fredag, mars 9

Aktiv förening


Tuffs biståndsverksamhet 2017
Sedan början av 1970-talet har Tuff varje år gjort avsevärda biståndsinsatser, främst i Indien men också i flera andra länder. I Tuff arbetar alla oavlönat, så i motsats till många andra biståndsorganisationer har föreningen inga ”administrativa kostnader” utan varenda insamlad krona skickas oavkortat till ändamålet. Dessutom används pengar
från TUFFs sparkonto

UTBETALAT 2017:
Projekten i Indien: 200 000 kr + 175 000 kr      =                       375 000 kr
Elikia na Biso för skolan i Kongo                                                         50 000 kr
Avgifter för plusgiro och utlandsbetalningar                                           897,50 kr
……………………………………………………………………………………………………………
Summa;                                                                                              425 897,50 kr
(Egentligen är summan 225 897, 50 kr för 2017, eftersom de 200 000 kr som betalades till Indien var pengar från år 2016)

INDIEN-PROJEKTEN FORTSÄTTER
På 90-talet finansierade TUFF sex internatskolor i Dharampur i delstaten Gujarat. I Dharampurs små fattiga byar bor tribals, alltså den tidigare så försummade ursprungs-befolkningen, varav de flesta vuxna är analfabeter. Under det första decenniet var Tuff enda finansiären av byggnationer, drift och underhåll av dessa skolor.

Sedan har skolorna blivit centra för utveckling bland de fattigaste av de fattiga genom hundratals brunnar och dessutom små dammar för konstbevattning, så att man i dag får två skördar varje år. Vidare har anlagts små vallar i de många sluttningarna för att förhindra jorderosion under de häftiga monsunregnen. Därigenom har de fattiga småbönderna kunnat återvinna tusentals hektar åkermark. De har försetts med många bufflar och flera massbröllop för de fattiga har bekostats.

Tack vare skolorna har tusentals elever fått undervisning och många till och med hjälpts till högskolor. Från miljonbelopp varje år från TUFF har biståndet de senaste åren uppgått till ca 200 000 kr per år. Men välbeställda indier har blivit så imponerade av verksamheten, att de numera bidrar med summor, som bland annat bidragit till två gymnasier och ett elevhem för flickor.

De 175 000 kronorna som skickats 2017 motsvarar 1 313 000 indiska rupier. TUFFs främste partner i Indien, Bhikhu Vyas, tackade hjärtligt för pengarna. De användes, skriver han, av skolorna i Vanachai och Girikung, två av de sex skolor som på 90-talet anlades med pengar från TUFF. Där ska de bekosta bland annat lönerna för lärare, skolmat för 135 elever, böcker till skolbiblioteken, skoluniformer för 205 elever, samt skolresor.

SKOLAN I KONGO
De senaste åren har TUFF bidragit till en skola i Kongo-Kinshasa bland 13 fattiga byar för barn till illitterata föräldrar. Initiativet togs av Miza Landström, ledare för organisationen Elikia na Biso och ledamot av TUFFs styrelse. Det bidrag på 50 000 kr som lämnades 2017 från TUFF användes till lärarlöner.

BIDRAGSGIVARE.
För de indiska projekten har tre skolor varit solidariska. De är Kuma skola och Strandskolan i Tyresö samt Alléskolan i Lerum. Sammanlagt har de genom dagsverken och likande bidragit med 117 056 kr. Vidare har TUFF genom försäljning av mangogram för plantering av mangoträd i fattiga indiska byar fått in 15 300 kr

Många solidariska medlemmar har lämnat bidrag på sammanlagt 13 480 kr utan att öronmärka dem för något visst ändamål.

När tre TUFF-medlemmar, paret Lionell och Curt Allerberg,  gick bort under året uppmanade deras anhöriga i dödsannonserna att lämna bidrag till TUFFs insamlingskonto 79 36 36 -2 för att hedra deras minne. Det blev sammanlagt 12 550 kr.

De mottagna beloppen motsvarar inte de summor TUFF har bidragit med i bistånd till Indien och Kongo. Vi har därför varit tvungna att ta pengar från insamlingskontots sparkonto.

Kontinuerlig information om biståndet lämnas i RADIO TUFF och på TUFFs hemsida www.tuff.nu , där Bhikhu Vyas´ kvartalsrapporter om projekten i Indien finns att läsa.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar