fredag, augusti 18

Den tuffa oberoende radion

”ROSOR” från RADIO TUFF (1447) den 20/8 -17 till….
,,,,till    Indien, som nu firar att landet varit självständigt i 70 år. Den 15 augusti 1947 upphörde det långvariga brittiska kolonialväldet. Sedan dess har landets befolkning ökat kraftigt till ca 1 300 miljoner och håller på att gå om Kina som världens folkrikaste land. Många miljoner indier har ökat sin levnadsstandard och medelklassen har vuxit betydligt. Men ännu finns ca 500 miljoner utfattiga. Det är de fattigaste av de fattiga som TUFF i 50 år har försökt hjälpa, senast genom att skicka 200 000 kr till skolundervisning för barnen till den tidigare så förbisedda stambefolkningen i Dharampurs många små byar.

….till   Lennart och Åsne Liedén, som redan i slutet av 60-talet var med och skrev den läsvärda boken ”Fredspolitik – Civilmotstånd”. Nu har de på Aftonbladets nätupplaga återkommit i samma ämne. De vill att Sverige bör rusta ner militärt och inleder artikeln med:

Aldrig mera krig! Det var det klara målet för många av oss som levde under och närmast efter andra världskriget. Den grymma ödeläggelsen fanns kvar i våra sinnen.

Men där fanns också hoppet, ja övertygelsen att det fanns en annan väg att gå. På 60-talet sköt fredsföreningar upp som svampar ur en optimistisk jordmån. Att oförtrutet bygga relationer, att skapa samarbetsprojekt med våra grannländer, att gynna internationella utvecklingsprojekt i världen, att stärka band i stället för att ta avstånd.

I den kontexten fanns ingen plats för en krigsmakt i sedvanlig mening. Och det fanns redan då en växande insikt om att den militära utvecklingen ökar vår otrygghet i stället för vår säkerhet. Debattens vågor gick höga. I tidningar, i tv, på orter runt om i landet.

Vår militära försvarsmakt är inget man avskaffar över natten. Det var inte heller tanken. Utöver utvecklingen av en internationellt uppskattad kraftigt utvidgad fredsskapande utrikespolitik skulle vi bygga upp ett civilt vapenlöst samhällsförsvar. Dess uppgift skulle vara att försvara människoliv och livsformer snarare än enbart gränser och territorium. Vid ockupation skulle det fungera som en decentraliserad civil motståndsrörelse.

Med en budget på 45 miljarder sägs försvarsmakten kunna upprätthålla ett gränsskydd under en vecka eller kanske två. Dagligen hör och läser vi att viktiga samhällsfunktioner saknar ekonomiska medel. Vården har inte råd med nödvändig personaltäthet, poliser finns inte längre i lokalsamhället och så vidare. Mer resurser av liknande slag skulle skapa ett tryggare och mer motståndskraftigt samhälle.

(Lennart och Åsne är sedan länge Tyresöbor och Tuff-medlemmar. Hela deras artikel i Aftonbladet finns att läsa på  http://www.aftonbladet.se/a/dVEd1 Deras åsikter hörs när de kl 19 den 19 september inleder ett möte i Tuff-lokalen, Myggdalsvägen 80.)
….tlll   Lars Jeppsson, som i en insändare skriver om de gasrör som en firma från Holland lagrade för den gasledning Nord Stream 2 som skall frakta gas till Tyskland från Ryssland. Han skriver bland annat:
    ”För ett halvår sedan så var det en del som högljutt påstod att tyska gasrör lagrade av en holländskfirma i hamnen i Stilleryd, skulle utgöra ett hot mot rikets säkerhet. För lite mer än två veckor sedan lossade ett amerikanskt fartyg ett tjugotal amerikanska stridsvagnar och andra stridsfordon i samma hamn. Främmande makts krigsfordon finns nu på svenska vägar. Är inte detta ett större hot mot rikets säkerhet än ett lager av gasrör?
Men det är väldigt tyst i media. Både från journalister och de skränande krigshetsarna som för bara ett halvår sen såg ett hot i att lagra gasrör i hamnen i Karlshamn. Var är de lokala företrädarna för moderaterna och SD som i Karlshamns kommunstyrelse gick emot avtalet med det holländska företaget? Och varför har vi inga löpsedlar med rubriker om Trumps stridsvagnar på svenska vägar?”
….till   kritikerna av Trumps nya sanktioner mot Ryssland En av dem är EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker som säger:
                 "America First' får inte innebära att Europas intressen kommer sist"
Juncker varnar för att den nya USA-lagen kan skada Europas energisäkerhet, eftersom sanktionerna kan drabba europeiska företag som är involverade i Rysslands gasledningsprojekt bl.a. Nord Stream 2. När EU införde sanktioner mot Ryssland 2014 undantogs gasen på grund av att många EU-medlemsstater är beroende av ryska leveranser. Även då blev sanktionerna kostsamma för Eurpoa. Det beräknas att sanktionerna kostat EU så mycket som 100 miljarder euro.

….till   journalisten Magda Gad som var Sveriges Radios sommarpratare den 10 augusti. Hon har vistats länge i Irak och beskrivit helvetet för de civila i Mosul. Enligt vissa uppgifter har uppåt 40 000 civila dödats av IS och av USA-koalitionens bomraider.
Ingen ska kunna säga att de inget visste”, framhåller hon.
Det är därför 
Magda Gad gör det hon gör, det är därför hon kliver ner i helvetet.
....till    Pär Granstedt, utrikespolitisk analytiker skriver i AB 11/8 under rubriken ”Varför tillät vi den mänskliga katastrofen i Mosul?”                                Och vidare:                               ”En stor del av Mosul är lagd i ruiner efter USA:s bombningar, tusentals civila är dödade och närmare en miljon är på flykt. En humanitär katastrof enligt FN…… USA-alliansen där också Sverige ingår, säger att det var nödvändigt för att ’befria’ Mosul. Men för alla som nu är på flykt efter att ha sett sina hem krossade och närstående dödade, blir talet om befrielse ett hån.
….till   Birger Schlaug, som skriver om den största svenska militärövningen på decennier. Den heter Aurora 17, äger rum i september, kostar ca 500 miljoner med deltagande från 19 000 svenska soldater och dessutom tusentals från USA, Frankrike och andra Nato-länder.           Schlaugs slutord:                                                 Aurora närmar sig. Krigsretoriken flödar. Tanken på krig skall normaliseras. Vi behöver en fredsrörelse som står emot.”
….till   den undersökande amerikanske författaren och filmaren Oliver Stone, vars fyra timmar långa intervjuer med Putin visats i Sveriges Television. Han har kritiserats för att vara för vänlig mot Putin och inte komma med besvärliga följdfrågor, men för oss vana vid västliga mediers negativa bild av den ryske presidenten var det en behövlig motvikt.

….till   svenska folket, som nu enligt  SvD/Sifos opinionsundersökning visar ett kraftigt ökat motstånd mot svenskt medlemskap i Nato. I den senaste mätningen säger nu 49 procent av svenskarna nej, 33 procent ja medan 18 procent är osäkra.


….till   Peter Wahlbeck som skriver: ”Det som  hänt i Syrien kommer att gå till världshistorien som en av de mest meningslösa krigen och det mest fruktansvärda som hänt. Hur allt eskalerade från att vara en " Arabisk vår " till 2 fungerande nationalstaters förfall. Syrien och Libyen. Förr eller senare kommer sanningen fram. Varför CIA lade sig i krigen och indirekt gjorde så att IS kunde växa. Och hur Turkiet passade på att både importera olja och sälja material till sk. rebeller och IS. Alla miljoner människor som tvingades fly. Nu betalar EU pengar till Turkiet för att flyktingar inte ska kunna ta sig till Europa. Samtidigt har människosmugglare tagit över Libyen och lurar desperata människor utan ekonomisk framtid från Norra Afrika i gummibåtar. Det bidde ett totalt kaos som fredspristagaren Obamas administration egentligen ligger bakom. Jag tror sanningen kommer att komma fram det gör den alltid.”

….till   USA-senatorn Hiram Johnson som under första världskriget myntade det kända uttrycket: ”Krigets första offer är sanningen”           

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar