söndag, maj 13

Radio TUFF nr 1466
Den tuffa oberoende radion

Tyresö Ulands- och FredsFörenings RADIO TUFFs 1466:e sändning hörs på 91,4 MHz från söndag 13 maj, första gången kl 17, och sedan ett par ggr per dygn till söndagen den 27 maj, när ett nytt Radio Tuff sänds första gången kl 17. Men programmet kan när som helst avlyssnas på www.tyresoradion.se  där man också i fliken ”Arkiv” kan lyssna på senaste årets Radio Tuff och många andra program.

Programledare: Åke Sandin

Programmet i korthet: 
”Rosor” delas ut, bland annat till dem som motsätter sig att USA  sagt upp kärnenergiavtalet med Iran. Den hoppfulla utvecklingen på Koreahalvön kommenteras av Koreakännaren Christer Lundgren. TUFF:s ordförande Lisa Norgren Benedictsson intervjuas om mötet med de nyanlända, då Syrien var ämnat. ”ROSOR” från RADIO TUFF ( nr 1466) den 13/5 till…. 

….till    alla vänner av den gamla stolta folkrörelse-traditionen, vilka redan har erlagt årsavgiften till TUFF för 2018 på 200 kr. Andra är varmt välkomna att betala densamma på TUFFs plusgiro 16 01 37 -- 6 

….till    Tuffs utskick av kalendariet och TUFF-bladet för maj-juni 2018 till de uppåt 400 betalande medlemmarna (Se  www.tuffsandin.blogspot.com  )   

….till    den censurerade versen i Internationalen som lyder:    
     Till krigets slaktande vi dragits,
     vi mejats ner i jämna led.
     För furstars lögner har vi slagits.
     Nu vill vi säkra evig fred.
     Om de oss driver, dessa kannibaler,
     mot våra grannar än en gång,
     vi störtar våra generaler
     och sjunger broderskapets sång 

….till   dem som varnar för USA:s nya kärnvapen, som ska utplaceras i fem europeiska länder. De nya atombomberna är betydligt mindre än tidigare kärnvapen därtill styrbar med hög precision. I valkampanjen upprepade Trump flera gånger frasen ”att om vi har kärnvapen, varför ska vi då inte använda dem?

….till   Stockholms internationella fredsforskningsinstitut, SIPRI, som nu meddelar rustningarna i världen nu uppgår till ca 15 000 miljarder kr.  Det är ett enormt slöseri med pengar på att förbereda massmord på medmänniskor. Klart mest satsade USA på vapen, över nio gånger mera än Ryssland, som faktiskt nedrustade med 20 procent 2017 och halkat efter Saudiarabien som världens tredje mest rustade stat. De 29 NATO-länderna tillsammans rustar nästan 14 gånger mera än Ryssland.

….till   avspänningen mellan Nord- och Sydkorea, som bland annat yttrat sig i samarbetet på det idrottsliga området. Idrotten förbrödrar Korea. Den nya avspänningen mellan Nord- och Syd-Korea, efter det att länderna alltsedan det förödande Koreakriget 1950-53 avlutades utan att något fredsavtal kom till stånd har väckt stor optimism. Senare i detta Radio Tuff hörs koreakännaren Christer Lundgren kommentera den hoppfulla utvecklingen.

 ….till  Tyskland, Frankrike och Storbritannien, som tillsammans med de två andra undertecknarna av FN:s atomenergiavtal IAEA, Ryssland och Kina, försöker att upprätthålla det trots att USA nu lämnat det. De har inlett ett närmande till Iran.   

….till   Rolf Ekéus, erfaren diplomat och före detta internationell vapen-inspektör, som kritiserat USA:s uppsägning av kärnenergiavtalet med Iran. Han framhåller att det innehåller en regelbunden koll av eventuella iranska kärnvapenplaner.

….till   Patrik Paulov, som på tal om den massiva israeliska flygbombningar av iranska mål i Syrien, skriver:   ”Oavsett vad svenska medier rapporterar så har varken Syrien eller dess allierade – Iran, libanesiska Hizbollah och Ryssland – intresse av mer krig. Ingen av dem har något att vinna på att provocera fram mer strider, förödelse och elände. Ingen av dem har något att vinna på att angripa israeliska mål, och det oavsett om de finns på de ockuperade syriska Golanhöjderna eller i Israel.
(Faktaruta: Golanhöjderna som iranskt flyg påstås ha angripit kallas i pressen för ”Israel”. I själva verket erövrades de av Israel under sexdagarskriget kriget 1967. Den absoluta merparten av områdets invånare, över 130 000, antingen flydde eller fördrevs av de israeliska styrkorna. Bara några dagar efter vapenvilan började israeliska trupper rasera byar och gårdar runtom på Golanhöjderna. Golan betraktas av FN och världssamfundet som Israelockuperat syriskt territorium. )

….till   Anders Björnsson i rörelsen Nej till Nato, som kommenterar att försvarsminister Peter Hultqvist i Washington slöt ett militärt fördjupningsavtal med USA, ”en historisk händelse” enligt svenska Natovänner. Björnsson skriver:      ”Detta avtal ingicks samma dag som USA:s president Donald Trump meddelade att hans land lämnar 5+1-överenskommelsen med Iran om förbud mot att anskaffa atomvapen, en överenskommelse som låg till grund för den enhälliga och bindande resolutionen 2231 i FN:s säkerhetsråd, vilken alla parter är förpliktade att följa. Trumps åtgärd är ett starkt destabiliserande drag i världspolitiken. Och då hade ändå bara några veckor gått sedan Förenta staternas (och Frankrikes och Storbritanniens) bombningar av Syrien, ett klart och otvetydigt brott mot folkrätten. I ett sådant läge är Finlands och Sveriges opåkallade närmande till de amerikanska ambitionerna provocerande – minst sagt.” 

….till   fredsforskaren Jan Öberg, som under rubriken ”The U.S. declared  war on Iran” skriver en lång och mycket läsvärd artikel som i sin helhet finns att läsa på  https://transnational.live/2018/05/08/tff-pressinfo-457-the-u-s-just-declared-war-on-iran/  Ett stycke i hans text har rubriken Why Iran is not a threat. Där skriver han, att det är olyckligt för USA:s militaristiska utrikespolitik, att Iran inte utgör något hot mot USA eller dess allierade. Sådant prat är ”rent nonsens”, tillägger han och påpekar, att under mer än 250 år har Iran inte invaderat något annat land. Iran är i Syrien på inbjudan från den legala regeringen i landet, framhåller han. Iran med sina 80 miljoner invånare satsar 15 miljarder dollar på sin krigsmakt. Israel med en  tiondel så stor befolkning satsar 16 miljarder på militären och har dessutom kärnvapen. För att inte tala om Irans ”ärkefiende”, Saudiarabien som med sina 69 miljarder dollar till sin militär är den tredje största krigsmakten i världen.Mailet skickas till dig för att du är med i mina kontakter över solidariska människor

Min adress är:
Åke Sandin Björkbacksvägen 45 Tyresö 135 40 Sweden  

Om du inte vill få dessa mailutskick i framtiden kan du klicka här för att avprenumerera.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar