söndag, november 16

ROSOR från RADIO TUFF (nr 1375) 16-30/11 till .....

.till
Kristna Fredsrörelsens ordförande Marianne Ejdersten, som i tidningen Sändaren (5 nov) skriver under rubriken ”Brasilien får inte bli ett nytt Sydafrika”. Hon påminner om att när Brasiliens köp av 36 svenska JAS Gripen-plan blev känt utropade våra politiker att de ville dansa samba av lycka över affären och motköpen. Marianne Ejdersten frågar emellertid: ”Är verkligen att dansa samba en lämplig reaktion på en affär som innebär att Sverige väljer att sälja krigsmateriel till ett land som kämpar med stor fattigdom?” Och hon tillägger: ”Fler stridsflygplan kommer inte att göra livet säkrare för Brasiliens befolkning, där cirka 50 000 människor mördas varje år. Nya stridsflygplan kommer inte att hjälpa den femtedel som lever under den nationella fattigdomsgränsen eller de 15 procent av landsbygdsbefolkningen som saknar rent vatten”
(Vi minns hur stolta våra militarister och hur lyckliga våra vapenfabrikanter blev, när några svenska JAS-plan 2011 fick vara med de stora grabbarna i Nato under deras bombningar av Libyen under den hycklande förevändningen ”att skydda civila”. Nu däremot talas det tyst om det laglösa inbördeskrig som drabbat libyerna sedan det västliga militära ingripandet. I tre år nu har massor av libyer dödats och hundratusentals har tvingats på flykt, inte minst till Tunisien. Tyvärr bryr man sig som vanligt inte om att granska krigens eländiga resultat. Det är trivsammare att tjäna pengar på vapenexport)

.till
Anders Björnsson och Sven Hirdman, som är redaktörer för en nyutkommen bok (Celanders förlag) med titeln BEVARA ALLIANSFRIHETEN med undertiteln ”Nej till Nato-medlemskap”. Där sägs bland annat: ”Steg för steg har politiska beslutsfattare och militärer ökat samverkan med den västliga militäralliansen Nato – utan att det finns några militära hot mot Sverige”.Bland bokens författare märks Hans Blix, Pierre Schori och Maj Britt Theorin.

.till
Per Gahrton,.som I Fria Tidningen (7/11) skriver under rubriken ”Hur länge orkar gråsossarna stå emot frestelsen från Nato?” Han nämner det falska larmandet nyligen om ubåtar i vår skärgård och befarar: ”Vi står inför en radikal svensk upprustning och militarisering, som ur grön synvinkel är mycket värre än den borgerliga försvarspolitiken”.

.till
Radio Tuffs man i San Francisco, Bengt Svensson, som skriver:En FN-resolution antogs i veckan om utarmat uran. Utarmat uran är vad som blir över efter anrikningen till framför allt kärnvapen. De senaste decennierna har det använts av USA i krigen i Kosovo, Bosnien, Irak och kanske Afghanistan. Det fina med uran, utarmat eller ej, är att det är nästan tre gånger så tungt som stål, och därför kan tränga igenom pansar och skyddsrum så mycket bättre. Dessutom brinner det med hög temperatur vid nerslaget, vilket ökar dess penetrerande förmåga ytterligare. Problemet för naturen och civilbefolkningen är att det är mycket giftigt och sprids som ett fint pulver kring nedslagsplatsen. Dessutom är det lågradioaktivt, vilket inte är nyttig för den som andas in det. FN-resolutionen, som är den femte i samma ämne, uppmanar medlemsländerna att hjälpa de länder som attackerats med utarmat uran, framför allt Irak. Det är ju svårt att begripa att någon skulle vara emot sådan hjälp, och mycket riktigt röstades den igenom med överväldigande majoritet. Endast fyra länder röstade emot: USA, Frankrike, Storbritannien och Israel. 18 länder la ner sina röster, och nu undrar jag om Sverige var ett av dem.” Tyvärr vet vi inte svaret på hans rimliga fråga.

.till
den nu 83-årigel Michail Gorbatjov, den sovjetiske ledare som mer än andra bidrog till det kalla krigets slut och därför välförtjänt fick Nobels fredspris 1990. Han var hedersgäst i Berlin när 25-årsminnet av murens fall firades nyligen och höll flera tal. Därvid varnade han för ett nytt kallt krig och ansåg, att USA och väst utnyttjade Rysslands svaghet åren efter östblockets och Sovjetunionens sönderfall. Väst svek sina löften att inte flytta fram sina positioner till exempel i Ukraina. Gorbatjov manade USA och Västeuropa att upprätta en dialog med Rysslands president Vladimir Putin och de styrande i Moskva och upphäva sanktionerna mot Ryssland.

.till
professorn i folkhälsa Henry Ascher, som på SvT:s debattforum Opinion argumenterar mot kritikerna av det svenska erkännandet av Palestina. Själv med judiska rötter slutar han med följande ord: ”En fred behövs mer än någonsin, för Palestina och för Israel. Men en fred kan inte bli hållbar om den inte grundas på rättvisa och ömsesidig respekt för den andra parten. I dag är Israels militära och politiska överlägsenhet och palestiniernas totala maktlöshet ett hinder. Det understryker omvärldens ansvar för att reagera och utöva påtryckningar mot Israels regering för att åstadkomma en förändring och skapa förutsättningar för en verklig, ömsesidig och hållbar fred. Därför är det inte en dag för tidigt att Sverige nu erkänner Palestina.”

.till
Ola Friholt, aktiv i Fredsrörelsen på Orust, som i riksradions Ring P1 (3/11) bland annat påminde om: Israel har än en gång beslutat om nya bosättningar på palestinsk mark i östra Jerusalem. Man kan erinra sig att marken i Jerusalem år 1945 ägdes av palestinier till 84 procent och till blott 2 procent av judar ….. Ockupationen av Palestina har sedan 1948 pågått i 66 år och från 1967 års ockupation även av Västbanken i 47 år. Var har en ockupation tillåtits pågå så länge utan ingripande av FN?

.till
förre ärkebiskopen Anders Wejryd, Europapresident i Kyrkornas världsråd, som enligt Bitte Hammargren i Kyrkans tidning (6 nov) gläds åt att Sverige nu erkänts Palestina. I somras dödades över 2100 palestinier i Gaza, de flesta civila, däribland över 500 barn. Wejryd slår fast: ”Ett rättfärdigt krig får inte drabba civila”. (Frågan är förstås vad som är ett ”rättfärdigt krig”. Krig går faktiskt ut på att döda så många ”fiender” som möjligt.)

.till
tidningen Akademikern, som (nr 9/2014) har en artikel om statsvetaren Anders Forsberg, som varit ekumenisk följeslagare bland de hårt trängda palestinierna på Västbanken. Han säger bland annat: ”Vissa bosättare kallar oss för nazister.....När man blir passé av att passera genom alla checkpoints och se vapen överallt, då börjar man känna sig ganska färdig här”.

.till
den erfarne israeliske diplomaten Alon Liel, som haft höga befattningar inom sitt lands administration. Han tycker att den nationalistiske israeliske utrikesministern Avigdor Liebermans snorkiga kommentar till att Sverige nu har erkänt Palestina var ”en grov kränkning av Sverige och svenskarna” och tillade: ”Jag har aldrig hört något så förödmjukande i diplomatiska sammanhang, någonsin. Han förolämpar det svenska folket, det är väldigt långt från diplomati man kan komma. Det är oförskämt.” Han tycker bättre om den svenska utrikesministern Margot Wallström och säger:Hon är en verklig diplomat till skillnad från Lieberman.”

.till
föreningen Ordfront som delar ut 2014 års demokratipris till Edward Snowden I motiveringen heter det bland annat: ”Med stort personligt mod och med välformulerade analyser initierade han en global debatt om ett övervakningssystem som agerar bortom både demokratisk kontroll och rättsstatliga principer. I en tid där det fria ordet måste färdas igenom ljusfattiga instanser är det viktigt att stödja personer som riktar strålkastarljusen på system som kränker mänskliga rättigheter och hotar demokratin.” Snowden beviljades i fjol politisk asyl i Ryssland.

.till
Tuffs oförtrutna offentliga möten, trots att det är allt svårare att locka folk från sina datorer och TV-apparater. Senast var det ett möte om Palestina i Bollmoradalens kyrka, där kyrkoherde Michael Öjermo höll ett fint välkomsttal. Sedan berättade Anna Wester, ordförande i Palestinagrupperna i Sverige, kunnigt, livfullt och balanserat om palestiniernas svåra situation. Troligen kommer detta att återges på www.tyresoradion.se Nästa spännande möte har rubriken ”PUTIN SKULD TILL ELÄNDET I UKRAINA?”. Det är Rysslandskännaren Stefan Lindgren som inleder. Alla välkomna till Tuff-lokalen, Myggdalsvägen 80. tisdag den 25 november kl 19. Kaffe, gemyt och debattglädje ingår som vanligt.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar