fredag, augusti 4

”ROSOR” från RADIO TUFF (nr 1446) från 6/8 till….

….till   den erfarne diplomaten Sven Hirdman, bland annat varit som svensk ambassdör i Moskva i många år. Han ser med kritiska ögon på hur Sveriges relation till det stora landet i öst har utvecklat sig och säger:    ”Sverige har blivit en gläfsande hund som försöker gläfsa tillsammans med den amerikanska hunden. Huvuduppgiften för Sverige har i 200 år varit att minska spänningen mellan stormakterna, vilket vi borde fortsätta med, men vi har i dag ingen dialog med Ryssland”    Och vidare framhåller Hirdman:   ” Ur rysk synpunkt så är det  inte Ryssland som flyttat fram sina gränser och baser sedan Sovjets kollaps. Enligt det perspektiv som de har så är det Nato och USA som flyttat fram sina positioner genom att exempelvis Baltikum, hela Tyskland och Polen blivit medlemmar i Nato och sedan Sverige och Finland som halvt är medlemmar. För USA har Östersjön plötsligt blivit ett centralt område för övningar. Ryssarna upplever det här som provokativt och en negativ förändring.”
….till   Birger Schlaug som skriver i ETC att försvarsmninstern borde avsättas. Inte för IT-debaclet på Transportstyrelsen. Det var han inte inblandad i. Han borde avsättas för sina återkommande utspel om att kritikerna av NATO-anpassningen skulle vara agenter för främmande makt. På tal om vår försvarsministers.
….till   ÖB, generelen Micael Bydén, som vid en presskonferens den 24 juli om den  rötmånadsaktiga upprördheten över den så kallade IT-skandalen med bl a statsministern och andra försäkrade:           ”Med de åtgärder vi vidtagit har det här inte haft någon påtaglig påverkan på försvarsmaktens samlade operativa förmåga”

….till   statsvetaren Carl Mellin, som i AB (3/8) skriver under rubriken ”Utan samarbete rasar den svenska modellen” bland annat följande:ltSSSSSSSS

Sverige är ett litet land med stort internationellt beroende. Trots att det gjort oss sårbara så har vi klarat oss bra. Ett av de främsta skälen till det har varit vår förmåga till brett samförstånd. Jämfört med de flesta länder har vi haft få konflikter och de vi haft har snarare handlat om detaljer än om stora vägval. Samförståndet har byggt på att det funnits respekt över partigränserna och att det varit lätt för partier, oavsett ”sida”, att göra upp i riksdagen och att kompromissa. Detta gäller inte endast i politiken utan även på arbetsmarknaden där partsmodellen byggt på förtroendefulla uppgörelser. Samförståndskulturen har gjort att Sverige kunnat styras med minoritetsregeringar. Det är endast under några korta perioder som vi haft majoritetsregeringar. Normen har varit minoritetsregeringar som förhandlat i riksdagen och kunnat driva politik utan att vara lamslagna. I dag fungerar inte detta vilket gör Sverige svagare. Det är inte en parts fel att det blivit på det sättet.

….till   vårt kära broderfolk, finländarna, som i år firar sina 100 år som självständigt land.
….till   den finländske presidenten Niinistö, som nyligen bjöd in Putin till Finland. Intrycket blev att presidenterna anser relationen vara rätt oproblematisk, så här grannar emellan. Bägge uppskattade den kontinuerliga dialogen och försöken att förstå varandra. Niinistö sade bland annat: Så länge vi lever i en värld där det finns militärer, så övar de nog”. Och Putin kommenterade de nya fräna USA-sanktionerna med ”Sanktionerna hysterisk russofobi”

….till   den amerikanke professorn vid Michigan-universitetet Ronald Suny som skriver under rubriken ”Hur stort är hotet från Ryssland” så här:                      ”Ryssland satsar omkring 10 procent på av vad USA gör på sin krigsmakt. USA spenderar lika mycket på försvar som de åtta näst mest rustade länderna tillsammans. Putin sänkte kraftigt militärutgifterna med 25 procent just när Trump förklarat att han vill öka USA:s krigsbudget med ytterligare drygt 54 miljarder dollar” (nästan 500 miljarder kr).
….till   TV4-nyheterna   som den 2 augusti hade ett inslag om det närmast nedtystadem grymma kriget i Jemen med intervjuer med en svensk biständsarbetare som arbetade i ett av de många delvis sönderbombade sjukhusen. Hon kunde berätta om miljontals svältande barn, lätta offer för dem nu grasserande koleran, som tar många liv. Inslaget illustrerades med många otäcka bilder på utmärglade och sjuka barn.
till….   amerikanska historikern Carey Wedler som skriver om Trumps likgiltighet för halshuggningen av 14 oppositionella i Saudiarabien. Han har visat närmast fjäsk för sina allierade saudierna, som i över två år har bombat ihjäl tusentals civila i Jemen. En förklaring är troligen den jätteorder från USA  till Saudiarabien på vapen för 110 miljarder dollar, alltså ca 1000 miljarder kr. 

 

Lokala ”rosor” till ….

….till   Ulla Carina Sellergren, som den 27 juli fyllde 90 år. Hon har i många år varit TUFF-aktivist. Som lärare i Kumla skola (Tyresö) bidrog hon i många år till de dagsverken som skolan gjorde för fattiga indiska barn. Hon besökte också projekten i Indien. Av kamraterna i TUFF får hon ett mangogram som blir till 90 mangoträd bland indiska Dharampurs fattige byar. Tuffs indiska partner Bhikhu Vyas har just meddelat att nu finns det i dessa byar ca 150 000 mangoträd planterade.

….till   de Tuff-aktivister ( mest kvinnor) som hade bokbord i Tyresö centrum på Hiroshima-dagen de 6 augusti för att varna för de kärnvapen som finns i nio länder.

….till   Erika Husberg, som vid bokbordet i centrum på Hriroshimadagen hade vikt massor av papperstranor, som kunde delas ut. De är symbolen mot kärnvapen i de atomdrabbade japanska städerna Hiroshima och Nagasaki


-->

….till   minnet av Kjell Andersson, som tyvärr avlidit. Han var i många år en ytterst populär person i Tyresö centrum och också medlem i Tuff.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar