fredag, juni 10

"ROSOR" från RADIO TUFF (nr 1416) från 12/6 ..... till

….till   boxningslegenden Mohammad Ali, som avled den 4 juni. Han fråntogs sin mästartitel, när han vägrade att delta i USA:s krig i Vietnam. Hans motivering löd:
”Skjuta dem för vad? De har aldrig kallat mig nigger. De har aldrig lynchat mig. De har aldrig skickat hundar efter mig. De har aldrig våldtagit min mamma. Hur ska jag kunna skjuta dessa stackars människor?”
Sa alltså Mohammad Ali och tillade:
”Varför skulle de tvinga mig att ta på en uniform och resa hemifrån för att släppa bomber och kulor på bruna människor i Vietnam. Nej, jag tänker inte resa hemifrån för att hjälpa till att mörda och bränna ihjäl en annan fattig nation”
Under Vietnamkriget dödades uppåt 2 000 000 vietnameser och över 50 000 amerikaner.
....till    Michail Gorbatjov, vars politik var avgörande för enormt viktiga händelser för ett kvartsekel sedan: Berlinmurens fall, det kalla krigets slut och Sovjetunionens upplösning. Hans insatser gjorde att han rättvist fick Nobels fredspris 1990. Han är 85 år men förvägras nu inresa i Ukraina, där regeringen rensar ut allt som har med Ryssland att göra. Anledningen till att Gorbatjov inte får inresetillstånd till Ukraina är att han på tal om Krim sagt att han liksom Putin –som han annars kritiserar -- skulle ha återbördat halvön till Ryssland. Hans motivering var:

”Jag respekterar alltid folkets vilja och de flesta i Krim ville återförenas med Ryssland”

Gorbatjov syftar på att en majoritet på Krim enligt oberoende enkäter välkomnat att få tillhöra Ryssland.
(Se också den tidigare kulturchefen på Helsingborgs Dagblad Sören Sommelius i hans  blogg www.nyakultursoren.se )
 ….till  Aftonbladets Åsa Linderborg, som erinrar om USA:s militära styrka och bland annat skriver:
”USA har 700–800 militärbaser utanför eget territorium, utspridda i alla världsdelar. Ryssland har en bas på Krim, nån mindre på Syriens kust, möjligen nån enstaka i Kazakstan. Man samarbetar även med Vitryssland. Det är allt. Och  det är en gigantisk skillnad. Sanningen är ju att Ryssland, även efter de senaste årens upprustning, är en militär dvärg jämfört med USA. Tanken att den ryska statsledningen – av någon outgrundlig anledning – skulle genomföra ett isolerat angrepp mot det alliansfria Sverige är helt enkelt inte seriös. Ingen säkerhetspolitisk bedömare tror på ett sådant scenario.”

….till   Svenska Dagbladets Jonas Gummesson som intervjuat den ryske generalen Evgenij Buzjinskij, som anser att Nato provocerar Ryssland. Han nämner att Nato nu under juni genomför tre militära övningar samtidigt, med sammanlagt 40000 soldater. De är Anakonda i Polen, Saber Strike i Baltikum och Baltops i Finland, Sverige och Polen, där svenska soldater deltar. Buzhinsky anser också att det bara är tomt prat att Ryssland skulle utgöra ett militärt hot mot Baltikum, eller för den delen mot Sverige och Finland. Han säger:

”Det är paranoia. Men det är svårt att övertyga människor som har paranoia och fobier. Nej. Vi är inte galna. Putin är inte galen. Den ryska regeringen är inte galen. En attack på ett Natoland kan leda till kärnvapenkrig.”
….till   Jan Guillou, som (28/5) i AB skriver under rubriken ”Vad skulle Ryssland tjäna på att anfalla Sverige?”   Hans inledning lyder:
Nato­anhängarna hotar ohederligt med ett ryskt anfall, men syftet med ett medlemskap är att knyta Sveriges utrikespolitik närmare USA:s. Det skulle i värsta fall kunna bli med Donald Trump som amerikansk överbefälhavare.Ännu har ingen av våra liberala förespråkare för en svensk anslutning till Nato lyckats förklara varför Ryssland skulle anfalla Sverige. Trots att just det hotet är deras huvudargument.Det ryska anfallet kan till och med förväntas ’inom några år’, hotade den svenska arméchefen generallöjtnant Brännström för bara ett halvår sen. Liberala ledarskribenter och deras inhyrda militärkolumnister applåderade.”

….till   Per Gahrton, miljöpartiets grundare, som uttryckt sin motvilja mot behandlingen av de miljöpartister som röstade mot värdlandsavtalet i riksdagen. Avtalet är mot partiets grundläggande fredspolitiska värderingar, anser han

….till   Diana Johnstone, som skrev den uppmärksammade boken Dårarnas korståg. Jugoslavien, Nato och västliga villfarelse”. Hon ger nu ut boken ”Queen of Chaos”. Den handlar om Hillary Clinton som avslöjas som en inbiten stödjare av den amerikanska militären. Hon stöder det militär-industriella komplexet, som behöver hålla det amerikanska folket i skräck för allehanda ”hot” för att förslösa nationens tillgångar på vapen.

….till   den världskände australienske journalisten John Pilger, som också varnar för presidentkandidaten Hillary Clinton. Han skriver I Counterpunch bland annat:

Clintons presidentvalskampanj har fått pengar från alla utom ett av världens tio största vapenföretag. Ingen annan kandidat kommer nära.”

Pilger är inte heller imponerad av Barack Obama, om vilken han skriver:

”Under 2009 lovade Obama att hjälpa till att ’befria världen från kärnvapen’ och tilldelades Nobels fredspris. Ingen amerikansk president har byggt mer kärnvapen än Obama. Han ’moderniserar’ USA:s domedagsarsenal, inklusive ett nytt mini-kärnvapen, vars storlek och ’smarta’ teknik gör att dess användning ’inte längre är otänkbar’, säger en ledande general.”

….till           Obamas förre justitieminister Eric Holden, som nu berömmer visselblåsaren Edward Snowden för att han gjorde en god gärning, när han i allmänhetens tjänst läckte informationen om amerikanska NSA:s massavlyssning. Snowden åtnjuter politisk asyl i Ryssland undan ett minst 30-årigt fängelsestraff i USA. USA gick till och med så långt att man tvingade flera europeiska länder att stänga sitt luftrum för ett plan där Bolivias president Evo Morales färdades. Planet fick landa i Wien där det genomsöktes för att säkerställa att Edward Snowden inte befann sig ombord.

....till    Erni och Ola Friholt, som i Fria Tidningen (8/6) beklagar att värdlandsavtalet godkändes av riksdagen. De skriver:
”Avtalet permanentar flera gånger årligen återkommande militärmanövrer i stora delar av vårt lands luftrum på landytan och i territorialvattnen. Sverige bekostar nödvändig infrastruktur.”  

De skriver också: ”Regeringen väljer att betala och samarbeta med ’de stora grabbarna’, de som i Serbien, Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien, Jemen och Somalia med militära konventionella ’insatser’ dödat över två miljoner människor på femton år och skadat ännu flera.”

….till   Norman Finkelstein, amerikansk akademiker med judiska föräldrar: Pappan var överlevande från både Warszawas getto och koncentrationslägret Auschwitz, mamman överlevde Maidaneks otäcka läger och två tvångsarbetsläger. Norman Finkelstein har bland annat skrivit boken ”The Holocaust Industry”, på svenska ”Förintelseindustrin”, och engagerat sig för palestiniernas situation. I dag säger han:  
”Varför skulle dessa palestinier som har levat i Jerusalem i hundratals år bli fördrivna från sina hem så att judar från Brooklyn kan bo i dem?”  
….till   ambassadören Mathias Mossberg, vars bok ”I mörka vatten” med undertiteln ”Hur svenska folket fördes bakom ljuset i ubåtsfrågan” nu kommit ut igen i ny utökad upplaga. Mossberg var huvudsekreterare i 2001 år ubåtsutredning och avfärdar den svenska ubåtshysterin under 80-talet bland annat med att Natoubåtar var inblandade. Tillsammans med den norske amiralen Jacob Börresen framträdde han på ett offentligt möte i ABF-Stockholm. Om de senaste två årens påstådda ”ubåtar” hörs Mossberg om en stund i detta Radio TUFF.
Mossbergs och Börresens tal i ABF hörs på  https://youtu.be/iB3BkuL7ZV0
(Hans bok har givits ut på Karneval förlag och kostar bara 49 kr. Finns att köpa från TUFF genom att ringa Åke Sandin, tel 712 4463.)

….till   släktingarna till Sylvia Ljungdahl, i förra Radio Tuff kallad ”TUFFs älskade ordförande”, vilka ställde till med ett beundransvärt kalas för Sylvia när hon fyllde 80.

….till   TUFFs indiske partner Bhikhu Vyas, som nu hjärtligt tackar Kumla skola för deras uppåt 70 000 kr från sitt dagsverke. Han nämner att skolan i många år givit stora bidrag till utvecklingen av skolorna bland Dharampurs många fattiga. Årets bidrag räcker till att i skolan Vanachai för 60 elever får löner till två lärare, skolmat, skolböcker, datorer, skoluniformer med mera.


….till   alla solidariska människor som ansluter sig till TUFF genom att på Tuffs plusgiro 16 01 37 - 6 sätta in 200 kr (för enskild) plus 80 kr (för familjemedlem).

(Radio Tuff hörs på www.tyresoradion.se )

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar