söndag, april 2

Pierre Schori om Nato m m

(Veteranen Pierre Schori skriver klokt i SvD --av alla tidningar. Hans synpunkter är värda att återges och här kommer de) :
Den 15 mars avslöjade SvD att, överbefälhavare Micael Bydén och högkvarterets chef Dennis Gyllensporre, i ett hemligt dokument till regeringen, hade påtalat fördelarna för Sverige med ”traktatsbundna, ömsesidiga försvarsförpliktelser” som Nato erbjuder.
Debatt
Det här är en argumenterande text med syfte att påverka. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.
Allan Widman, L, ordförande i försvarsutskottet, såg inte oväntat dokumentet som ett ”solklart ställningstagande för Nato”.
Våra två högsta militärer, som har en flerårig yrkes- eller utbildningserfarenhet i USA och båda har tjänstgjort i Afghanistan, ser på Nato rent militärt och Widman har länge varit för att Sverige ansluter sig till kärnvapenalliansen.
Men vi kan inte i vår säkerhetspolitik göra våra val utifrån ett snävt militärt perspektiv. Världens mäktigaste militärallians under USA:s strategiska ledning gjorde fiasko i Afghanistan, vilket den svenska utvärderingen tydligt visade.
Med Sverige i Nato skulle vi löpa risken att bli indraget Pentagons globala strategi – som Spanien, Danmark och England blev under Bushs illegala Irakkrig. Ett krig som dränkte Mellanöstern i blod och gav upphov till al-Qaida i Irak och IS.
Världen har med växande olust sett hur den nya statsledningen i USA alltmer militariserar sin utrikespolitik. Dagen efter avslöjandet i SvD presenterade president Trump sin första budget: ”Det är dags att prioritera amerikanernas säkerhet, och att be resten av världen att ta sitt ansvar och betala sin del”.
Trump vill ha en nästan 10-procentig ökning av försvaret, varav två nya miljarder dollar till kärnvapenupprustning. USA:s militärbudget utgör redan nu 3, 5 procent av BNP, cirka 600 miljarder dollar, tio gånger mer än Ryssland. Samtidigt skulle internationellt bistånd och fredsarbete genom FN drastiskt minskas. Som skäl har presidenten angivit, att USA måste börja vinna krig igen (”We have to start winning wars again”).
Trumps politik, parat med personangrepp och rena lögner, har skapat ökad osäkerhet i världen och hotar att starta en ny kapprustning.
Oron inom Natolägret är påtaglig och förståelig. De allierade krävs på mera pengar, som mestadels går till den amerikanska vapenindustrin.
Bland svenska Nato-anhängare verkar panik ha uppstått. I stället för eftertanke och besinning hävdar de att just på grund av att Trump blivit överbefälhavare i kärnvapenalliansen måste Sverige gå med i Nato. Då kan man utöva inflytande inifrån. Vilken planet lever de på?
Gemensam säkerhet får man inte genom att gå med i Nato, då skapar man i stället en säkerhetspolitisk glaskupa, en illusion om västlig säkerhet, med Ungern, Polen och Turkiet som medlemmar.
Försvar ska vi ha, och nu tillförs nya resurser, värnplikten återinförs och samarbetet med Finland fördjupas. Men nutidens hot består också av klimatförändringar, organiserad brottslighet, flyktingströmmar, främlingsfientlighet, pandemier, cyberattacker, massförstörelsevapen i händer på opålitliga makthavare och terrorister, extrem fattigdom och skriande sociala orättvisor. Mot detta båtar jasplan, u-båtar, Special Forces och stridsvagnar föga. Eller amerikanskbyggda Patriotrobotar á 40 miljoner kr styck.
Målet efter murens fall var att skapa en alleuropeisk fredsordning med deltagande av Ryssland och USA samt en utveckling av regionalt samarbete i Nordiska Rådet, Östersjörådet, kring Barents hav och Arktis. Så gäller än idag.
Ryssland är vår granne, ett land som västvärlden inte kan omvandla till att bli som vi, men som vi måste finna vägar att leva med. Alla människor önskar fred, också ryssarna.
Debatten i våra grannländer är ofta djärvare och djupare än hos oss.
Vi kanske inte går lika långt som den förre norske statsministern Kåre Willoch, som nyligen inför Höyres landsmöte sa: ”Det er ikke realistisk at Krim skal komme tilbake til Ukraina”. (VG den 10 mars).
En liknande hållning intar den förre utrikes och försvarsministern Thorvald Stoltenberg i sin nya samtalsbok Frokost med Thorvald (Kagge Forlag,Oslo.) Han kritiserar sanktionerna mot Ryssland och påtalar vikten av dialog med Moskva. Han tror inte heller på ett nytt kallt krig och skriver: ”Selv om Putin ruster kraftig opp, er det langt igjen til bevilgningsnivået i sovjettiden». ”Til sammen bruker NATO-landene mange ganger mer på det militære enn Russland”.
Säkerhetspolitiskt klarspråk talas i Tyskland. Vid det europeiska säkerhetsmötet i München i juni 2016 sa dåvarande utrikesminister Frank-Walter Steinmeier: ”Vi ska inte förvärra situationen genom vapenskrammel och stridsrop”. Vid årets möte utvecklade den nye utrikesministern Sigmar Gabriel temat enligt Süddeutsche Zeitung 18/1 /17: ”Med vapen kan man inget vinna mot armod, vattenbrist och klimatförändring”.
Tysklands generösa flyktingpolitik var också ett viktigt bidrag till stabilitet och säkerhet, menade Gabriel. ”2-procentmålet förblir däremot ett avlägset mål". Insatserna för krisprevention och mot stigande fattigdom, för en god miljö och mot ökande vattenbrist är centrala byggstenar för att förhindra kommande kriser och för att säkra freden. Därför blir en debatt som bara handlar om militärutgifter en rumphuggen debatt som Tyskland motsätter sig.
I Danmark räknar Helge Pedersen, chefsekonom på Nordea, med att landet behöver spendera ytterligare 15 miljarder danska kronor varje år för att leva upp till Nato-kraven (DI 20/11 2016). Det är lika mycket som Danmark varje år spenderar på universiteten, eller totalt fem års utgifter för barnbidrag.
Den svenska regeringen har samma breda säkerhetspolitiska synsätt som Tyskland. Utrikespolitiken är vår främsta försvarslinje, säger både stats- och utrikesminister.
I en intervju med Ekot den 18 februari öppnade Margot Wallström för alternativa sätt att samarbeta med USA kring miljö- och klimatfrågor. ”Vi kanske ska jobba direkt med delstater, se till att vi engagerar oss med näringslivets företrädare och industrin i USA. De har ju förstått det här.” Hon har också kritiserat Trumps kärnvapenpolitik, och biståndsminister Isabelle Lövin har startat en internationell allians för att bemöta presidentens antiabortpolitik.
Sverige har vidare genom årtiondena levererat mänsklig säkerhet, till skillnad mot superlojala Nato-landet Estland, genom ett generöst flyktingmottagande, som är både humanitet och konfliktprevention, starkt stöd till FN:s olika humanitära program och åtagandet om en procent av BNI i internationell solidaritet.
När USA – och världen – fått en tweetande Bagdad Bob i Vita huset är det hög tid att tänka om och tänka nytt.
Trumperan, oavsett hur länge den varar, visar att Europa behöver en ny säkerhetsarkitektur, med målet att uppnå hållbar fred och en rättsbaserad internationell ordning.
I en sådan process är 1 procent av bistånd och internationell solidaritet bättre än 2 procent av Nato-påbjuden militär upprustning.
Pierre Schori

tidigare biträdande utrikesminister (S), ledamot av Europaparlamentet och chef för Sveriges FN-representation i New York

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar