fredag, juli 8

DN hetsar -- kultursidan undantag

Dagens Nyheter har blivit  en krigshetsande  tidning. Senaste åren har den blivit alltmer alarmistisk.

I går (7/7) hade den en stor rubrik över två hela sidor som löd  ”Vid attack mot Baltikum dras Sverige in” På ena sidan har den en karta som i rött visar Rysslands närhet, medan den andra visar amerikanskt krigsfartyg vid Utö vid Natoövningen Baltops  i juni.

Den långa artikeln är skriven av Mikael Holmström. Han hänvisar till SIPRI, Stockholms internationella fredsforskningsinstitut. Där visar han olika länders satsningar på det militära, inte i reella summor utan i procent av landets BNP.

På det viset får han Ryssland att framstå som klart värst. Landet använder 5,4 procent av sin BNP på sitt försvar. USA är på efterkälken med 3,3 procent, medan länderna kring  Östersjön offrar 1 till 2,2 procent av BNP på sin militär, bland annat Sverige som har 1,1 procent.

DN undviker nogsamt att citera SIPRI när det gäller hur mycket pengar olika länder lägger ut på det militära .

Allra mest satsar USA med över 5 000 miljarder kr. Tvåa kommer Kina med ca 1720 miljarder kr och trea Saudiarabien med 730 miljarder kr till sin militär.

 Enligt SIPRI lägger Ryssland ner 560 miljarder på sin militär. Det betyder en niondel av de amerikanska rustningarna. De tre europeiska Nato-länderna Storbritannien, Frankrike och Tyskland har tillsammans dubbelt så stark krigsmakt som Ryssland. Räknar man med alla de 28 Natoländernas militär blir Rysslands andel  bara ca 8 procent av Natos.

 Holmströms artikel upptar hela åtta spalter. På kultursidan i DN får Maria Schottenius samma dag två spalter för ett inlägg med rubriken: ”Tony Blair går till historien för ett vansinnigt krig”.  Det gäller anfallet på Irak 2003. Då var Schottenius kulturråd i London och kunde följa den brittiska pressens desinformation som hon skriver om:

 ”Tabloidernas löpsedlar skrek ut att Saddams bomber skulle komma att utplåna London på trekvart” 

Men Irak hade inga massförstörelsevapen. Hans Blix blev inte trodd när han som vapeninspektör i Irak hade meddelat USA och England detta. I dag säger han:

  ”Det här var ju ett krig som var meningslöst ur synpunkten att få bort massförstörelsevapen, för de fanns inte där och det har konsekvenser ännu i dag i olika terroraktioner som en följd av Irakkriget. Därför är naturligtvis ansvaret från dem som ledde in i kriget viktigt. Som inspektörer utförde vi ungefär 700 inspektioner under ett fåtal månader utan att kunna finna några massförstörelsevapen. Och det var en information som vi vidarebefordrade till både Blair och till Bush och till världen. Ändå så gick man in. ”

 Maria Schottenius avslutar sin artikel med: ”Det var hundratusentals människor som dog i ett krig som startades på falska premisser och aldrig skulle ha ägt rum. Det fortsätter tretton år sedan det inleddes, i Syrien, i hela Mellanöstern, i flyktingströmmar. Ett krig på väg att ödelägga en hel värld”

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar