söndag, november 13

Lockande möten torsdag den 17 nov kl 19

”Det är väl fullständigt klart. Ingen ansvarskännande människa kan vara med
 om galenskapen i Vietnam.”

Orden är Craig Andersons. Han var en av de första i en stor ström amerikanska desertörer som åren 1967–1973 flydde från Vietnamkriget till Sverige, länge det enda land som gav dem asyl. Sammanlagt kom ungefär 800 militärer hit.

Inledare för detta Tuff-möte är Johan Erlandson som skrivit boken ”Desertörerna”, där han bland annat berättar om The Intrepid Four, de fyra som hoppade av kryssaren The Intrepid och liksom flera andra togs om hand av Tuff-medlemmar.

Några av desertörernas värdar kommer till mötet. Som vanligt ingår fika, gemyt och debattglädje.

PLATS:          Tuff-lokalen, Myggdalsv. 80

Fredsrörelsen på Orust
Samma kväll äger ett annat lockande fredsmöte rum, men det är många mil från Tyresö, nämligen på västkusten. Det är den beundransvärda Fredsrörelsen på Orust som anordnar det. De skriver:

”Nyss var påven i Lund och gjorde intryck med vackra ord om försoning och samarbete mellan katoliker och protestanter.

Fredsrörelsen på Orust tar de goda tankarna ett snäpp längre och inbjuder
företrädare för Kristendom, Judendom och Islam, alla tre med gemensamma rötter.

Hur förvaltar de sitt kärleks- och fredsbudskap idag? Och hur hjälper de varandra?
Välkommen till samtal med ANNA KARIN HAMMAR, stiftsadjunkt i Svenska kyrkan JAN HJÄRPE, professor emeritus i islamologi BENJAMIN GERBER, församlingspedagog i Judiska församlingar Moderator EVERT SVENSSON, socialdemokrat för Tro och Solidaritet.”

Det är verkligen ett lockande ämne att få höra om hur experter på olika religioner kan förklara att så många krig ges religiösa motiveringar trots alla förbud mot att dräpa männsikor

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar