tisdag, november 18

Natoubåtar?

ALLA DESSA ”RYSKA UBÅTAR”
I Östersjön tycks det enligt medier och hök-aktiga politiker bara finnas ryska ubåtar. Nu har faktiskt sex Natostater kust vid Östersjön, så en och annan Nato-ubåt torde också finnas där.

Erkänner att jag är ”nyhetsnarkoman”. Alltså lyssnade jag i lördags (15/11) till och med på 23-nyheterna i P1. Enda gången hörde jag då viss tvekan beträffande den i alla medier stort uppslagna nyheten att det faktiskt varit en främmande ubåt i Stockholms skärgård i oktober. Lika snusförnuftiga som trendiga kommentatorer, typ Carl Bildt och Jan Björklund, upprepade lyckligt sitt gamla mantra om ”rysk aggressivitet”.

SVENSKA FOLKET FÖRDES BAKOM LJUSET I UBÅTSFRÅGAN”
Sent på lördagkvällen var det dock en mindre hjärntvättad person som uttalade sig. Det var Mathias Mossberg, som varit diplomat i Moskva och ägnat sig vetenskapligt bland annat åt Mellanöstern. Han var i lördags inte riktigt imponerad av ÖB:s många hemlighållanden av spaningsarbetet i skärgården.

Det som gör honom så intressant i ubåtsfrågan är han var huvudsekreterare i 2001 års ubåtsutredning. För fem år sedan skrev han boken ”I mörka vatten – hur svenska folket fördes bakom ljuset i ubåtsfrågan” (Leopard). Där avslöjade han att höga militärer undanhöll viktig bevisning om 80-talets många ubåtsjakter.

Mossberg gav många belägg för att ansvariga militärer medvetet vilseledde lekmännen i Ubåtsskyddskommissionen, regeringen och allmänheten. Det skedde bland annat genom att iakttagelser som kunde tyda på Natoubåtar hölls hemliga eller bortförklarades med felaktiga argument.

U 137 FELNAVIGERADE GROVT
Dagens Nyheters förre chefredaktör Svante Nycander skrev om Mossbergs bok:

Till skillnad från Ubåtsutredningens rapport är den inte en produkt av kompromisser med militära chefer. Händelserna fogas in i ett stort sammanhang som gör det lätt att se mönstret. …..Försvarsledningen upplyste inte om att Sovjet intensivt hade spanat öster om Bornholm med flyg och fartyg efter den försvunna ubåten 137, enligt FRA. Det var där ubåten borde ha befunnit sig. Informationen tydde på felnavigering.”

Flera andra har hävdad att sovjetiska ubåten U 137 grovt felnavigerade. Annars hade den inte i övervattensläge med dånande dieselmotorer 1981 kört in i Gåsefjärden, som är så grund att den inte kunnat använda sin specialitet att gömma sig under vatten och dessutom så trång att den knappast hade kunnat vända. Den förste svensk som gick ombord på den grundstötta ubåten var kommendör Karl Andersson, en erfaren sjöofficer. Han har långe tillhört dem som tvivlat på en avsiktlig inträngning.


Faktum är att Nato har en klart intresse av att skrämma Sverige och ge argument åt dem som vill upprusta svensk krigsmakt och ansluta oss till Nato. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar