lördag, november 22

Putin utmobbad på G20-mötet

ETT DIPLOMATISKT NARRSPEL
Nyligen var det toppmöte i Brisbane, Australien, med ledande politiker från de ekonomiskt mest betydande 20 länderna i världen.

Mötet kommenteras kritiskt av fredsforskaren Jan Öberg, som i 29 år ansvarat för TFF (Transnational Foundation for Peace and Future Research) Hela hans inlägg finns att läsa på http://blog.transnational.org/2014/11/tff-pressinfo-292-brisbane-a-show-of-western-weakness/ Här kommer på svenska några av hans synpunkter.

Öberg menar, att västliga politiker missade ett fint tillfälle när de mötte Putin öga mot öga att försöka skapa ömsesidig förståelse. I stället uppförde de sig närmast barnsligt genom att snarast välkomna ett nytt kallt krig. De behandlade Putin som en slags slagpåse. Öberg skriver bland annat:

Att uppföra sig som stora pojkar som gaddat ihop sig för att på skolgården mobba ut en mindre pojke är att göra narr av begrepp som diplomati och professionell politik”.

PÅ TAL OM AGGRESSIONER
Obama kritiserade Ryssland för ”aggression” och ett hot mot världen och påminde om nedskjutandet av det malaysiska passagerarplanet MH-17. Öberg undrar, hur han vet att det var ryssarna som sköt ned planet.

På tal om aggression påminner han om Natoländerna USA:s och Storbritanniens folkrättsligt illegala angrepp på Irak 2003. Det motiverades ju med de lögnaktiga påståendena om att Irak förfogade över kärnvapen och var ett hemvist för ”terrorister”, typ Al Quaida. Hundratusentals irakier har sedan dödats och ännu flera drivits på flykt. Nu finns däremot ”terrorister” i Irak, där ”Islamiska staten” härjar grymt och fanatiskt.

Om en annan aggression av Natoländer skildrar Jan Öberg så här:

Serbien blev delvis förstört för att skapa ett självständigt Kosovo, där USA genast inrättade sin största militärbas, Bondsteel, sedan Vietnamkriget. Tusentals dödades och sårades, 800 000 flydde när bomberna började falla och serberna blev snabbt etniskt rensade från Kosovo, som är och förblir en misslyckad stat.”

KAN VÄST LEVA UTAN FIENDER?
En av underrubrikerna i Jan Öbergs text har underrubriken ”The West can't live without enemies.” Han nämner att en av Gorbatjovs medarbetare vid Sovjetunionens upplösning för 25 år sedan ironiskt påpekade:

Vi kommer att göra en fruktansvärd sak mot er i väst: Vi berövar er en fiende.”

När Warszawapakten upplöstes var det många som hoppades på västlig nedrustning och undrade varför Nato nu behövdes. Men nya syndabockar utsågs och Nato utvidgades avsevärt. Jan Öberg ställer den befogade frågan:
Vad är skälet till att västliga länder är de klart mest krigiska sedan andra världskrigets slut 1945 och har de högsta militärutgifterna? Varför har USA 700 baser i 130 länder och oavbrutet känner sig hotat?”

Han påpekar också det märkvärdiga med att Ryssland nu beskrivs så aggressivt och hotfullt, ett land vars militärutgifter är 8 procent av Natos.

1 kommentar:

  1. Bengt8:09 em

    "Vad är skälet till att västliga länder är de klart mest krigiska sedan andra världskrigets slut 1945..."
    Andra världskriget?
    Varför inte första världskriget eller napoleonkrigen eller trettiåriga kriget?

    SvaraRadera