söndag, juni 12

Moderna krig är ju "folkmord"

Olika dödstal för armenier
Flera länder har förklarat det turkiska dödandet av armenier under första världskriget som folkmord. Förra veckan beslöt också den den tyska förbundsdagen att förklara det som folkmord. Reaktionerna från Turkiet blev inte nådiga. Landet kallade hem sin ambassadör och protesterade.

Det som inte uppmärksammats värst mycket är att Turkiet för hundra år sedan var med i första världskriget. Som motståndare hade landet också det kristna tsarryska Ryssland. Därför blev de kristna minoriteterna i Turkiet misstänkta att vara någon slags femtekolonn och i alla krig är dessa beskyllningar ödesdigra. En annan turkisk minoritet, kurderna, deltog aktivt i förföljelserna mot armenier och assyrier.

I Turkiet är man provocerad av att bli anklagad för folkmord och väljer i stället att nu fira 100-årsminnet av det blodiga slaget vid Gallipoli, då turkarna slog tillbaka ett brittiskt och franskt invasionsförsök, som den dåvarande marinministern Winston Churchill tagit initiativet till. 131 000 soldater lär ha stupat och minst lika många sårats.

Armenierna påstår att ca en och en halv miljon dödades av turkarna, som å sin sida decimerar antalet döda armenier till ca 400 000. De menar också att de flesta armenier dog i strid eller av svält och sjukdomar.

”Förnekarna” lever farligt
Flera folk håller sig med offermyter, alltså berättelser som nästan fått religiös status.  De handlar om det egna folkets lidanden, innehåller alltid en kärna av sanning men ofta också stora överdrifter, främst om antalet offer, och en oförsonlig demonisering av gärningsmännen och deras folkgrupp.

Ve den som ifrågasätter någon del av myterna! Han anklagas genast för att ”förneka” alla grymheterna. ”Förnekelse” är ju ett typiskt begrepp från inkvisitionens tid, fastän det då kallades för kätteri. Man behövde inte alls vara antikristlig, bara i någon detalj ha en annan uppfattning än det katolska etablissemanget för att hamna i tortyrkamrarna och på kättarbålen.

Frankrike hotar med fängelsestraff för dem som ”förnekar” folkmordet på armenierna

Det finns andra metoder att straffa avvikare. För tio år sen intervjuade jag på www.tyresoradion.se  Jonas Linderholm, gymnasielärare i Södertälje. Han hade hamnat i blåsväder för en uppsats om assyriernas öde 1915 i Turkiet. Själva säger de att en halv miljon av dem då dödades av turkarna. Linderholm fann, att enligt folkräkningar 1914 fanns det bara 200 000 assyrier i Turkiet. Han menade också att många assyrier hade dött av svält och umbäranden under flykt. Han reducerade mytens halva miljon dödade till en tiondel, om jag minns rätt.

Det skulle han inte ha gjort. Assyriska föreningar i Södertälje och på riksplanet larmade om att han var historieförfalskare – ett ord som med mediernas hjälp fått stor sprängkraft — och att han hade kränkt sina assyriska elever. Därför krävde de hans avgång i lärarbristens Södertälje. Diverse politiker ojade sig trendriktigt men jag vill minnas att han klarade sig.

Västliga stater slipper anklagas för ”folkmord”
De västliga kolonialisternas härjningar i Indien, Kongo och Nordafrika med flera platser kostade många miljoner infödda livet. Utrotningen av Amerikas indianer likaså. Här talas det dock aldrig om ”folkmord”.

Inte heller får flygbombningarna de senaste decennierna denna beteckning, trots att de i Vietnam och under andra världskriget dödade miljoner civila. Bara i Tyskland dödades ca 70 000 barn och minst lika många fick fysiska eller psykiska skador. Och förutom Hiroshima och Nagasaki lades många japanska städer i ruiner, till exempel Tokyo som i mars 1945 bombades med brandbomber, så att ca 100 000 civila dog och ca en miljon förlorade sina hem.

SLUTSATS: KRIG ÄR JU FOLKMORD
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar