fredag, april 11

ROSOR från RADIO TUFF (nr 1362) 13-37/4 2014 till....


….till             Tuffs fortsatta intensiva verksamhet, som nu bland annat visat sig i ett utskick av Tuff-kalendariet och TUFF-bladet för våren 2014 till de 428 betalande medlemmarna (2013 års siffra).

….till             de lockande offentliga mötena som nu skall äga rum i Tuff-lokalen, Myggdalsv. 80. Onsdagen den 23 april kl 19 inleder Kiran Gandhi (svensktalande) om Indien med fokus på det fattiga distriktet Dharampur, där de många jättefina projekten i 25 år har stötts av Tuff, nu senast i januari med 240 000 kr. I maj handlar Tuff-mötet om Bolivia, där Tuff på 90-talet med 2 miljoner kronor stödde indianfolket Sirionó, så att de kunde köpa tillbaka 60 000 hektar skogs- och jaktmark. Det är Boliviafödda Fernando och Sofia Quiroga som tisdagen den 13 maj kl 19 inleder ett möte med fokus på det skolbygge för ursprungsbefolkningen, som Tuff just har stött med 10 000 kr.

….till             två av de solidariska skolor, som nu planerar dagsverken för att stödja Tuff-skolorna för mycket fattiga och försummade barn i indiska Dharampur. Det är Tyresöskolan Kumla, som har dagsverke torsdag den 22 maj och Alléskolan i Lerum som jobbar för samma ändamål torsdag den 5 juni.

….till             de alltför få medier som uppmärksammat att det i dagarna är 15 år sedan Nato under 78 dagar (24 mars - 10 juni 1999) bombade Serbien och Kosovo. Detta hade inget FN-stöd, skedde alltså emot folkrätten och ledde så småningom till att Kosovo förklarade sig självständigt. Mera objektiva bedömare har jämfört detta med att ryssarna begick folkrättsbrott, när de nyligen införlivade Krim. I motsats till Nato, vars bombningar trots att de tjusigt kallades "humanitär intervention", dödade många tusen civila, har på Krim hittills (10/4) dödats två människor, låt vara två för många.

….till             den legendariske amerikanske journalisten Seymour Hersh, som belönades med Pulitzerpriset bland annat för sitt avslöjande av Song My-massakern i Vietnam 1968. I London Review of Books (6/4) skriver han nu om den uppmärksammade nervgasattacken i Syrien den 21 augusti i fjol. Den blev ett argument för hökarna att bomba Syrien, eftersom västliga medier snabbt slog fast, att Assadregimen var den skyldiga. Nu menar Hersh, att det var rebeller som med turkiskt stöd utförde dådet för att provocera USA att starta krig mot Syrien. Att Obama ångrade sig skall ha berott på att han fick hemliga rapporter från brittiska underrättelsetjänsten om att den använda nervgasen inte härrörde från den syriska regimens lager.

(Det kan vara på sin plats att erinra om vad vi i Radio Tuff skrev om nervgasattacken i höstas: "Föga sägs om det motsägelsefulla i att regimen är syndabocken. Assad visste ju mycket väl, att användning av kemiska vapen skulle vara ett klartecken för västmakterna att inskrida militärt. Att dessutom göra det just när FN-inspektörerna hade anlänt är ju ett uppseendeväckande självmål. Är Assadregimen verkligen så korkad? Redan romarna frågade 'cui bono', vem gagnas.")

....till              den stora franska nyhetsbyrån AFP, där Salam Faraj (22/3) beskriver hur den irakiska huvudstaden Bagdad, som på 70-talet var arabvärldens mest beundrade stad, nu snarast är "världens värsta", som han kallar den. Orsaken är de ständiga krigen och konflikterna, inte minst följderna av den angloamerikanska aggressionen 2003. Som exempel nämns att bara under februari i år drabbades staden av 57 våldsamma incidenter, varav 31 bilbomber . Samtidigt lider den av ständiga strömavbrott, brist på rent vatten, urusla avloppssystem, jättehög arbetslöshet och otyglad korruption. Detta kontrasterar tragiskt mot våra mediers skildring av de stolta västliga krigsmålen vid den folkrättsvidriga aggressionen 2003. Då sades att man skulle avskaffa Iraks massförstörelsevapen. Det visade sig sedan vara en propagandabluffbluff då landet inte hade några sådana. Dessutom ville man skapa ett demokratiskt Irak, men det har ju snarast blivit en mordisk anarki. Vill man sova gott på natten ska man inte resultatvärdera krigen.

….till             före detta EU-parlamentarikern Per Gahrton (minns ni honom?), som i Fria Tidningen (2/4) skriver under rubriken "Får Bildt lika fel om Ukraina som han hade om Georgien?". Han påminner om att

                      "Carl Bildt bygger sin karriär på antirysk hets i samband med ubåtslarmen på 1980-talet. Men han hade fel.".

Gahrton skriver vidare:

"Hur kan man bedöma Putins agerande utan att ta hänsyn till hur Väst efter Berlinmurens fall ingripit i  suveräna staters angelägenheter och utvidgat sin inflytelsesfär? Ryssland är inte ensamt om att skicka soldater in i ett annat land, minns USA-invasionerna av Irak och Afghanistan. Gorbatjov anser sig lurad av Nato-utvidgningen. Efter det kalla kriget skulle supermakternas militära block avvecklas! Warszawapakten upplöstes, men Nato växte långt in i före detta Sovjetunionen. Hur skulle USA reagera om en ryskledd militärpakt värvade Mexico som medlem?"

….till             den tyska inställningen, som inte tycks ha påverkats mycket av den i västliga medier ensidigt antiryska skildringen av Ukraina-krisen. Enligt opinionsmätningar är 61 procent av tyskarna emot att det tyska flygvapnet deltar i Natos ökade aktiviteter i Östeuropa. Och vid en eventuell konflikt mellan Nato och Ryssland anser hälften av tyskarna att Tyskland skall vara neutralt.

….till             Johan Ehrenberg som i ETC (4/4) skriver under den kloka rubriken: VI SKA VARA MERA RÄDDA FÖR RYSSKRÄCKEN ÄN FÖR RYSSEN"  Mera om detta i kommande krönika.

….till             alla de schyssta, solidariska människor, som i strid ström redan betalat medlemsavgiften till Tyresö Ulands- och FredsFörening (TUFF). Flera är hjärtligt välkomna genom att sätta i 200 kr för enskild plus eventuellt 80 kr för annan på samma adress (familjemedlem) på Tuffs plusgiro 16 01 37 -6 .


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar