fredag, november 4

TUFF-bladet nov-dec 2016

        Tyresö Ulands- och FredsFörening,
            Myggdalsv 80,  135 43 Tyresö
            Tel 742 1442 (ordf),  712 2581.
            Tuffs plusgiro: 16 01 37-6.
        Insamlingskonto: pg 79 36 36 - 2
             E-post: tuffmail@spray.se     
              Hemsida: www.tuff.nu
      Bravo Strandskolan!
Strandskolan är bland de skolor som stöder Tuffs Indienprojekt bland fattiga indiska barn. Den 27 okt hade skolan sitt  traditionella Öppet Hus. Då sålde man olika elevjobb, bjöd på mat och fika samt uppträdanden och andra trevliga attraktioner. Avkastningen är inte färdigräknad ännu men lär uppgå till ca 45 000 kr. Väldigt bra jobbat av duktiga och engagerade  elever och lärare, typ Mia Tranehed som besökt och blivit imponerad av projekten i Indien .

 De fattigaste av de fattiga
Under ett kvartsekel har Tuff stött verksamhet i Dharampur, ett bergigt område med tribals, som är den tidigare så försummade ursprungs-befolkningen i den indiska delstaten Gujarat.  Där har med pengar från Tuff ibland de många fattiga byarna byggts många skolor men också brunnar och andra förbättringar har tillkommit. De senaste åren har välbeställda indier blivit så imponerade av projekten att de stöder projekten med pengar så att Tuffs bistånd inskränkt sig till ca 200 000 kr per år . Också i år beräknar Tuff med att skicka ca 200 000 kr.

  De nyttiga mangoträden
Tidigare var nattblindhet vanlig bland de fattiga i Dharampur. Nu har över 130 000 mangoträd planterats. De är vackra träd, dignande av läckra frukter med massor av A-vitamn mot nattblindhet. I flera år har Tuff sålt mangogram, den perfekta presenten som bidragit till de många mangoträden. De finns för att gratulera eller för att hedra minnet av någon bortgången. Kan beställas av Monica Schelin, tel 712 2581 eller  på, e-post: monica.schelin@brevet.nu

   Nu finns julmangogram !
Mangogram en vettig julklapp som nu också finns som speciella julmangogram, som också kan användas som julhälsning. Kan beställas av Sylvia Ljungdahl, tel 742 1442,  på e-post: sylvia.ljungdahl@telia.com

Vartenda öre till ändamålet Eftersom alla i Tuff och Radio Tuff jobbar utan ett öre i ersättning går varje insamlad krona oavkortad till ändamålet i Indien, Kongo eller  andra biståndsländer. Tuff spär rentav ofta på med pengar ur egen kassa. Det är unikt och innebär en garanti för dem som sätter in medel på Tuffs insamlingskonto pg 79 36 36 - 2      
 20000 kr till skolan i Kongo
Tuff hjälpte härom året till med över 100 000 kr att bygga en skola för fattiga barn i Kongo. Den skolan har nu 245 elever i grundskola och 180 elever på gymnasiet. Lärarlönerna är låga i jämförelse med svenska löner. Nyligen  gav vi 20 000 kr till löner utöver de 50 000 kr för samma ändamål vi tidigare  i år  bidragit med. Miza Landström, Tyresöbo med kongolesiska rötter, är initiativtagare till projektet och har uttryckt sin stora tacksamhet.

Besök gärna TUFF-lokalen!
Vår egna lokal finns på nedre botten i ett av hyreshusen på Myggdalsvägen. Där anordnas många intressanta möten men antalet besökare är numera mycket mindre än förr. Det är en allmän trend bland alla föreningar men Tuff envisas med sina möten i den gamla stolta folkrörelsens anda. Torsdag den 17 november kommer Jonas Erlandsson till Myggdalsvägen 80 för att inleda ett möte om sin bok ”Desertörerna”. Den handlar om de många unga amerikaner som vägrade vara med i Vietnamkriget och flydde till Sverige. Hos många Tuff-medlemmar bodde amerikanska desertörer. (Se Tuff kalendariet!)

      Kolla www.tuff.nu
Tuffs hemsida uppdateras kontinuerligt och innehåller mycken information. Den har fått en hel del beröm för sina många olika inslag.

   Lyssna på Radio Tuff
Sedan 1985 har Radio Tuff hörts varje vecka, sannolikt ett rekord för frivillig radio. Det är den tuffa oberoende radion, men i varje sändning  innehåller den alltid ”rosor”, alltså beröm av några som sagt eller gjort något bra. Den hörs lokalt på 91,4 MHz men lättast att genast få in den är dock på webben www.tyresoradion.se . Programledare: Åke Sandin & Monica Schelin.

    Läs- och juklappstips
Två böcker, som varmt rekommenderas: Johan Erlandsson: ”Desertörerna” (se ovan)

Mathias Mossberg: ”I mörka vatten. Hur  folket fördes bakom ljuset i ubåtsfrågan.”

Båda dessa böcker finns att skaffa genom att ringa Åke Sandin, tel 712 4463
-------------------------------------------------------------------------------
Bli medlem i det frivilligt kämpande Tyresö Ulands- och Fredsförening (TUFF) !
Snälla, sätt in 200 kr på Tuffs plusgiro 16 01 37 - 6

.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar