torsdag, november 13

Bevara den traditionella alliansfriheten !

Nu vädrar Natoanhängare och andra militarister morgonluft. De utnyttjar den hysteriska men resultatlösa jakten nyligen i skärgården efter ryska ubåtar -- som inte fanns. Den ensidiga beskrivningen av Putins Ryssland ökar vår traditionella rysskräck. Bara genom att bli Natos 29:e (!) medlemsstat kan vi känna oss trygga, framhålls det nu.

Samtidigt växer motståndet mot att överge alliansfriheten, som i hundratals år hjälpt Sverige att undvika krig och möjliggjort vår medlande och fredsbefrämjande roll. I dagarna har en ny bok kommit. Den har rubriken ”Bevara alliansfriheten -- Nej till Nato-medlemskap!” Dess redaktörer är Anders Björnsson och Sven Hirdman

Förordet har författas av Thage G Petersson och för texterna svarar Mats Bergquist, Carl Björeman, Anders Björnsson, Hans Blix, Hans Corell, Rolf Ekéus, Anders Ferm, Sven Hirdman, Katrine Marçal, Leif Pagrotsky, Pierre Schori, Sören Sommelius, Maj Britt Theorin, Erkki Tuomioja och Lennart Uller. I informationen om boken sägs bland annat:

Steg för steg har politiska beslutsfattare och militärer ökat samverkan med den västliga militäralliansen Nato – utan att det finns några militära hot mot Sverige”.

Pierre Schori, som finns med bland bokens författare är ju en våra mest erfarna i utrikespolitik. Han har tidigare framhållit:

Regeringen har i åtta år prioriterat Nato före FN och vapenförsäljning före mänskliga rättigheter.”

I oktober framträdde Schori hos den beundransvärt livaktiga Fredsrörelsen på Orust under rubriken ”Sverige från fredsdrömmar till Natosvärmeri”. Han slår vakt om den fina och framgångsrika svenska traditionen att verka för fredlig konfliktlösning, FN-samarbete och gemensam säkerhet.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PS: Det finns några som vill koppla motståndet mot Nato till ökade svenska rustningar. De tycker att det inte räcker med den höjning på 700 miljoner kr som den nya regeringen föreslog i sin budget nyligen.

Det verkar oklokt att stödja mediestarka ”bombliberaler, militarister och Nato-vänner i deras propaganda. Nu har de också Sveriges tredje största parti på sin sida. Det vill ju kraftigt skära ner den svenska flyktingmottagningen och därmed använda några inbesparade miljarder till att stärka den svenska krigsmakten.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar