söndag, november 6

Välkommen till Tuffs möten !Tuff-kalendarium      nov-dec 2016      
                                Tyresö Ulands- och FredsFörening, Myggdalsv 80,  135 43 Tyresö
       Tel 742 1442 (ordf),  712 2581. Tuffs plusgiro: 16 01 37-6.    Tuffs insamlingskonto: 
       pg 79 36 36 - 2
                                     E-post: tuffmail@spray.se      Hemsida: www.tuff.nu

Torsdag                       Möt författaren av boken ”Desertörerna”
17 nov ”Det är väl fullständigt klart. Ingen ansvarskännande människa kan vara med
kl 19    om galenskapen i Vietnam.” Orden är Craig Andersons. Han var en av de första          i en stor ström amerikanska desertörer som åren 1967–1973 flydde Vietnamkriget för        Sverige, länge det enda land som gav dem asyl. Sammanlagt kom ungefär 800 militärer hit. Inledare för detta Tuff-möte är Johan Erlandson som skrivit boken ”Desertörerna”, där han bland annat berättar om The Intrepid Four, de fyra som         hoppade av kryssaren The Intrepid och liksom flera andra togs om hand av Tuff-         medlemmar. Några av desertörernas värdar kommer till mötet.
            Som vanligt ingår fika, gemyt och debattglädje,
PLATS:         Tuff-lokalen, Myggdalsv. 80

torsdag                                Välkommen till Tuffs styrelsemöte!  
24 nov          Tuffs styrelsemöten är öppna för medlemmar, som där kan vädra sina åsikter, 
 kl 18               deltaga i diskussionerna och ställa frågor. Så hjärtligt välkommen i det tuffa gänget!
PLATS:         Tuff-lokalen Myggdalsv. 80
                     
måndag                         ”Tuffs framtid” -- plus en massa julgodis
5 dec   Tuff fyller faktiskt 50 i februari. Därför är du varmt välkommen på ett möte där det
kl 19    utlovas julgodis i form av frukt, hemlagade karameller, kaffe med doppa, glögg m m. Vi samtalar om Tuff i dag och i framtiden. Vad kan vi göra bättre? Hur behåller vi våra      många medlemmar och hur får vi nya?
PLATS:           Tuff-lokalen , Myggdalvägen 80

            Glöm inte mangogrammen, den perfekta gåvan !
Tuffs mangogram har bidragit till att bland indiska Dharampurs många fattiga byar över 130 000 mangoträd kunnat planteras. Där växer små plantor upp till vackra träd dignande av mangofrukter med massor av A-vitamin, som hjälper mot den nattblindhet som den fattiga befolkningen lidit av.                    
Mangogrammen är ett diplomliknande blad som kan användas för att gratulera eller till minne av någon bortgången. De kan beställas av Tuff eller av Monica Schelin, tel 712 2581. För 100 kr blir det 20 träd, för 200 kr 40 träd osv.

                 Med anledning av den kommande julen försöker vi också trycka upp speciella
                                           jul-mangogram

                     
                 Massor av information om Tuff                      
                                            finns på hemsidan www.tuff.nu och i 
         Radio TUFF, som hörs flera gånger dygnet runt  91,4 MHz
    och närhelst på www.tyresoradion.se, i vars "Arkiv" tidigare Radio Tuff hörs  .          
                 Ett nytt Radio Tuff kommer varannan söndag kl 17 på 91,4 MHz, första gången
                            kl 17 söndagarna 13/11, 27/11, 11/12 osv och sedan 3 ggr per dygn. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar