fredag, september 15

”ROSOR” från RADIO TUFF (1449) 17/9 till ….

….till             det fredsseminarium i Stockholm som ägde rum den 2-3 sept. Där hölls många hörvärda anföranden under temat ”Kärnvapen största hotet mot mänskligheten” De enade sig om följande uttalande:

”Förenta Staterna har genom sin försvarsminister James Mattis och sin chargé d’affaires David Lindwall satt press på Sveriges regering med krav på att Sverige inte ska ratificera det FN-avtal om kärnvapenförbud som vårt land antagit tillsammans med 121 övriga länder.
Sedan mer än 50 år har Sverige drivit kamp mot kärnvapen nationellt och internationellt. Sedan 1963 gäller riksdagens beslut att Sverige inte ska ha kärnvapen.
Sveriges regering måste omedelbart avvisa USA:s fräcka inblandning i svensk politik och klargöra att Sveriges säkerhetspolitik beslutas av Sveriges folk, inte av främmande makt.”

….till             en av talarna på seminariet Maj Britt Theorin, som var djupt upprörd över att USA försöker att diktera Sveriges säkerhetspolitik. Det är nämligen innebörden av USA:s krigsminister James ”Mad Dog” Mattis brev till Sveriges försvarsminister Peter Hultkvist. Maj Britt sade bland annat:

”Om Sverige efter påtryckningar från NATO och USA avstår från att ratificera kärnvapenavtalet innebär det att vi till och med utan att vara medlem i Nato accepterar Natos kärnvapendoktrin. Det är otänkbart.”

Hon redogjorde för hur Sverige länge var en av de ledande nationerna i världen i kampen för en kärnvapenfri värld. Men denna ståndpunkt var inte alls så självklar på 1950-talet. Det fanns då många, speciellt militärer, men också många borgerliga politiker – och även ledande socialdemokrater – som ansåg att Sverige borde skaffa sig kärnvapen. Maj-Britt Theorin brännmärkte kärnvapenmakterna för att de inte har levt upp till löften om att avveckla kärnvapnen och hon tog även upp Nordkoreas agerande. Hon ansåg det var hotande och då inte bara för den delen av världen, där Korea ligger, och hon sade tillade:                                                                                                                                             "Med en narcissistisk president i USA som beter sig som en bortskämd 4-åring finns all anledning till oro för ett krig med kärnvapen. Då behövs alla metoder för att tona ner kärnvapnens roll, inte att förstärka den."
….till             Jan Öberg, freds- och framtidsforskaren vid TFF i Lund, gav sedan sin syn på utvecklingen i världen och framhöll bland annat: 
Kriget mot terrorismen är ett av de mest kontraproduktiva krig som någonsin har startat. Innan 11 september 2001 så dödades enligt USA:s egna siffror omkring 400 personer i terrordåd, de flesta i länder med inbördesstrider i Latinamerika (sedan, när antalet terrorattackerna ökade) slutade USA att föra en offentlig statistik över dem). Men enligt Global Terrorindex, dödades 32 000 människor i terrorattacker 2015, det vill säga kriget mot terrorn hade ökat terrorns offer 80 gånger”.
….till             författaren Margareta Zetterström som bl a skriver:
”Elefanten i rummet, vars existens förespråkarna av svenskt Natomedlemskap tidigare förbigått med största möjliga tystnad, har i stället blivit ett viktigt argument för att böja sig för USA:s påtryckningar. Ja, man anser att det nära förhållandet till USA (och det hägrande Natomedlemskapet) är så viktigt att Sverige bör avstå från att skriva under denna FN-konvention! Detta trots att ett sådant ställningstagande skulle innebära ett totalt brott med det arbete för fred och nedrustning som tidigare gjort Sverige känt och respekterat världen över.”

….till             folk i de städer som samlats för att protestera mot Aurora 17, den stora krigsövningen i Sverige 11-29 september där också soldater från sex Natoländer deltar. I Helsingborg framträdde bland annat den förre EU-parlamentarikern Per Gahrton som bland annat sade:
”Det är helt osannolikt att Ryssland skulle angripa Sverige. Dessutom är Ryssland totalt militärt underlägset. Dess militärbudget 2016 var (enligt SIPRI) 69 miljarder dollar, en fjärdedel av de europeiska Natoländernas, en siffra som kan jämföras med  USA:s 611 miljarder. Det är förståeligt att Ryssland i dag känner sig omringat och hotat av Nato. Efter Sovjets sammanbrott fick Gorbatjov löfte om att Nato inte skulle utvidgas österut. Löftet bröts efter bara några år. Men i Sverige talar man hela tiden om Ryssland som om Stalin fortfarande satt vid makten.”                                                                               Per Gahrton som i rollen som EU-parlamentariker arbetat som valobservatör i Georgien betonar att den återkommande beskrivningen av ett ryskt angrepp på Georgien 2008 är ren lögn.
...till               FN:s medlare Staffan de Mistura som på tal om Syrienkonflikten som hittills krävt över 400 000 liv och skapat den värsta samtida flyktingkatastrofen. Samtidigt som terrorsekten IS håller på att förlora sina sista fästen i landet går FN:s medlare Staffan de Mistura till diplomatisk offensiv och säger:
”Om det ska bli en varaktig fred i Syrien med återuppbyggnad som ger möjlighet för flyktingar att återvända, då måste det till en försoning mellan de stridande parterna

….till             Robert Fisk, veteranen bland kännarna av Mellanöstern som i tidningen The Independent nu (7/9) skriver: The West might hardly believe it, but it now seems the Syrian war is ending – and Assad is the victor. While we’re all waiting for Trump to start World War Three, we’ve not spotted that the military map of the Middle East has substantially, bloodily changed. It will be years before Syria and Iraq (and Yemen) are rebuilt – and the Israelis may have to go to Putin to clear up the mess they’re now in

….till             Frida Stranne, som sägs vara Expressens USA-expert. Hon skrev den 10/9 under rubriken ”Skäl att diskutera riskerna av ett för stort beroende av USA” bland annat följande:
I veckan sätter amerikanska trupper sina fötter på svensk mark i en stor övning. På flera olika sätt har Sverige på senare år valt att stärka det militära samarbetet med USA. Med utvecklingen i USA och Trump vid rodret finns dock starka skäl att diskutera riskerna med ett alltför stort beroende till USA och hur samarbetet ska se ut. På flera olika sätt har Sverige på senare år valt att stärka det militära samarbetet med USA. Det kanske viktigaste exemplet på vikten av att problematisera amerikanska vägval är George W. Bushs invasion av Irak 2003 och det faktum att man genom den invasionen bidrog till den kaotiska utvecklingen i Mellanöstern vi nu alla lever med. Det agerandet var inte ett självförsvar utan en aggressionshandling som drevs på av hökar i Washington som inte bara då utan återkommande genom historien haft stort inflytande, och som nu återigen vädrar morgonluft.

….till             Pelle Sunvission, initiativtagare till en fredsövning på Åland mellan svenska och ryska fredsvänner, som säger:                 
”Det finns ett fåtal politiker och industriägare som tjänar på vapenskramlet. Alla andra tjänar på en stark fredsrörelse”. 

….till             riksdagsmannen Carl Schlyter som deltog i fredsövningen på Åland och säger:                                                                                                                                ”Samtidigt som militärmakterna på båda sidor tränar krig möts vi nu folk till folk och tränar fred. Låt inte civilbefolkningen bli lidande för dåliga ledare!

….till             de nio nobelpristagare som i Dagens Nyheter på en helsida den 14/9 argumenterar mot kärnvapen. De inleder med följande ord:                                             

”Därför bör Sverige säga nej till kärnvapen. De som stödjer FN:s förbud mot kärnvapen är inte naiva utan tror att det magiskt kommer att få bort alla kärnvapen. Målet är att stigmatisera kärnvapen. Flera argument mot undertecknandet har varit slående ovetenskapliga. Som forskare har vi ett ansvar att förvara sanningen.”
….till             utrikesminister Margot Wallström som I Svenska Dagbladet den 25/8 nyligen skrev följande                                                                                                            ”Kärnvapen är det enskilt största hotet mot mänskligheten och vapnets fortsatta existens måste ses som ett internationellt misslyckande … Därför var det viktigt för regeringen att rösta ja till den konvention om ett kärnvapenförbud som lades  fram i FN i somras. Historien har visat att det inte finns någon annan väg..   Man Kan bara hoppas att hon inte faller undan för påtryckningarna från USA och dess svenska uppbackare att inte skriva på konventionen.                                                                                                                                                                

….till             Karneval förlag, som givit ut den lilla boken ”Trumps röda linje”, skriven av den berömde undersökande journalisten Seymour Hersh. Redan 1969 blev han världsberömd och mottog Pulitzerpriset för sitt avslöjande av Song My-massakern i Vietnam. Sedan väckte hans nyhet om de amerikanska övergreppen i Abu Ghraib-fängelset i Irak stort uppseende 2004. Hans nya bok handlar om det amerikanska angreppet med ett 50-tal tomahawkmissiler mot en syrisk flygbas den 6 april i år. Den skulle har företagits dom straff för en påstått syrisk användning av nervgas. ”Det här var ingen kemisk attack, det är rena sagorna”, påstår en säkerhetskälla.

…till              kommande Tuff-evenemang i Tuff-lokalen Myggdalsvägen 80 :

Tisdag den 19 sept, kl 19 offentligt möte med Lennart och Åsne Liedén om  civilmotstånd i stället för militärt dödande.

Onsdag den 20 sept kl 18 träffar Tuffs ordförande Lisa Norgren Benedictsson en grupp killar från Nordafrika som har fått uppehållstillstånd i Tyresö.

Onsdag den 27 sept kl 18 öppet styrelsemöte, dit alla medlemmar är välkomna-


-->

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar