torsdag, oktober 26

Rosor med taggar

”ROSOR” från RADIO TUFF (1452) den 29/10 till ….

….till   tidningen Tyresö Nyheter, som delas ut till alla kommunens hushåll. Den innehåller nästan inga annonser utan är fylld med läsvärda artiklar. Det beror på att den produceras nästan helt ideellt och distribueras av frivilliga.

I senaste numret finns en hel sida under den vitsiga rubriken ”Vägen in kan vara TUFF”. Den handlar om de onsdagsträffar som Tyresö Ulands- och Fredsförening ordnar för nyanlända flyktingar från fjärran länder.

I samma nummer finns en artikel om Tyresö tjejjour, som nu arbetar frivilligt med att tala om sexövergrepp med Tyresös elever, och en artikel om den humanitära katastrofen i Jemen, som sedan två och ett halvt år är drabbat av Saudiarabiens hänsynslösa bombningar och där koleran tar tusentals liv. Det finns också en notis i tidningen om Radio Tuff.

….till   minnet av Helga Henschen, som med anledning att hon skulle ha fyllt 100 i år ägnas en utställning på Thielska galleriet och en biografi skriven av Birgitta Holm. Henschen var fredsaktiv med sin tecknade specialfigur Rebella som fick säga många kloka och ironiska ord, till exempel:
-- Tänk att vi i Lottarörelsen får lika mycket pengar av staten varje månad som alla fredsorganisationerna tillsammans fått på 90 år!
-- Tänk inte så mycket Frida lilla, koka kaffe!

 ….till  rörelsen Nej till Nato, som på sina flygblad skriver: ”Nato är en kärnvapenallians med kärnvapen som förstahandsinsats. Som medlem i en kärn-
vapenallians riskerar Sverige att bli mål för bl a kärnvapen. Vår neutralitet har tjänat oss väl och bevarat freden under 200 år. Det neutrala Sverige och Finland har fungerat som en buffertzon mellan Nato och Ryssland”
 Och på flygbladet finns uppmaningen: ”Du behövs i kampen för ett alliansfritt och kärnvapenfritt Sverige. För fred och säkerhet. Kom med oss och hjälp oss i det arbetet !!!”

….till   Sören Sommelius som på sin läsvärda blogg www.nyakultursoren.se skriver:   ”Sverige har inte ratificerat den FN-konvention om förbud mot kärnvapen som nyligen antogs av 122 länder i FN:s generalförsamling. Mer än hälften av jordens länder vill att innehav och hantering av kärnvapen som andra massförstörelsevapen ska vara otillåtet. Efter ett obehagligt hot från Trumps extreme försvarsminister James Mad Dog Matthis, med ett kusligt förflutet under Irakkriget, backade den svenska regeringen. Frågan om svenskt undertecknande ska utredas – och utredningen kommer inte vara klar förrän om ett drygt år, efter det då stundande svenska valet. Styr Trumps ministrar svensk utrikespolitik? Det kan förefalla så.”

….till   Sipri, Stockholms internationella Fredsforskningsinstitut, som håller reda på de enorma rustningarna i världen: Den i särklass mest rustade makten i världen är USA, som ger omkring 700 miljarder dollar (ca 6 000 miljarder kr) per år till sin krigsmakt. Det är något mer än vad de sju näst mest rustade länderna tillsammans satsar på vapen. Dessa sju är Kina, Saudiarabien, Ryssland, Frankrike, Storbritannien, Indien och Tyskland.
USA:s militärbudget är ca tio gånger större än Rysslands.

….till    professor Anders Romelsjö, som på sin blogg www.jinge.se påstår att USA sätter nya rekord genom att fälla över 26 000 bomber 2016 utan krigsförklaring. Det sista året (2016) med Obama som president, fällde USA 26 117 bomber i sju länder. De flesta bomberna -24 287 – fälldes i Irak och Syrien. Medan USA:s andel av bombangreppen var 67 % i Irak så var den 96 % i Syrien.

….till   Dagens Nyheters Erik Ohlsson , som redan i rubriken skriver att ”Raqqa blev ruinstad vid befrielsen”. Raqqa var den syriska stad som i några år behärskades av IS men nyligen befriades från dessa ”terrorister” genom USA-koalitionens luftbombardemang. I Ohlssons artikel (24/10) står det bland annat: ”Kritiker inom och utom USA pekar dock på det ökade antalet döda civila  –- uppemot 16 000 enligt organisationen Antiwars – och det faktum att 80 procent av Raqqa beräknas vara totalförstört.”

….till   den finländske översten Pekka Visuri som skriver om säkerhetsläget i Östersjön, att Rysslands Östersjöflotta 1991 bestod av  cirka 40 ubåtar, 5 kryssare, 5 jagare, 29 fregatter och cirka 300 mindre farkoster. Men 2016 hade man nedrustat och hade bara 1 ubåt, 8 jagare eller fregatter i Östersjön. Som jämförelse kan nämnas att det i Östersjön år 2016 på västsidan fanns 16 ubåtar och cirka 30 stora ytfarkoster (jagare eller fregatter).
….till   den grävande journalisten Glenn Greenwald, som 2013 i The Guardian avslöjade omfattningen av amerikanska National Security Agencys massövervakning av elektroniska kommunikationer. Han byggde då på dokument från visselblåsaren Edward Snowden.  Nu skriver han, att det är känt faktum att den saudiska bombkampanjen är brutal och urskillningslös och stöds av USA:s och Storbritanniens agerande. Han skriver:    Från starten av den avskyvärda saudiska bombkampanjen mot Jemen har USA och UK spelat aktiva och vitala roller för att kunna bistå i slakten. De saudiska grymheterna vore ogenomförbara utan deras ständiga och aggressiva stöd.”
….till   den i medierna ökade uppmärksamheten om jemeniternas svåra lidande. Både på radion och televisionen har det nu kommit rapporter om detta. En FN-expert ansåg att i Jemen hände världens värsta humanitära kris. Från Röda korset befarade man att innan årets slut kan en miljon jemeniter ha drabbats av kolera.
….till   TUFF, som den 26 oktober hade ett offentligt möte om katastrofen i Jemen med ordföranden i Jemensolidaritet Roland Hedayat som inledare.

(Radio Tuff hörs på www.tyresoradion.se )

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar