torsdag, maj 10

Rustningar m m


TUFF-bladet
        Tyresö Ulands- och FredsFörening,
            Myggdalsv 80,  135 43 Tyresö
            Tel 742 1442 (ordf),  712 2581.  
            Tuffs plusgiro: 16 01 37-6.                      Våren 2018
        Insamlingskonto: pg 79 36 36 - 2
            E-post: kontakt@tuff.nu
              Hemsida: www.tuff.nu

”Sköna maj välkommen…!
Är en av de traditionella sånger som sjungs den här månaden. Men 1 maj hördes överallt Internationalens maning till upp till kamp dock inte med den censurerade versen:

     Till krigets slaktande vi dragits,
     vi mejats ner i jämna led.
     För furstars lögner har vi slagits.
     Nu vill vi säkra evig fred.
     Om de oss driver, dessa kannibaler,
     mot våra grannar än en gång,
     vi skjuter våra generaler
     och sjunger broderskapets sång

Att vi skjuter våra generaler är onödigt och borde ha ersatts med att vi omskolar dem.

    USA:s nya kärnvapen
Trump satsar väldiga belopp på att ta fram nya högteknologiska kärnvapen, som ska utplaceras i fem europeiska länder. Den nya atombomben är betydligt mindre än tidigare kärnvapen därtill styrbar med hög precision. I valkampanjen upprepade Trump flera gånger frasen ”att om vi har kärnvapen, varför ska vi då inte använda dem?”
  Rustningarna  i världen  Stockholms internationella fredsforsknings-institut ,SIPRI, meddelar nu att under 2017 ökade militärutgifterna i världen till ca 15 000 miljarder kr. Klart mest satsade USA på vapen, över nio gånger mera än Ryssland, som faktiskt nedrustade med 20 procent och halkat efter Saudiarabien som världens tredje mest rustade stat. De 29 NATO-länderna tillsammans rustar nästan 14 gånger mera än Ryssland.
  Idrotten förbrödrar Korea Den nya avspänningen mellan Nord- och Syd-Korea, efter det att länderna alltsedan det förödande Koreakriget 1950-53 avlutades utan att något fredsavtal kom till stånd har väckt stor optimism. Inte minst har samverkan inom idrotten bidragit till det politiska tövädret: Ett gemensamt damhockeylag i OS och ett bordtennislag med spelare både från nord och syd förekom i VM, 

    Vapenindustrin sörjer
Som gammal sportfåne gläder det mig att idrotten verkar för fred mellan Nord- och Syd-Korea. Men inte alla gläder sig åt detta t ex de som har aktier i de stora amerikanska vapen industrierna. Genom den fredliga utvecklingen på koreahalvön har aktiekurserna i Lockheed sjunkit med två och en halv procent, i Rayheon och General  Dynamic med nästan 4 % procent och i Northrop Grumman med 3,4 %
    Citat om krig och fred: 
Henrik Tikkanen: ”Krig löser inga problem och alltså fortsätter de”

.Per Anders Fogelström: ”Våld löser inte problemen, bara uppskjuter dem eller gör deras lösande om intet. Man kan inte få en trasig maskin att fungera genom att sparka på den
.
Joan Baez”En general sätter en nål i en karta. En vecka senare står en skock unga pojkar och svettas i en djungel någonstans, skjuter armar och ben av varandra, gråter och ber och gör i byxorna. Tycker ni inte att det verkar enfaldigt?”

Martin Luther King: Icke-våld är ett mäktigt och rent vapen. Det är ett vapen utan motstycke i historien, vilket skär utan att såra och förädlar den människa som använder det.. Det är ett svärd som helar.”

Alva Myrdal:  ”Men kom ihåg: ytterst vilar våldskulturen på förekomsten av vapen, uppmuntrandet av rustningar, tävlan om att ha den senaste modellen för effektivt dödande av människor.”

Henrik Tikkanen: ”Jaq har sett mina kamrater med förvånad min samla ihop sina krälande tarmar innan de dog. Jag har hört dem skrika i dygn bakom taggtrådshindret i väntan på döden, som inte råttorna hade tålamod att vänta på. De tog för sig köttiga bitar ur ansiktet, näsan och läpparna, men skriket fanns kvar i våra öron långt efter det de dött. Det finns ännu där. För fosterlandet”.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar