fredag, april 28

"Hellre tända ljus än...."

”ROSOR” från RADIO TUFF (nr 1439) den 30/4 till….
….till   ”den förbjudna strofen” i Internationalen, en sång som är aktuell så här i början av maj och sjungs av miljontals människor i många länder. Originalet är franskt från 1870. Den svenska texten skrevs av Henrik Menander 1902.

En av hans ursprungliga strofer sjungs tyvärr inte längre. Den togs för länge sedan bort och har ibland kallats "den förbjudna strofen". Den är värd att erinra om:

Till krigets slaktande vi dragits
Vi mejats ned i täta led.
För furstars lögner har vi slagits.
Nu vill vi skapa evig fred.

Om de oss driver dessa kannibaler
mot våra bröder än en gång,
vi störtar våra generaler
och sjunger broderskapets sång.

Nu när alla länder, också Sverige rustar upp militärt och vårt territorium upplåts till Natotrupper vore det bra om denna nu bortglömda strof hördes högt och ofta.

….till   Pelle Sunvisson, som tagit initiativ till en fredsövning, Åland 17, som ska äga rum i  september. Åland demilitariserades i ett avtal mellan Sverige och Ryssland för över 150 år sen. Det är ett avtal som sedan dess respekterats och bekräftats i nya traktat. Åland 17 sammanfaller med den stora krigsövningen Aurora 17 i Sverige, där Nato-trupper, bl a från USA, ska samöva med svenska förband till en kostnad av 583 miljoner kr. Det är den största krigsövningen i Sverige på 20 åt

 

….till   dem som nu kampanjar för att stoppa krigsövningen Aurora, därför att den bidrar till försämring av säkerhetsläget kring Östersjön, därför att den innebär ett ytterligare närmande till kärnvapenalliansen Nato och därför att freden bevaras genom diplomati, samarbete och samtal.


….till   Sören Sommelius som i sin blogg www.nyakltursoren.se tar upp att
svenska Saabs stridsledningssystem Global Eye är väldigt värdefullt för Saudiarabiens krigföring i Jemen, ett krig som enligt FN är kantat av krigsbrott. Han frågar varför ett svenskt vapenexporterande företag, Saab, förser ett krigförande och odemokratiskt land som Saudiarabien med vapen till kriget i Jemen. Han hänvisar till att Karin Wall Härdfeldt, Svenska Freds- och skiljedomsföreningens  generalsekreterare, reagerat kritiskt mot den sortens människorättskränkande och på alla vis obehagliga vapenexport. Man frågar varför Sverige och Saab förser Saudiarabien med stridsledningssystem som används i kriget i Jemen? Varför godkände enbart under 2016 den svenska så kallade Inspektionen för strategiska produkter vapenexport till Förenade Arabemiraten för över tio miljarder? Borde det inte vara hög tid att till slut i anständighetens namn sätta stopp för all vapenexport till diktaturer och för all export till krigförande länder?  Saudiarabien bombar sedan 2015 sitt fattiga grannland Jemen                          

….till   de medier som trots all tystnad ändå skildrar litegrann om eländet i Jemen till följd av över två års bombningar av tusentals civila som dödats, sjukhus och skolor som ödelagts och en svält som tyvärr är rekordstor. Saudikoalitionen stöds bland annat av USA, varför våra västvänliga medier inte så gärna vill skildra jemeniternas lidande. När omröstningen i FN nyligen om att Saudiarabien skulle röstas in i FN:s jämställdhets- och kvinnokommsion röstade bara 7 länder emot medan hela 47 röstade ja.

….till   Lena Ag, generalsekreterare i Kvinna till Kvinna som säger:
Saudiarabien är ett av världens värsta länder när det gäller statssanktionerad, systematisk diskriminering av kvinnor.”

….till   SIPRI, Sveriges internationella Fredsforskningsinstitut, som nu lämnat uppgifter om världens rustningar. Där kommer folkfattiga men rika Saudiarabien på fjärde plats bland världens ca 200 länder i fråga om militärutgifter. Klart mest spenderar USA på rustningar. År 2016 uppgick USA:s krigsbudget till 37 procent av världens och ca 9 gånger större än Rysslands.

….till   den amerikanske senatorn Hiram Johnson som för 100 år sedan i sitt motstånd mot amerikanskt inträde i första världskriget yttrade ”Kriget första offer är sanningen”. Det har sedan blivit ett talesätt, använt bland annat av den undersökande journalisten Philip Knightley i den läsvärda boken Krigets första offer är sanningen: krigskorrespondenten som hjälte och mytskapare.”

….till   den förre amerikanske kongressmannen Dennis Kucinich som hävdar, att den mångomtalade kemgasattacken i Syrien den 4 april inte hade genomförts av Assadregimen. Han förklarar sitt tvivel med följande ord:
”Syrien hade inget att vinna på det. De hade en avgörande strid om Aleppo, som var en vändning i kriget. Det är då emot all rimlighet både militärt och politiskt att utföra en kemgasattack”
Kucinich efterlyser en oberoende undersökning om ”gasattacken” och menar att USA:s vägran att en sådan utförs ökar hans tvivel.

….till   Tjugoåtta före detta experter och chefer i USAs underrättelsesamhälle har skrivit ett brev till President Trump. De varnar för konsekvenserna av den upptrappning som USA:s folkrättsvidriga anfall med kryssningsrobotar mot en flygplats i Syrien innebär. De hävdar att risken för en stor konflikt med Ryssland ökar och att påståenden om att det var regeringssidan som bar ansvaret för gasattacken är felaktig.
….till   Tyresö närradio, som 20 april hade sitt årsmöte, bra och gemytligt lett av ordföranden Anders Linder. Ann Sandin Lindgren berättade med bilder fint om att det nu finns 10 programmakare och massor av olika program. Ett av dessa program är just detta Radio Tuff, som har  hörts varenda vecka sedan 1985
,,,,till    Tuffs främsta partner i Indien, Bhikhu Vyas, som nu gratulerar TUFF så hjärtligt för dess 50 år för fred och internationell solidaritet. Han tackar för allt stöd från Tuff med många miljoner kronor som skickats till Indien, bland annat för skolorna i fattiga Dharampurs små byar. Där har ca 10 000 barn till föräldrar som är analfabeter fått skolundervisning. Ca 1000 av dem har fått utbildning upp till högskolenivå.
….till   TUFF, som firar sitt 50 årsjubileum med en hejdundrande fest lördag den 6 maj från kl 17 i Nyfors-salen i Fritidsgården Kvarnhjulet (nära Nyboda skola). Mera om detta alldeles strax, när Tuffs ordförande Lisa Norgren Benedictsson hörs.
           


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar