söndag, november 30

ROSOR från RADIO TUFF (nr 1376) 30/11 till....

.till
Dagens Nyheter, där Torbjörn Spängs (24/11) skriver under rubrikerna ”Visselblåsaren trädde fram” och ”Brevet var rena dynamiten på DN:s redaktion då det damp ned”. Det där brevet skrevs 21 maj 1985 och började: ”Jag heter Ingvar Bratt och jag lämnade för ett år sedan ut de dokument som visar Bofors vapensmuggling”. Bratt var ingenjör och anställd på Bofors och bosatt i Karlskoga, en ort där han sedan blev utmobbad och tvangs att lämna.

.till
Tuff-aktivisten Roland Schütt (1913-2005), som för Radio Tuff skrev följande limerick redan på 80-talet:
En kanonfabrikant i Karlskoga
med Boforsvapen knoga och knoga.
Han sa varje da'
Exporten går bra
med licenser är inte så noga”

.till
de fem debattörerna Anders Ferm ( f d FN-ambassadör), Peter Hjukström och Lars-Gunnar Liljestrand (Afghanistankännare), Tomas Magnusson (fredsaktivist) och Maj Britt Theorin (f d nedrustningsambassadör) som i Svenska Dagbladet (19/11) skriver att Sverige bör dra sig ur Afghanistan och i stället satsa på civilt bistånd.

.till
Tuff-medlemmen Britta Ring som besvarar frågan om det fanns ryska miniubåtar så här: Det fanns ingen rysk ubåt, eftersom Ryssland för närvarande inte har några miniubåtar i funktion. Det fick radions ekonomireporter Kristian Åström veta när han besökte en stor internationell sjömilitär mässa i Paris den 29 oktober. Han kollade in ett antal utställda miniubåtar i den ryska montern. Där framgick det att ingen av dem fanns i produktion. Den gamla modellen, Pirania, 28 meter lång, var skrotad och den nya, Pirania 3 som visades på mässan, 45 m lång, hade ännu inte funnit någon tillverkare. Så vad jagade den svenska militären i skärgården? frågade reportern. Vet inte, log monterns presentatör, kanske ett skämt? Ja, varifrån kom den främmande miniubåt som ÖB nu påstår har bekräftats? Mysteriet tätnar.

.till
Martin Aagård, som i Aftonbladet (11/11) skriver under rubriken ”Svenska fascister strider i Ukraina”. Det gäller de högerextrema som hjälper den ukrainska armén mot separatisterna i östra Ukraina, dem som Kiev-propagandan kallar för ”terrorister”. Aktiv bland dessa utländska frivilliga i bataljonen Asov är svensken Mikael Skillt, som bland annat har kopplingar till Svenskarnas parti. I intervjuer i västlig press, t ex i italienska Corriera della Sera skryter han över att han dödat mellan 150-200 människor. Martin Aagård uppger att de proukrainska styrkorna använt både tortyr och klusterbomber.

.till
Förre Moskvaambassadören Sven Hirdman och historikern Anders Björnsson, som i Expressen (12/11) skriver under rubriken ”Nato-medlemskap ökar spänningen”. De påminner om att svensk alliansfrihet har hjälpt till att hålla vårt land utanför förödande krig i 200 år och de framhåller: ”Det förefaller mer än troligt att ett svenskt - och ett finskt - medlemskap i Nato skulle leda till ökad spänning och flera incidenter i Östersjöområdet. Såväl Ryssland som Nato har under de senaste åren markant ökat sina militära aktiviteter i Nordeuropa med flyg- och marinövningar.” Deras slutkläm lyder: ”Sveriges uppgift bör vara att slå vakt om sin egen säkerhet och samtidigt bidra till mera avspänning - inte mer spänning - mellan stormaktsblocken. Det gagnas inte av att vi blir medlemmar av Nato.”

.till
den finländske utrikesministern Erkki Tuomioja, som i Washington Post förklarar att Natoanslutning inte är aktuell för Finland. Han tillhör författarna av den nyutkomna boken ”Bevara alliansfriheten – Nej till Natomedlemskap”

.till
en insändare i Dagens Nyheter (18/11) av Jonas Andersson, som skriver under rubriken ”Håll fast vid alliansfriheten!” Han skriver: ”Går Sverige med i Nato så överger vi vår militära alliansfrihet, som hållit vårt land undan krig i cirka 200 år. Om Sverige går med i Nato så går vi med i en militär organisation vars huvudsyfte är att konflikter ska lösas med militär vapenmakt. Går vi med i Nato kommer Ryssland att se Sverige som ett stort hot eftersom Nato och dess kärnvapen flyttas ännu närmare Ryssland.”

.till
den norske läkaren Mads Gilbert,som i somras arbetade med att rädda livet på många av de skadade i Gaza. Under 50 dagar anfölls ju Gaza och enligt FN dödades minst 2130 palestinier. Minst 1470 av de döda var civila, därav 501 barn. Det palestinska hälsoministeriet uppger mer än 11 100 skadade palestinier, 3 374 av dem barn. Över 100 000 gazabor blev hemlösa och flera sjukhus i Gaza förstördes. 71 israeler dödades under striderna, varav 5 var civila. Efter att i många år som läkare ha hjälpt krigsoffer har nu israeliska myndigheter den 14 november förklarat att Gilbert på livstid är förbjuden att resa in i Israel – och därmed i praktiken hindrad att resa in även i Gaza, pga det osäkra läget i Egypten. Skälet uppges vara att Gilbert är en säkerhetsrisk. En namninsamling har startats protest i mot beslutet. Se http://namninsamling.se/index.php?sida=2&nid=9414
.till
Tuffs styrelse, som nu beslutat att skicka 210 000 kr till ”Tuff-skolorna” i indiska Dharampur, där de ger tusentals tidigare så försummade elever skolgång till och med gymnasienivå. På telefon från Indien hör vi om en stund en entusiastisk rapport om Tuff-projekten där från läraren Jeanette Björnskiöld. Styrelsen beslöt också att skicka 5 000 kr till den av Trollbäckenparet Landströms bildade bistånds-organisationen Elikia na Biso för vidare befordran till Kongo. De senaste två åren har Tuff stött ett skolbygge bland fattiga kongolesiska byar med 100 000 kr.

.till
Elikia na Biso, som lördag den 6 december kl 17 arrangerar en välgörenhetsgala till förmån för funktionshindrade barn i Kongo. I entrépriset ingår kongolesisk buffé och dessutom sång, musik, filmsnuddar och annan underhållning.
PLATS: Kvarnhjulet, hus B (sal: Nyfors) nära Nyboda skola. Om en stund här i Radio Tuff berättar Miza Landström mera om galan och biståndet till Kongo.

.till
den perfekta julklappen, nämligen Tuffs julmangogram. De består av indiska barns teckningar i färg och kan köpas från 20 kr från Monica Schelin, tel 08-7122581, e-post: monica.schelin@brevet.nu Ett mangoträd kostar 5 kr, så ett mangogram för 20 träd kostar 100 kr osv osv. Hittills har mangogrammen möjliggjort planteringen av 115 000 mangoträd bland indiska Dharampurs hundratals fattiga byar.

.till
Rysslandskännaren Stefan Lindgren, som i en fullsatt Tuff-lokal den 25 november gav en delvis annan syn på Putin än den ensidiga som förekommer i västliga medier.

.till
Pierre Schori, som kommer på ett offentligt möte, som har rubriken ”Kan bomber skapa fred?. Han talar om sin nyutkomna memoarbok ”Minnet och elden” på biblioteket i Tyresö Centrum onsdagen den 3 december kl 19. Gratis inträde. Hjärtligt välkomna till detta samarrangemang mellan ABF och Tuff!

.till
Svenska läkare mot kärnvapen, som i samarbete med Utrikespolitiska föreningen och Ordfront anordnar ett möte onsdagen den 3 december kl 17-19 på Stockholms universitet, hus A-F, Södra huset våning 3, sal B4. Rubriken är VAD HÄNDE I HIROSHIMA 6 AUGUSTI 1945 OCH HUR NÄRA ÄR VI EN KÄRNVAPENKATASTROF? Medverkande är japanskan Setsuko, som överlevde till skillnad från de ca 140 000 Hiroshimabor som dödades – direkt eller av sviterna. Dessutom medverkar Erik Schlosser, som skrivit boken ”Bomben” om hur nära vi varit och ännu är en kärnvapenkatastrof.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - – - - –
Hörs lokalt på 91,4 MHz och världsvida på www.tyresoradion.se från söndagen den 30 november


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar