torsdag, maj 10

TUFF tuffar på


      TUFF -kalendarium maj-juni 2018

                                Tyresö Ulands- och FredsFörening, Myggdalsv 80,  135 43 Tyresö
          Tel 070-876 43 73, 712 4463  . Tuffs plusgiro: 16 01 37-6.    Tuffs insamlingskonto: pg 79 36 36 - 2
                                     E-post: kontakt@tuff.nu            Hemsida: www.tuff.nu

Onsdagar                                       Nyanländas integration
Kl 18-20           Sedan i höstas har på onsdagskvällar Tuffs integrationsprojekt pågått med ett        antal unga människor från Etiopien, Eritrea, Syrien och Afghanistan. De lär sig            tillsamman med folk från Tuff svenska och svenska seder och bruk. De träffas i   Tuff-lokalen, Myggdalsvägen 80. Fokus ligger på språkutveckling och kunskap           om det svenska samhället. Under våren har vi gått igenom hur Sverige styrs          och vilka partier som finns representerade i riksdagen samt kikat på sakfrågor som är aktuella inför valet i september. Nu ska vi göra en del utflykter. På    planeringen står guidning i Gamla stan, båttur runt i skärgården och ev ett         besök i riksdagshuset.  De nyanlända bjuds på kaffe med rikligt tilltugg. Det             kostar pengar, så bidrag är välkomnas på TUFFs plusgiro 160137- 6.  Märk   insättningen med ”nyanlända” !         

Tisdag                                Öppet styrelsemöte
29 maj Tuffs styrelsemöten är öppna för alla medlemmar att delta i. Efter mötet blir det kl 18           fika och umgänge.
PLATS:           TUFF-lokalen, Myggdalsvägen 80, nb.

Tisdag             Palestiniernas situation
5 juni    Kerstin Jonsson har levt som s k följeslagare i en palestinsk by. Hon kommer kl 19         i ord och bild att ge oss direktinformation om hur det är att leva under       ockupation på Västbanken. Sedan år 2002 har Kyrkans världsråd sänt ut cirka      300 svenskar i syfte att genom sin icke-våldsliga närvaro kunna ge hopp och     stöd åt människor att verka för fred och försoning
PLATS:         TUFF-lokalen Myggdalsvägen 80 nb.

tisdag                                Kumla skolas festival
5 juni    Elever och personal på Kumla skola fortsätter sin stolta och oavbrutna tradition av
kl 15-18            dagsverken som de startade 1968. 50-årsjubileum i år alltså! De bjuder in föräldrar,   släkt och vänner – och andra solidariska människor - för att dra in pengar till          systerskolorna i Dharampur, Indien. Det blir en rad olika aktiviteter; utställningar, lekar,          teater, matlagning, cafeteriaförsäljning,  m m.  Kom och ta del eller stöd skolan genom    sätta in ett belopp på Tuffs insamlingskonto, pg 793636-2 och märk med ”Kumla”!
PLATS:            Kumla skola, Tors väg 12, Trollbäcken, Tyresö
        
         Glöm inte mangogrammen, den perfekta gåvan !
Tuffs mangogram har bidragit till att bland indiska Dharampurs många fattiga byar över
150 000 mangoträd kunnat planteras. Mangogrammen är ett diplomliknande blad som kan användas för att gratulera eller till minne av någon bortgången. De kan beställas av Tuff via mail till kontakt@tuff.nu eller av Åke Sandin tel 712 4463. För 100 kr blir det 20 träd, för 200 kr 40 träd osv.
                                                          
                 Massor av information om Tuff                      
                                            finns på hemsidan www.tuff.nu och i 
         Radio TUFF, som hörs flera gånger dygnet runt  91,4 MHz
    och närhelst på www.tyresoradion.se , i vars "Arkiv" tidigare Radio Tuff hörs  .          
                 Ett nytt Radio Tuff kommer varannan söndag kl 17 på 91,4 MHz, första gången
                            kl 17 söndagarna 13/5, 27/5, 10/6 osv och sedan 2- 3 ggr per dygn. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar