fredag, maj 25

Rosor från Radio Tuff


-->
”ROSOR” från  RADIo TUFF nr 1467 den 27/5 till….
….till   svenska folket, som går mot de folkvalda politikerna. Nio av tio svenskar vill att Sverige undertecknar avtalet om det kärnvapenförbud, som FN:s generalförsamling antog med stor majoritet. Enligt en Sifo-undersökning beställd av Olof Palmes internationella center, presenterad den 25 oktober 2017 är stödet
bland rödgröna väljare 94 procent för ett undertecknande. 80 procent av alla borgerliga väljare vill att Sverige skriver på (C 87 %, L 82 %). 96 procent av alla kvinnor mellan 50 och 64 år säger ja, 93 procent av LO:s medlemmar, 83 procent av alla Sacoanslutna.
…till    Bulletin av Atomic Scientists, som ställde tidigare i år fram den så kallade domedags-klockan en halv minut till två minuter före midnatt. I januari 2017 ställde man fram domedags-klockan en halv minut till två och en halv minut vid midnatt, dvs. ökad risk för kärnvapenkrig med risk för utplåning av mänskligheten.
USA har i sin ”Nuclear Posture Review” sänkt gränser för kärnvapen-användning.
….till    den tyska förbundskanslern Angela Merkel, som på tal om det av USA uppsagda kärnenergiavtalet med Iran säger: ”Avtalet med Iran är inte optimalt, men det är det bästa alternativet. Frågan är om man samtalar bättre med ett avslutat avtal än om man stannar kvar i det. Vi menar att det är lättare att tala om avtalet kvarstår, Iran håller, så vitt det är känt, sin del av avtalet.” Vid ett möte med Putin den 18 maj sade Merkel också att Tyskland var redo att ”främja den politiska processen i Syrien”, vilket de facto är ett medgivande av att de syriska regeringsstyrkorna med Rysslands hjälp har vunnit den militära striden mot islamiska staten och dess allierade och befinner sig i full kontroll över landet

….till   EU:s utrikeschef Federica Mogherini som försäkrar att EU och Iran är beslutsamma att rädda kärnenergiavtalet , som USA mot EU:s vilja sagt upp.Storbritanniens och Tysklands utrikesministrar är överens om att fortsätta arbeta för att rädda kärnavtalet, trots att USA dragit sig ur. EU och Iran har enats om att komma fram till förslag om att utveckla det ekonomiska samarbetet och transporter mellan länderna. Även export av olja och gas och utveckling av affärsklimatet i Iran står på agendan, enligt Mogherini.


…. till  europarådets ordförande Donald Tusk, som på tal om att USA:s hårda sanktioner mot Iran också kommer att drabba Europa, säger om USA: ”Med sådana vänner behöver man inte några fiender, Behöver man en hjälpande hand får man söka i slutet av sin egen arm. Europa måste visa enad front”  

Kärnenergiavtalet med Iran slöts förutom av USA -- som nu lämnat det-- av Tyskland, Storbritannien, Frankrike, Ryssland och Kina. Dessa länder fortsätter liksom Iran att respektera avtalet

 

….till   sajten The Duran, som skriver om Iran, bland annat:                                I motsats till upprepade påståenden exporterar Iran inte terrorism och är den tydliga fienden till de två farligaste islamistiska terrorgrupperna: Al Qaida och ISIS. Saudiarabien har vid olika tillfällen stött och finansierat ​​båda dessa grupper”

 

….till   Human Rights Watch, som larmar om att sju framstående kvinnorättskämpar har gripits av saudiska myndigheter. Varför kvinnorna har gripits är oklart och aktivisterna har tidigare beordrats av en domstol att inte prata med medier. De anklagas bland annat för förräderi !?

 

….till   en rättelse om Ryssland. I förra Radio Tuff uppgavs, att Ryssland nu nedrustar med 20 procent. Det är riktigt att Ryssland nu nedrustar men minskningen är på 5-6 procent. Däremot stämmer det, att USA satsade klart mest på vapen, över nio gånger mera än Ryssland som halkat efter Saudiarabien som världens tredje mest rustade stat. De 29 NATO-länderna tillsammans rustar nästan 14 gånger mera än Ryssland.


….till   FN:s råd om mänskliga rättigheter, som kritiserar Israels dödande av över 100 palestinier de senaste tre månaderna. De kräver en utredning.


….till   Nathan Shachar som om palestiniernas öde skriver i DN att ”det är ett maktlöst folk som måste låta sig skjutas ner för att höras”

….till   Anders Björnsson som skriver:  Det är faktiskt inte alls så, som en demokratisk kongresspolitiker oemotsagd får påstå i ett tidningsreportage, att ”vi [USA och de alliansfria staterna Finland och Sverige] har en gemensam angripare i Ryssland” (Dagens Nyheter 20/5). Sverige har inga fiender och bör för ingen del göra någon makt i omvärlden till sin motståndare. Att Ryssland skulle ha revisionistiska ambitioner i Östersjöområdet, och uppträder aggressivt gentemot vårt land, är ett påhitt av den svenska Nato-lobbyn. Ryssland är förvisso oförutsägbart, som alla stormakter. Ingen idealistisk utrikespolitik i världen kan ändra på detta förhållande. Hotet mot världsfreden har knappast sitt epicentrum i Nordeuropa.”

….till   statistiken om antalet dödsskjutningar i USA, som nu uppger att varje år skjuts ca 31 000 amerikaner ihjäl i USA. Det blir uppåt 90 dödade per dag, däribland ungefär åta barn och ungdomar.
….till   tisdagen den 5 juni, när två begivenheter med TUFF-anknytning äger rum: Dels kl 15-18 Kumla skolas festival för fattiga indiska barn, dels kl 19 ett TUFF-möte med Kerstin Jonsson, som nyligen kommit  hem efter att ha varit följeslagare bland palestinierna på västbanken. Mera om detta, när Bitte Isacsson och Tomas Magnusson intervjuas strax här i Radio TUFF.
.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar