var ordförande i Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen efter Per Anders Fogelström, i slutet av 1970-talet. Han har skrivit flera hundra artiklar och krönikor i freds- och dagspress under mer än 50 år och har aldrig vikit en tum från förkastandet av våld och våldsapparater som det militärindustriella komplexet, Nato och liknande. Han insåg tidigare än de flesta i sin samtid destruktiviteten och meningslösheten i militärt s k försvar. Åke uppfyller med råge Alfred Nobels krav för Fredspriset och har dessutom verkat för fredlig utveckling i indiska byar genom insamlingar till grundandet av byskolor med mera.”PS: Beteckningen ”Nobelpris” låter ju pampigt, men mottagaren erhåller inga pengar

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar