torsdag, juli 28

Pilger om Obamas löfte att avskaffa kärnvapen

Barack Obama har inte långt kvar som president. Han är nu vad amerikanerna säger en lam anka, a lame duck.

Jämfört med hans två möjliga efterträdare, Trump eller Clinton, blir hans eftermäle positivt. De båda presidentkandidaterna tycks för många amerikaner erbjuda ett val mellan pest och kolera.

I ett mycket viktigt avseende har Obama dock misslyckats, Den världsberömde australiensiske journalisten John Pilger skriver nu:

”2009 stod president Obama inför en beundrande publik i Prag, i hjärtat av Europa. Han förband sig till att befria världen från kärnvapen. Folk jublade och några grät av lycka. En ström av plattityder fyllde medierna. Obama fick följaktligen Nobels fredspris.”

Men Pilger fastslår sedan att ”allt var bluff” och han påminner om vad som sedan har hänt:

”Obamaadministrationen har framställt mera kärnvapen, mera kärnstridsspetsar, mera avskjutningssystem, mera kärnvapenfabriker.  Enbart på stridsspetsar till kärnvapen spenderades det mera under Obamas tid än under någon amerikansk president. Kostnaden över 30 år är mera än en biljon dollar.”

(En biljon dollar motsvarar den svindlande summan av 8 500 000 000 000 kr).

Pilger varnar för upprustningen och det hot som kärnvapenmakten Ryssland måste känna:

”Under de senaste 18 månaderna har den största uppbyggnaden av militära styrkor skett sedan andra världskriget, ledda av USA, längs Rysslands västra gräns. Inte sedan Hitler invaderade Sovjetunionen har utländska trupper presenterat ett sådant demonstrativt hot mot Ryssland”

Pilger efterlyser de folkliga protesterna mot upprustning och kärnvapenhot och frågar som avslutning på sin artikel:

”Vad har hänt med traditionen av folkliga aktioner, obundna av partier? Var finns modet, den skapande fantasin och engagemanget som behövs för den långa resan mot en bättre, rättvis och en fredlig värld? Var finns dissidenterna inom konst, film, teater, litteratur?


Var finns de som vill bryta tystnaden? Eller måste vi vänta tills den första kärnvapenmissilen avlossas? ”

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar