fredag, september 1

Till de välförtjänta

ROSOR” från RADIO TUFF (nr 1448) 3/11 -17 till….
….till   Lisa Pelling, som i Dagens Arena skriver: ”Sverige behöver en stark fredsrörelse, som ifrågasätter, granskar och synar, en rörelse som kan driva på alternativa, icke-militära lösningar på konflikter och spänningar…. Försvaret är alltför viktigt för att lämnas till militären”

….till   den tyske journalisten Udo Ulfkotte, som arbetat 17 år på den stora och ansedda tidningen Frankfurter Allgemeine. 2014 skrev han den sensationellt avslöjande boken med titeln ”Gekaufte Journalisten” (Köpta journalister) och med undertiteln ”Wie Politiker, Geheimdienste und Hochfinanz Deutschlands Massenmedien lenken” (Hur politiker, underrätteletjänster och storfinans styr Tysklands massmedier). I boken avslöjar han att han själv tagit emot mutor och räknar upp många andra liknande fall. Han påstår att journalister lär sig att berätta historier som främjar spänningar och krig och även ger en antirysk och proamerikansk vinkling. Boken blev en bestseller men har av andra journalister typiskt nog knappast uppmärksammats. Nu har den engelska översättningen, ”Bought Journalists” också tagits bort från handeln.

….till   till dem som protesterar mot ”Aurora 17”, den stora krigsövningen i Sverige som startar den 11 september. Under tre veckor i september 2017 kommer stora delar av Sverige att förvandlas till övningsplats för krig. Sammanlagt rör det sig om 20 000 deltagande soldater till en kostnad av 583 miljoner kronor. USA, Frankrike, Finland, Estland, Litauen, Danmark och Norge deltar också. Det hårt kritiserade värdlandsavtalet är centralt och bland annat kommer ett amerikanskt stridsvagnsförband att landsättas i Göteborg. Enligt försvarsmakten finns det inga formella garantier för att USA inte medför kärnvapen. Berömvärt aktiva är föreningar i Göteborg mot den här övningen.

….till   den erfarne fredskämpen Tomas Magnusson, som i Göteborg är aktiv i motståndet mot  militärmanövern Aurora 17. Om en stund intervjuas han på telefon här i Radio Tuff om föreningarnas protestaktioner

.…. till debattören och Tyresöbon  Bror Perjus, som i sin blogg förklarar ursprunget till namnet på militärmanövern Aurora så här: Aurora är - enligt romersk mytologi - morgonrodnadens gudinna som varje morgon öppnar österns portar med sina rosenfingrar så att solens vagn kan komma fram. Nu ska över 20 000 militärer, stridsflyg, stridsvagnar och krigsfartyg från vårt eget land, men också från USA, Finland, Frankrike, Estland, Danmark och Norge hjälpa morgonrodnadens gudinna att öppna österns portar.”

….till   Sven Ruin som apropå krigsövningen Aurora 17 skriver: När jag hör talas om att vi snart har utländska trupper med Patriot-missiler på Gotland, kommer jag att tänka på en av mina vänner under praktiktiden i Heidenheim för många år sedan. Han berättade att han vuxit upp alldeles i närheten av en amerikansk militärbas i Tyskland. Som han beskrev det, hade människorna där levt i stor oro under kalla kriget, just pga basen. De var övertygade att om ett storkrig bröt ut, skulle de antagligen inte ens hinna höra något om det på nyheterna, utan de skulle vara förintade innan någon riktigt hunnit fatta vad som hände. De var ju, mot sin vilja som jag uppfattade det, ett självklart mål för den andra sidan. På Gotland är jag rädd att vi kan få se en snabb glidning, från en övning med missiler till en mer permanent bas och kanske med mer offensiva vapen. Därför ser jag Aurora 17 som stor fara, speciellt för Gotland. Undrar om gotlänningarna insett riskerna?

….till   den beundransvärda Fredsrörelsen på Orust, vars tema är ”MOTSTÅND FÖR ÖVERLEVNAD” och som bland annat skriver:               ”Ibland måste man stänga av nyheterna för att kunna tänka en konstruktiv tanke. Vad betyder det att befrias från ockupation? Är det flaggviftande familjer med framtidshopp? Några sågs i östra Aleppo, men i Mosul ligger allt i ruiner, 40 000 civila dödades och föräldralösa barn gömmer sig i bråten. Nio av tio sjukhus är förstörda, och antalet skadade är oräkneligt. Rakka går samma väg. Är detta den sanna innebörden av befrielse? Till vilken nytta har då Sverige ett värdlandsavtal med Nato? Till vad skall Natos styrkor inbjudas? Och vad är det som övas i Aurora-manövern den 11-29 september och i den samtidiga Northern Coasts-manövern längs Östersjökusten med sex respektive tio Natoländer?
….till   den erfarne fredsforskaren Jan Öberg som skriver om vår försvarsmakts egen desinformation så här:                                                                                                          Inte ett ord om NATO:s expansion stick i stäv med givna löften till Gorbachev.  Inte ett ord om USA-driven regimförändring i Kiev.  Inte ett ord om att Ryssland har 8% av NATO:s militära utgifter.  Inte ett ord om att denna övning – oavsett andra avtal – är starkt kontroversiell för en alliansfri nation.                                                                                      Inte ett ord om det omöjliga i att bli allt närmare bunden till USA/NATO (under                       20 år) och samtidigt bevara Rysslands förtroende.                                                               Inte ett ord om NATO:s många andra krigsövningar.                                                            Inte ett ord om en annan filosofi – om gemensam säkerhet, civila tilltag, förtroendeskapande insatser, dialog – bara militär, militär och mer militär.                          Inte ett ord om att man vill ha dialog med kritiker.                                                       
Svenska folket bör kräva ordentlig information i stället för propaganda och desinformation utan kräva att diskutera, protestera och mobilisera mot smyganslutningen till NATO”
….till   de 122 länder som i FN den 7 juli röstade för ett kärnvapenförbud. Fram till nu var kärnvapen det enda massförstörelsevapnet som inte var förbjudet genom ett internationellt avtal, trots dess katastrofala humanitära konsekvenser. Biologiska vapen förbjöds 1972 och kemiska vapen 1992. Det beräknas att det finns ca 15 000 kärnvapen i världen, främst i USA och Ryssland men även i Kina, Frankrike, Storbritannien, Israel, Indien, Pakistan och Nordkorea. Ca 2 000 av dem är klara för avfyring, vilket räcker för att döda alla världens alla människor.
Sverige tillhörde denna majoritet av världens länder som röstade för ett förbud mot kärnvapen. Men de 29 Nato-länderna röstade däremot nej. Nu har Trumps försvarsminister James Mattis skrivit brev –enigt SvD hemligstämplat – med en varning till den svenske försvarsministern för att  underteckna konventionen. Det skulle enligt Mattis skada försvarssamarbetet mellan länderna. Vi får hoppas att utrikesminister Margot Wallström inte backar från sin avsikt att undertrckna resolutionen. Det vore dags att vi svenskar slutar att vifta på svansarna för kärnvapenländerna och slår vakt om alliansfriheten.


-->
….till   Tuffs utskick nyligen till sina ca 400 medlemmar. Det innehöll bland annat ett kalendarium med flera lockande möten. Det närmaste är med Åsne och Lennart Liedén. De inleder ett möte i Tuff-lokalen, Myggdalvägen 80 tisdagen den 19 september kl 19. Ämne: ”Civilmotstånd i stället för militärt dödande”. Alla välkomna till fri debatt med gemyt och fika. (Makarna Liedén intervjuas om en stund här i Radio Tuff)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar