lördag, november 12

Radio Tuff: Massor av "rosor"!

….till   Strandskolan i Tyresö, som vid sitt Öppet Hus den 27 oktober jobbade in ca 45 000 kr att användas till Tuffs skolprojekt bland fattiga byar i Indien. En beundransvärd insats av personal och elever!!
 ….till   den 9 november men inte 2016 och USA-valet utan 1989, då Berlinmuren öppnades och Tysklands återförening inleddes. 
….till   Aftonbladets Åsa Linderborg, som  under rubriken ”USA:s demokrati är ett skämt” skriver:
”Om man ska bli president i USA krävs i runda slängar en kvarts miljard dollar. Stålarna får man från storbolagen mot löften om omedelbar återbetalning i form av beslut som gynnar bidragsgivarna. Bakom lyckta dörrar gör kandidaten och kapitalen upp politiken för år framöver, men ingen medborgare får veta vad uppgörelserna handlar om. Det enda man med säkerhet förstår, är att det militärindustriella komplexet ges utdelning i form av en eller annan invasion som förespeglar den bevisligen vansinniga idén att demokrati är något som går att exportera till länder som man vill lägga under sig.”

….till           veteranen Pierre Schori, som skriver:
 Bosatt i USA i nästan sex år sedan år 2000 upplevde jag glädjen över att Busheran var över, en regim som gav oss det illegala Irakkriget med sin draksådd av IS. I stället valde det löftesfyllda och spännande Amerika, som jag drömde om som ung och alltjämt gillar, Barack Obama, son till en afrikan. Men samtidigt förskräcktes jag av den mänskliga misären mitt i välståndet, av den invaderande kommersialismen och den våldsbejakande ”kulturen” inom högerextrema radioshower och tv-kanaler, förstärkt av nätets genomslagskraft……I dag, dagen efter valet, gör jag följande reflektioner: Det är egendomligt och farligt att världens starkaste nation/militärmakt producerar två så impopulära presidentkandidater….. Det säger också en del om makthavarnas problem och försyndelser när Hillary i ett av sina sista valtal proklamerade att ´vill ni ha ett land där man har råd med högre studier, ska ni rösta på mig. Varför har politikerna i världens rikaste land inte redan genomfört detta, undrade säkert många.”

….till   Sören Sommeiius. som i sin blogg www.nyakulturen.se skriver om det amerikanska valet:
Ur svenskt perspektiv finns det kanske mitt i allt elände en positiv aspekt. Kommer Sverige att kunna gå med i Nato med Donald Trump som USA:s president? Borgerliga partier har uttalat ambitionen att om så behövs med enkel riksdagsmajoritet ansluta Sverige till Nato under nästa mandatperiod, trots att det finns en klar folklig majoritet mot något sådant. Frågan om Natomedlemskap kan bli en valfråga 2018. Militäralliansen Nato bygger ytterst på amerikansk militärmakt och på möjligheten att använda kärnvapen. Enligt femte paragrafen i Natostadgan förpliktigar sig alla länder att försvara andra angripna Natoländer. Som Natoland måste Sverige avtalsenligt delta i Trumps krig när Nato är involverat. Ska svenska soldater kommenderas ut för att ´bomba skiten ur IS´ ”?

….till   liberalen och före detta chefredaktören för Västerbottens-Kuriren Olof Kleberg som 1/11 skriver följande under rubriken: ”Risk för DN:s trovärdighet”

I den svenska diskussionen om synen på Ryssland finns det en krets av svenska apologeter för Putin. De utgör ”Putins svenska brigad´ eller åtminstone en ”stödbataljon (alltså en form av femtekolonnare). Oerhört alarmerande, eller hur? Särskilt som denna analys framförs av Dagens Nyheter, Sveriges största liberala tidning som deklarerar sig stå för ”en humanistisk upplysningstradition” och för tolerans och demokrati.

 Främst bland dessa ”apologeter” (upphetsade religiösa agitatorer) framhävs Sven Hirdman, tidigare ambassadör i Moskva under tio år, och Hans Blix, tidigare liberal utrikesminister, chef för FN:s Irakinspektion fram till USA:s invasion 2003, en av vårt lands skickligaste utrikesanalytiker. De sägs mena att hotet från Ryssland ”bara beror på att landet känner sig provocerat av väst”.

Enligt DN, alltså. Själva säger de något annat.  Saken blir än värre genom att tidningen på nyhetsplats har bestämt sig för att framhäva rysk upprustning och möjliga ryska hot men tona ner västlig upprustning. Reportern Mikael Holmström har välinformerade militärkällor som han flitigt utnyttjar. Problemet, menar jag, är att även bra källor kan vara ensidiga och att tidningens urval av nyheter blir så inriktat på ryskt hot.

Situationen kring Östersjön är allvarlig, spänningen har ökat, misstron mellan Ryssland och Nato stärks stegvis. Enligt min mening har Putinregimen mycket stor skuld, främst genom att annektera Krim och starta krig genom ombud i östra Ukraina. Därmed bröts den nära 40 år gamla överenskommelsen om att europeiska gränser ska respekteras.

Men upprustningen av ryska robotsystem och korvetter i Kaliningrad har gått hand i hand med Natos placering av fyra bataljoner i Baltikum och Polen. Redan före Krim var det klart att USA skulle placera antimissilsystem i Polen – mot Iran, sas det. Men vem ska det användas emot nu efter att Iran gått med på att stoppa kärnvapenutvecklingen? Man kan förstå att Ryssland oroas
.
USA och Nato har förstärkt spänningsnivån. Det måste man inse även om Rysslands Krimaktion är huvudorsaken. Särskilt allvarligt är att Ryssland uttryckligen använder kärnvapen i sin planering (det gör Nato också men mindre bestämt). I motsats till under kalla kriget är det nämligen nu Natosidan som har de starkaste konventionella styrkorna – detta uppväger Ryssland med kärnvapen (som Nato gjorde under kalla kriget).

Man får inte glömma dagens ojämna styrkeförhållanden: USA:s militärbudget är kring 600 miljarder dollar – Rysslands (trots upprustning) kring 80 miljarder. England och Frankrike ligger båda kring 60 miljarder.

Vad Sverige skulle behöva är en omfattande säkerhetspolitisk debatt som inriktar sig på åtgärder för avspänning, förtroendeskapande och dialog. Det är sådant Tyskland försöker liksom samarbetsorganisationen OSSE. Men Sveriges regering är passiv, de borgerliga helt upptagna av Rysslandshotet. Även med en motbjudande regim bör en småstat som Sverige ha kontakter. Ensidig inriktning på hot och rädsla leder bort från lösningar.”
OLOF KLEBERG

….till   fredsaktivisten från Nässjö Farshid Ardabili-Farshi , som skriver: ”Bojkotta och avbryt all kontakt med Saudiarabien, NU!!! All sorts kontakt med Saudiarabien och liknande länder, är ett hån mot respekten för mänskliga rättigheter, medgivning av orätter mot folk och medhjälp till instabilitet i världen!!! Avbryt all kontakt med denna och andra diktaturer!!! ”

….till   Gunilla von Hall, som i Svenska Dagbladet skriver under den ironiska rubriken: ”Saudiarabien ska värna mänskliga rättigheter i FN”. Hon säger bl a: 

”Saudiarabien, Kina, Egypten, Kuba och Irak valdes på fredagen in i FN:s råd för mänskliga rättigheter. Ja, du läste rätt. Dessa länder tillhör nu skaran av länder som ska värna om mänskliga rättigheter, respekt för internationell humanitär lag samt motverka att krigsbrott begås i världen.

 Det skulle kunna vara en ironisk show för att belysa människorättsbrott av några av världens mesta förtryckarstater. Men icke. Detta är fullt allvar, och en realitet vi måste leva med under de närmaste tre åren. Beslutet är fattat av inga mindre än de 193 medlemmarna i FN:s generalförsamling, så det blir lite svårt att komma runt.
Men hur tänker man egentligen ? Det kan väl inte vara okänt vad Saudiarabien sysslar med i Jemen och inom landets egna gränser. Den saudiledda koalitionen med nio arabländer, USA och Storbritannien ligger bakom ofattbart brutala attacker mot civila sedan kriget började i mars 2015.
Koalitionen ansvarar för över 60 olagliga attacker mot skolor, marknader, sjukhus och bröllop i Jemen under de senaste 19 månaderna. Krigsbrott med andra ord. Mellan mars 2015 och oktober 2016 har 4 125 civila dödats i Jemen – majoriteten i bombningar av den saudiledda koalitionen, konstaterar FN. För att vara mer exakt: 60 procent.
Till denna lista kan läggas en hårresande saudiledd attack mot en begravning i huvudstaden Sanaa den 8 oktober – en bombning som bara kan beskrivas som krigsbrott. Minst 100 människor dödades och över 500 skadades. Platsen förvandlades till ett rykande inferno med förkolnade kroppar som inte ens kunde identifieras.”
….till   Rädda barnen, som nu kräver att våld mot barn skall förbjudas i hela världen. De påpekar att 90 procent av världens barn växer upp i ett land som saknar lagar som helt förbjuder våld mot barn. Sedan vi var med om att göra Sverige till första landet i världen med en lag mot fysisk bestraffning av barn, har vi fortsatt kämpa för liknande lagar i resten av världen. Hittills har vi lyckats i 50 länder! Men det är 145 kvar. Rädda barnen uppmanar alla att stå upp för alla barns rätt till en trygg uppväxt, fri från våld hemma och i skolan.
….till   dokumentären Shadow World som i början på november sändes på SvT. Den visade den internationella  vapenindustrins ödesdigra makt och hängde ut
Blair, Bush, Obama, Clinton, saudiska prinsar och andra mäktiga inblandade.

….till   den nederländske journalisten Joris Luyendijk som i DN skriver:        ”På så många viktiga områden, vare sig det gäller klimatförändringar, integritet eller flyktingar, övertygar Tyskland. De ifrågasatte också den illegala och nästan kriminellt uselt planerade Irakinvasionen och vägrade ta del i debaclet i Libyen. Det fanns en tid när USA var den demokratiska världens moraliska ledare; ett självsäkert, utblickande och pulserande samhälle som respekterade de mänskliga rättigheterna. Ett levande exempel på att demokratin är överlägsen alla andra politiska system. Dessvärre har valet av Trump släckt alla dessa hoppingivande bilder. För demokrater i västvärlden är Berlin numera det nya New York.”
….till   Finlands förra president Tarja Halonen, som på ett möte i Ryssland tillsammans med bland annat Vladimir Putin, Österrikes förre president Heinz Fischer och Sydafrikas tidigare president Thabo Mbeki uttryckte en förhoppning att öka samarbetet med Rysslands president Vladimir Putin för att göra världen säkrare och mindre dyster i framtiden.
….till   det intressanta Tuff-mötet på torsdag den 17 november kl 19i Tuff-lokalen, Myggdalsvägen 80. Då inleder Johan Erlandsson, författare av den nyutkomna boken ”Legionärerna” om de många amerikanska killar som vägrade att delta i Vietnamkriget och flydde till Sverige. Flera togs om hand av Tuff-medlemmar.

(Hörs på RadioTuff 91,4 MHz och på www.tyresoradion.se från den 13/11)  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar